rozan.vanklaveren [at] luca-arts.be

Rozan Van Klaveren

Rozan van Klaveren maakt als post-doctoraal onderzoeker deel uit van de cluster Cultural Education and Participation van de Inter-Actions Research Group. Als lesgever in de Educatieve Master (campus C-Mine) richt ze zich met name op participatory art practices en arts-based environmental education.

Rozan is al vele jaren geïnteresseerd in artistieke bevragingen en interactieve vertellingen. Ze won de ISOC Award for Internet and the Arts met het sciencefiction project Braintec, dat vervolgens werd genomineerd voor de International Media Art Price van 2002. Ze finaliseerde haar artistiek doctoraatsproject Towards Togetherness: Probing as a Decolonizing Approach for Artistic Inquiry in 2018, waarvoor ze via het ADAPT-r programma fellow was aan de Estonian Art Academy. Ze onderzocht de dekoloniserende mogelijkheden van artistieke bevragingen tijdens het creatieproces van een online platform en een interactieve roadmovie, beide met een focus op inheemse Arctische volken.

Momenteel zet ze haar zoektocht naar inclusieve benaderingen van kennis en kennisvormen voort in haar postdoctoraal project Wild Matters, dat vertrekt van queertheorie en rewilding filosofieën. Gedeeltelijk gevestigd in een kleine wildernishut in het noorden van Finland, onderzoekt ze hoe queerness en masculiniteit haar binding met de natuur vergroot. Geïntrigeerd door de uiteenlopende perspectieven van waaruit mensen rendieren zien en representeren, brengt ze antropomorfistische neigingen en andere relationele misvattingen ten opzichte van deze diersoort op artistieke wijze in kaart. Ook deelt ze haar bevindingen vanuit een poëtisch gebruik van 360° video.