Over 

Water is leven. Alle levende wezens hebben water nodig om te overleven. Ons menselijk lichaam bestaat voor 60 procent uit water. Het is ook essentieel voor de productie van voedsel, kleding, computers, het verplaatsen van onze afvalstroom en een gezond milieu. En toch hebben we op dit moment geen duurzame relatie met dit natuurelement. 

De pijlers van het S+T+ART consortium hebben de afgelopen jaren voor impact gezorgd op Europees niveau. Om de SDG6+SDG14-uitdagingen aan te gaan en de impact te maximaliseren, wil dit consortium een ​​sterk STARTS4Water Experts Network realiseren rond artistieke praktijken en kunstgedreven innovatie. Dit doen we door het gebruik van geavanceerde digitale technologieën (AI, IoT, geavanceerde sensorplatforms, drones en autonome voertuigen, VR, AR, enz.). 

Met 12 verschillende STARTS4Water-residenties willen we op een kritische manier milieukwesties rond water aankaarten. Hierbij is enerzijds de verbinding tussen lokaal en mondiaal belangrijk, anderzijds heb je de cruciale verbinding tussen kunst, industrie en technologie. Deze residenties kunnen nieuwe verhalen en strategieën creëren om water op een meer inclusieve, geïntegreerde en duurzame manier te begrijpen, waarderen en beheren. 

Talrijke evenementen (conferenties, netwerkevenementen, versnellingsevenementen, expertmeetings, workshops, labs, zomerscholen, lezingen, presentaties, tentoonstellingen enz.) dragen bij aan het delen van kennis over lokale en regionale wateruitdagingen tussen de gemeenschappen en de industrie in België, Nederland, Griekenland, Kroatië en Italië. Dit leidt tot een completer beeld van de verschillende behoeften en uitdagingen. Verder leidt het tot betere beslissingen rond duurzaam waterbeheer, zowel voor het waterbedrijf als voor de burger. 

Onderzoekseenheid: LABOPro 

Duur: 2021 - 2022 

Financiering: EUROPESE COMMISSIE Directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie 

Partners

 • Hoofdpartner:
  • LUCA School of Arts
    
 • Projectpartners:
  • TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary
  • UR institute
  • V2_Lab for Unstable Media
  • Ohi Pezoume NPO, UrbanDig Project
  • Cittadellarte - Fondazione Pistoletto

Residenties 

De STARTS4Water-residenties (oktober 2021 - juni 2022) initiëren een reeks samenwerkingsprocessen. Ze genereren projecten die het bewustzijn vergroten en specifieke oplossingen bieden voor regionale wateruitdagingen in Europa. Door de ondersteuning van een regionaal expertnetwerk zijn de uitdagingen gedefinieerd. Dit netwerk omvat digitale experts, ondernemers, regionale toonaangevende kunst- en onderzoeksinstellingen, specialisten in digitale transformatie en openbaar bestuur.

Elke residentie richt zich op een regiospecifieke waterbeheeruitdaging en is gerelateerd aan de UN Sustainable Development Goals (met name SDG6 en SDG14). Dit leidt tot 12 tastbare kunstwerken. Ze creëren bewustzijn over wateruitdagingen of leiden tot digitale toepassingen die bijdragen aan de lokale ontwikkeling van duurzaam watergebruik en -beheer. 

De resultaten van de residenties zullen te zien zijn in Bozar – Paleis voor Schone Kunsten (Brussel), tijdens de tentoonstelling STARTS4Water in het najaar van 2022. 

In samenwerking met LUCA School of Arts en met de steun van regionale industrie- en onderzoekspartners, zijn we verheugd om twee geweldige artiesten te ontvangen voor een residentie van zes maanden! 

Haseeb Ahmed - Farmaceutische vervuiling 

Haseeb Ahmed is een onderzoekend kunstenaar uit de VS die momenteel in Brussel woont. Hij ontwerpt objecten en installaties, maakt films en schrijft over allerlei onderwerpen. Ahmed integreert vaak wetenschappelijke methodes in zijn kunstproductie. De afgelopen 10 jaar heeft Ahmed zich artistiek gericht op de vloeiende dynamiek van wind en water. Wat we kunnen leren over ons veranderende klimaat uit de bewegingen van deze natuurelementen. 

Met de steun van partners en experts onderzoekt Ahmed nieuwe maatregelen over de verwijdering van geneesmiddelen. Een verstandiger gebruik zorgt voor een groenere industrie en een betere afvalwaterzuivering. 

Georganiseerd door GLUON en LUCA School of Arts met de steun van Pollet Water Group, Pharma.be, Inopsys, Vlakwa, VITO, Surplace en Capture-UGent. 

Het resultaat van de residentie zal eind 2022 te zien zijn in Bozar – Paleis voor Schone Kunsten (Brussel). 

Anna Ridler - Waterkapitalisme 

Anna Ridler is een kunstenaar en onderzoeker die werkt met kennissystemen. Ze is vooral geïnteresseerd in ideeën rond metingen die betrekking hebben op de natuurlijke wereld. Ze gebruikt vaak dataverzamelingen om meer te weten te komen over de samenleving en de wereld. 

Samen met partners en experts gaat Anna op zoek naar een duurzamer, inclusief en waardegedreven waterbeheer. Ze combineert expertise in blockchain, waterbeheer, filosofie, enz. 

Deze residentie wordt georganiseerd door GLUON en LUCA School of Arts, in samenwerking met Farys, De Watergroep, Antea Group, North Sea Port, Smappee, Snowball, Timelab, Vlakwa en VITO.

Het resultaat van de residentie zal eind 2022 te zien zijn in Bozar – Paleis voor Schone Kunsten (Brussel).

Deze projecten worden gefinancierd door S+T+ARTS (Science, Technology & the Arts), een initiatief van de Europese Commissie, gelanceerd in het kader van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma. 

STARTS4Water Journal

You can find interviews with the artists behind the residencies in the STARTS4Water Journal. Learn about their vision on water managament and their projects.

Onderzoekers

Valery De Smedt

Kasper Jordaens