Afstudeerrichting in de Bachelor beeldende kunsten
3 jaar / 180 studiepunten / Nederlands
Campus Gent / Sint-Lucas

Textielontwerp

Academische Bachelor / Exchange Programme

Heb je een fascinatie voor textiel, een drive tot creëren en wil jij je de beeldtaal van textiel eigen maken? Dan biedt de afstudeerrichting Textielontwerp jou een uitdagende onderzoeksomgeving die de boeiende veelzijdigheid van dit medium exploreert. Je werkt met textiel als materie maar ook als beelddrager van culturele waarden, tijdsbeelden en betekenissen. In die zoektocht naar experiment, innovatie en je eigen beeldtaal staat het artistieke proces steeds centraal.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Textiel als cross-over tussen kunst en design

Vanuit een breed perspectief ontdek je de wereld van textiel. Je kijkt en werkt binnen het gebied van kunst en design en de crossovers daartussen. Zowel materiële, technische als conceptuele aspecten komen aan bod. Je bekwaamt je in de traditionele technieken zoals weven, breien, vilten en zeefdrukken maar ook in de nieuwste zoals laseren, computergestuurd weven en breien, digitaal borduren en printen. Je leert concepten ontwikkelen en de samenhang tussen idee, materie en beeld toepassen. Nieuwe pistes en de veranderende rol van de ontwerper/kunstenaar worden onderzocht, waarbij het ontwerpproces niet alleen gaat over functionaliteit maar evenzeer over historisch bewustzijn, duurzaamheid, emoties en actualiteit.

Neem een kijkje op onze instagram: Textiel_Lucagent

Textile Design & Art

LUCA School of Arts Master Textile Design

Alumni Thomas Renwart en Nathalie van der Massen spreken over wat de opleiding  Textielontwerp voor hen heeft betekent. (Engelstalig)

#askthedesigner​ interview met Thomas Renwart/Les Monseigneurs

Eerste bachelor

Een focus in het eerste jaar ligt op het maken en vormgeven aan materie. Via onderzoek, experiment en workshops maak je kennis met de brede waaier van technieken, materialen en hun uitdrukkingsmogelijkheden. Er wordt procesmatig gewerkt binnen diverse opdrachten. Je leert beeldend denken en handelen vanuit het construeren van vezel naar draad, naar oppervlakte en naar vorm. Je leert om oppervlaktes te bewerken en te verwerken. Flexibiliteit, textuur, kleur, tactiliteit, vorm en ruimte  spelen hierbij een belangrijke rol. Op een speelse wijze moedigen wij je aan om de geijkte paden te verlaten en vernieuwende grensgebieden op te zoeken. 

Tweede bachelor

Het tweede jaar bouwt verder op de verworvenheden van het eerste jaar en concentreert zich rond het onderzoekskader: ‘Textiel - Mens – Context’.  De identiteit van textiel wordt verder onderzocht als materie maar ook als drager van ideeën en betekenissen. Er wordt gewerkt met textiel als tijdsbeeld, als traditie, als systeem, als patroon, als communicatiemiddel, als verhaal. De relatie met culturele-, economische-en maatschappelijke contexten wordt onderzocht. Je onderzoekt niet alleen een hoe maar ook een waarom. We verwachten een open, kritische houding waarin denken en doen elkaar beïnvloeden.

Derde  bachelor

Je blikt terug op de twee voorgaande jaren en je formuleert je eigen fascinaties.  Je zoekt naar de rode draad in je beeldtaal en je werkwijzen. Zo ontwikkelt zich in je derde jaar een eigen onderzoekstraject. Gaandeweg manifesteert zich een meer persoonlijke beeldtaal en visie en ga je jezelf positioneren. Zo bepaal je welke richting je in de master en de toekomst wilt uitgaan.

Atelierwerking

In het atelier staan onderzoek, engagement en een permanente dialoog over de taal van textiel centraal. Je krijgt een eigen werkplek waar je je kan concentreren op je artistiek proces. Begeleid door docenten uit de wereld van de beeldende kunst en design verken je nieuwe pistes. Via besprekingen en presentaties reflecteer en debatteer je over je eigen werk en dat van anderen. Workshops, lezingen, stages en excursies ondersteunen en verbinden het programma met het toekomstige werkveld.

De werkplaats 

De opleiding Textielontwerp beschikt over een goed geoutilleerde werkplaats. Zo leer je hier werken met diverse weefgetouwen, breimachines, een digitaal gestuurde borduurmachine en de TC2 digitale jacquardweefmachine. Ook kun je gebruik maken van de zeefdrukwerkplaats om stoffen te bedrukken. Ook de andere werkplaatsen van de campus staan  tot je beschikking om je werk uit te realiseren. 

Masteropleiding

Na je bachelor kan je kiezen tussen een eenjarige artistieke master of een tweejarige educatieve master.

In de master bepaal jij je artistieke positie tegenover de traditie en actualiteit van de textielvormgeving. Dat doe je in een persoonlijk inhoudelijk project binnen het gebied van kunst en/of design en de crossovers daartussen. In functie van dit onderzoek bepaal je in grote mate zelf hoe je de opleidingsonderdelen invult en wie je docenten zijn. Je presenteert je masterproef aan een jury van gerenommeerde ontwerpers en kunstenaars en bewijst hiermee je kunnen.

In de educatieve master bouw je verder aan je artistieke competenties met het oog op een professionele carrière in het artistiek-educatieve werkveld (deeltijds kunstonderwijs, leerplichtonderwijs, non-formele kunsteducatie). De educatieve masteropleiding is zo opgevat dat het educatieve en het artistieke elkaar versterken.

Kies je voor de zuiver artistieke master, en ben je nadien toch geïnteresseerd in educatie? Na het behalen van je master Beeldende Kunsten kan je instromen in een verkort eenjarig traject van de educatieve master.

©Issa Mushidi

Brede intellectuele en culturele vorming

Het curriculum van Textielontwerp komt gedeeltelijk overeen met het curriculum van de afstudeerrichtingen Grafisch Ontwerp en Vrije Kunsten van campus Gent. Samen met studenten van deze opleidingen volg je de ondersteunende en theoretisch vakken. Hierdoor ontwikkel jij je in een multidiscplinaire omgeving waarin verschillende media elkaar ontmoeten. Die brede intellectuele en culturele vorming biedt de bagage om je individuele praktijk te bevragen en te situeren in de hedendaagse complexe artistieke en maatschappelijke context.

Wil je meer weten over welke vakken je krijgt, bekijk dan hier het onderwijsaanbod met studiegids voor inhoud en studiepunten voor bachelor en voor master.

Starten met de opleiding

Om te starten met onze opleiding moet je voldoen aan enkele toelatingsvoorwaarden. Behalve diploma- en leerkredietvoorwaarden zijn er voor studenten van buiten de Vlaamse Gemeenschap ook bijkomende taal- en verblijfsvoorwaarden. Bovendien moet je ook slagen voor een Artistieke Toelatingsproef. 

Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden

Wil je starten met een opleiding bij LUCA?
Dan moet je slagen voor een ARTISTIEKE TOELATINGSPROEF

Waar heb je les?

Waar heb je les?

  • Alexianenplein 1 & 2, 9000 Gent (Hoofdadres) De binnenstad van Gent is een lage-emissiezone.
    Check of je wagen toegelaten is op lez.gent
  • Hoogstraat 51, 9000 Gent
  • Campus Ter Beken, Beekstraat 1-3, 9030 Mariakerke
  • Leiekaai 18, 9000 Gent

Campus Gent
Alexianenplein 1
9000 Gent
+32 2 447 14 00

info.sintlucas@luca-arts.be

Contact

Contacteer ons. 

+32 2 447 14 00

info.sintlucas@luca-arts.be

Zit je nog met vragen over de kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.

Kwaliteit is de drijfveer van LUCA

Als de grondhouding van het beleidsplan inhoudt dat ‘kwaliteit onze drijfveer’ is, en dat elk aspect van het beleid hieraan kan worden getoetst, dan wil LUCA ontegensprekelijk een sterke kwaliteitscultuur uitbouwen en voeden: een cultuur die vertrekt vanuit vertrouwen in mensen met talent en expertise, en die gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Het formele kwaliteitskader voor opleidingen binnen LUCA kreeg de naam KOPERA wat staat voor: Kritisch de Kwaliteit van Opleidingen met Peers in Eigen Regie Analyseren.
LUCA vertrekt voor KOPERA vanuit een visie op kwaliteitszorg die vertrekt vanuit vertrouwen en gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Tijdens de zesjarige KOPERA-cyclus ontvangt elke opleiding een panel van kritische vrienden die de invulling van de kwaliteitskenmerken nagaan en bekijken hoe de opleiding bijdraagt tot het algemene LUCA-beleid.
Het sluitstuk van KOPERA is de uiteindelijke borging van de opleidingskwaliteit. De kernvraag daarbij luidt: "heeft de opleiding een goede kwaliteitscultuur die de ‘plan-do-check-act’-cirkel volgt?"

Van elke opleiding publiceert LUCA een kwaliteitsfiche. Je kan deze terugvinden op de pagina 'Kwaliteitszorg'.

Concrete cijfers van deze opleiding
Na je studie

Onze afgestudeerden zijn gevormd tot innoverende ontwerpers en kunstenaars met een eigen stem. Ze hebben bijgevolg de professionele competenties die vereist zijn om een carrière uit te bouwen in het veld van het textieldesign, de beeldende kunst, of in afgeleiden waar het zoeken naar creatieve oplossingen centraal staat. De interdisciplinaire omgeving van de opleiding biedt ruime perspectieven. 

Onze alumni komen dan ook zowel in de artistieke als in de commerciële wereld terecht. Ze werken als ontwerper en/of stylist bij ontwerpbureaus, bij modehuizen, in de kledingindustrie, bij dessin- en printbedrijven, en bij bedrijven die interieur- en huishoudtextiel produceren. Ook gaan ze werken als zelfstandig ontwerper/freelancer met een eigen bureau of worden ze beeldend kunstenaar met een eigen praktijk.

Of ze gaan aan de slag in de culturele sector of geven les in het kunstonderwijs. Velen hebben een gemengde beroepspraktijk en zijn actief op verschillende fronten tegelijk. Nog anderen vullen hun diploma aan en zetten hun studie elders voort.
Sommige studenten kiezen ervoor om na hun studie verder te studeren en  nog een master na master te volgen in een andere richting. Of kiezen nog voor een de educatieve master.
Anderen gaan dan weer studeren in het buitenland of volgen een post-academische opleiding (bijvoorbeeld  HISK in Gent, Jan van Eyck Academie in Maastricht) of kiezen voor een jaar stage in het buitenland.  

Je docenten

In de afstudeerrichting Textielontwerp word je intensief begeleid door een hybrid team van gerenommeerde docenten en gastdocenten uit de wereld van de beeldende kunst en design. Naast hun lesopdracht zijn ze actief als zelfstandig ontwerper of beeldend kunstenaar, elk met hun eigen specialiteit en klemtoon. Hun expertise, netwerk en ervaring stimuleren je tot een geprofileerde en eigenzinnige praktijk.

Cathérine Biasino heeft samen met Marie Mees het label TheAlfredCollection en werkt met haar ontwerpbureau Maison Marie Mees Cathérine Biasino ook als freelancer voor verschillende merken in het binnen- en buitenland. 

Lieve Decorte, praktijkassistent, is freelance textielontwerpster en heeft haar eigen label onder de naam JEU DE FIL (www.jeudefil.be).

Carina Diepens is beeldend kunstenaar en presenteerde haar werk op internationale platforms zoals Beaconsfield Gallery in Londen, De Pont museum Tilburg en het Textielmuseum te Tilburg. Instagram CDiepens

Bram Van Breda is beeldend kunstenaar en ontwikkelt zijn werk rond de ruimtelijke narratieven die aanwezig zijn in het proces van beeldvorming.

Hana Miletić is beeldend kunstenares en in haar praktijk hermaakt ze zorgzame transformaties en reparaties uit de publieke ruimte.

Annelotte Lammertse is beeldend kunstenaar en richt zich in haar onderzoek op verfplanten en de manier waarop ze ons kunnen wijzen op precaire en beschadigde landschappen.

Daarnaast ondersteunen theoretici en technische assistenten de opleiding en  kunnen studenten beroep doen op de expertise van docenten uit de andere disciplines.

Werkplaatsverantwoordelijke: Helga Danckers- textielingenieur

Theoriedocenten: Lut Pil – kunsthistorica,  Anja Veirman - kunsthistorica

Ondersteunende docenten 

Koen Cant, Stijn Cole, Marc De Blieck, Peter De Graeve, Inge De Mecheleer, Hans De Pelsmacker, Dany Deprez, Jan Hespeel, Bert Huyghe, Sarah Késenne, Jeroen Laureyns, Frank Maet, Hilde Manhaeve, Volkmar Muhleis, Ans Nys, Bram Overstijns, Randoald Sabbe, Ad van Campenhout, Peter Van de Cotte, Bert Vandenbussche, Isolde Vanhee, Klaas Vanhee, Tom Van Imschoot, Anja Veirman, Robin Vermeersch, Esther Venrooij, Patrick Verlaak, Lisa Vlaeminck