Voor studenten LUCA School of Arts en KU Leuven Faculteit Architectuur. De vertrouwenspersoon biedt je een luisterend oor als je in aanraking komt met geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag en/of discriminatie… en bekijkt samen met jou wat de mogelijkheden zijn om de situatie het hoofd te bieden.  Ga vrijblijvend met de vertrouwenspersoon in gesprek. Elk gesprek is strikt vertrouwelijk.

Contactgegevens vertrouwenspersonen
Campus Naam Telefoon

LUCA, campus Sint - Lukas Brussel en 

KU Leuven, faculteit architectuur,

campus Sint - Lucas Brussel

Jana Mathys +3222501113
LUCA, campus Narafi Jana Mathys +3222501113

LUCA, campus Sint - Lucas Gent en

KU Leuven, faculteit architectuur, 

campus Sint - Lucas Gent

Sarina Mary +3224471980
LUCA, campus C - Mine Anne - Lies Bas  
LUCA, campus Lemmens

Vertrouwenspersoon in het

Studentengezondheidscentrum van KU Leuven. 

Link naar webpagina

vertrouwenspersoon KU Leuven

voor studenten campus Lemmens