vinvanlieshout [at] hotmail.com

Vincent Van Lieshout

The new Dance (2020)

video, 5 min 25

Performance: Tom Baert
Director, designer & animator: Vincent van Lieshout

Music: Pink Floyd, Damon Albarn and Nicholas Britel

Special thanks to:
Soetkin Vervaet
Raf de Scheemaecker
Jeroen Laureyns
Guy Cools
Jannes Lambrecht

The final result of my bachelor thesis. After months of research, dancer Tom Baert and I created a digital performance of his dance to reach the audience in times of lockdown.

This is the result of when digital and dance come together and elevate the performance to the next level.

Om een antwoord te bieden op de vraag hoe we dans en het verhaal dat daarmee verteld wordt weer tot bij het publiek kunnen krijgen wanneer dansers niet meer kunnen samenkomen, ben ik een samenwerking aangegaan met Tom Baert, een ervaren danser. Wij wilden een nieuwe digitale ervaring creëren rond dans om dat doel te beogen.

De samenwerking werd getypeerd door exploratie en ontdekking. We focusten meer op het spel en het onderzoek waar het domein van dans en het digitale elkaar konden treffen in iets nieuws. Onze mindset mocht dus niet op het resultaat liggen.
Een ander besef dat we hadden was dat dit onderzoek slechts als tijdelijke oplossing mocht dienen om zo niet te streven naar iets dat béter of méér zou zijn dan dans. We willen de dans zoals nu niet vervangen, maar een alternatief bieden dat op termijn misschien extra mogelijkheden kan bieden aan live dans wanneer dat performances wél weer mogelijk zijn.
Door het weghalen van menselijke expressie uit de dansperformance, werd het project vooral een onderzoek naar hoe je het verhaal en de emotie kan overbrengen via de zuivere dansbewegingen en via de ervaring rond de dans zelf.

In ons onderzoek hebben we vier eigenheden ontdekt die eigen zijn aan 3D-software en die de dans op een nieuwe manier verrijkten. Eén ervan waren de glithes die voortkwamen uit de beperkingen van de mocap opnames. Daarbij aansluitend was de mogelijkheid om het skelet van de danser volledig te vervormen. Vervolgens hebben we de mogelijkheid om de danser te doen zweven ingezet en ten slotte de mogelijkheid om personages uitzonderlijk groot te maken.

Door die vier aspecten bewust in te zetten en bewust camerahoeken, -standpunten en -bewegingen te gebruiken hebben we de afwezigheid van fysieke, menselijke expressie gecounterd om zo toch het gevoel en het verhaal over te kunnen brengen. Deze finale animatie is er één die verkocht kan worden als een animatiefilm, bijvoorbeeld op onlineplatformen als podiumaanhuis.be