Virginia Tassinari

  • Participatory design, design for social innovation, design & filosofie, design fiction, futures and post-anthropocentric design, design performances
  • Onderzoeksgroep: Inter-Actions

Virginia Tassinari werkt om de brug te leggen tussen design (participatory design, design for social innovation, design fiction, futures, etc), en social sciences (filosofie, antropologie en sociologie). In die kader, heeft ze 10 jaar geleden met Ezio Manzini de DESIS Philosophy Talks opgericht https://www.desis-philosophytalks.org, een platform voor dialogen te doen ontstaan tussen designers en social scientists, vertrekkend vanuit vraagstelling komend vanuit de design praktijk in de maatschappelijk context, en leidend tot nieuwe tools/methoden/vormen van experimentatie in de design praktijk. In haar participative projecten - collaborative city making projects (een voorbeeld is het project Situated Vocabolaries, https://www.infinitecreativityfiniteworld.com/fr/works/vocabolario-di-quartiere/) - heet ze een specifieke focus op inclusie (van beide menselijke als niet menselijke acteren) en experimenteert ze me het gebruik van design fictions, futures and design performances. Haar projecten zijn ontwikkeld in het kader ban de LUCA DESIS lab, dat ze opgericht heeft binnen LUCA in 2014. https://www.desisnetwork.org/courses/belgium-brussels-luca-desis-lab/ In de EMA, ontwikkeld ze de cursus Stage Diversiteit samen met Andrea Wilkinson, waar ze de link legt tussen de inzichten/tools gegenereerd binnen DESIS Philosophy Talks en de praktijk van participatory design en design for social innovation.