-

Promotiezaal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven

Doctoraatsverdediging Geert Kestens

Doctoraatsverdediging

Onze collega, Geert Kestens, verdedigt zijn doctoraat in de Letterkunde, getiteld:

“Shakespeare is dead! Tekstdramaturgie in het theaterwerk van Paul Pourveur”

Het doctoraat werd begeleid door promotor prof. dr. Bart Philipsen (KU Leuven). De examencommissie bestaat uit:

De verdediging vindt plaats op vrijdag 29 april om 10u00 in de Promotiezaal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven. Vanaf 12u30 bent u van harte uitgenodigd op de receptie in de rectorale salons. Graag uw aanwezigheid op de doctoraatsverdediging voor 24 april bevestigen via deze link.