Erasmus Mundus Master in Documentary Film Making
120 studiepunten / 2 jaar - Brussel, Boedapest, Lissabon / Engels
Campus Brussel / Sint-Lukas

Master Documentary Film Making

International Master / Joint Master Degree

De Master Documentary Film Directing, aka Doc Nomads, is een internationale tweejarige masteropleiding in documentaire film. Studenten uit de hele wereld komen bijeen en studeren achtereenvolgens in Lissabon, Budapest en Brussel. DocNomads was de eerste filmopleiding die ondersteund werd door Erasmus Mundus. Studenten kunnen reis- en verblijfsbeurzen aanvragen.

Hoe ziet de opleiding eruit?

In elke editie volgen ongeveer 24 studenten van over de hele wereld een mobiliteitstraject van Lissabon naar Brussel, via Boedapest. Door dit te doen, worden studenten ondergedompeld in verschillende culturele omgevingen en leren ze hoe ze hun vaardigheden kunnen gebruiken buiten hun gebruikelijke sociale context.

Doc Nomads wordt volledig in het Engels gegeven en heeft een hands on benadering. Het unieke curriculum van Doc Nomads is gericht op het vergroten van de vaardigheden en creativiteit van studenten, terwijl het tezelfdertijd een geïntegreerde training biedt die een focus op kunst combineert met hedendaagse praktijken in filmproductie.

Interesse in deze opleiding?

Waar heb je les?

Waar heb je les?

  • Lusófona University in Lisbon
  • SZFE in Budapest
  • LUCA Sint-Lukas campus in Brussels
Over LUCA School of Arts

LUCA School of Arts is de enige kunsthogeschool in Vlaanderen. LUCA biedt een ruime waaier aan professionele en academische opleidingen, met meer dan vijftig studietrajecten in Audiovisuele Kunsten en Technieken, Beeldende Kunsten en Vormgeving, Interieurvormgeving, Bouwkunde, Productdesign, Muziek en Drama is ze een unicum in Vlaanderen. LUCA School of Arts is geassocieerd met de KU Leuven die haar architectuuropleidingen aanbiedt op campussen Sint-Lucas Gent en Brussel.

LUCA biedt hiermee zowel professionele bacheloropleidingen als academische bachelor- en masteropleidingen aan. Daarnaast biedt ze gespecialiseerde schakelprogramma’s om van professionele bacheloropleidingen naar masteropleidingen over te gaan en een rist aan mogelijkheden om ook na het behalen van een bachelor- of masterdiploma verder te studeren. Ten slotte kunnen afgestudeerden van LUCA via de KU Leuven ook doctoreren in de kunsten.

Want LUCA bundelt de kracht en expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen verspreid over Brussel (Sint-Lukas Brussel en Narafi), Genk (C-mine), Gent (Sint-Lucas Gent) en Leuven (Lemmens).

Interesse in deze opleiding?