Educatieve Master in de muziek en podiumkunsten
2 jaar / 120 studiepunten / Nederlands
Campus Leuven / Lemmens

Educatieve Master in muziek en podiumkunsten

Bijscholen / Academische Master / Lerarenopleiding / Exchange Programme

Educatieve masters zijn bijzondere opleidingen omdat ze artistiek én educatief zijn. Je wordt een completer acteur, schrijver of muzikant door jezelf te ontwikkelen als leraar, kunst af te stellen op doelgroepen en trajecten aan te gaan met lerenden. 

 
 
Hoe ziet de opleiding eruit?

De educatieve master is een bijzondere opleiding omdat ze artistiek én educatief is. Je volgt de opleiding van 120 studiepunten meteen na je bachelor drama of muziek en wordt zo kunstenaar én leraar met een en dezelfde masteropleiding.

Je kan de educatieve master ook volgen na je master drama of muziek in een verkort traject van 60 studiepunten.

Je volgt de afstudeerrichting Drama of Muziek. In de afstudeerrichting Drama kies je tussen het traject schrijven/maken of spelen/maken. In de afstudeerrichting Muziek volg je een van de zes trajecten: Compositie, Directie, Instrument/Zang, Jazz of Muziekpedagogie. In het verkorte traject kan je ook het traject Muziektherapie volgen.

Tijdens de opleiding word je master in je discipline en start zo je loopbaan als leraar-kunstenaar. De opleiding bevat daarnaast een pakket educatieve vorming, vakdidactiek en stage. Er is een ruim keuzeluik van 24 studiepunten. Je rondt de opleiding af met een artistiek-educatieve masterproef.

De opleiding start met een inleidend pakket van 15 studiepunten:

  • Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs 1 (6 studiepunten)
  • Verkennende educatieve stage (3 studiepunten)
  • Inleiding in kunsteducatie (6 studiepunten)

Je kan deze opleidingsonderdelen al opnemen tijdens je bachelor, of volgen in het keuzeluik van de educatieve master.

Je kan je studietraject personaliseren dankzij de keuzevakken binnen én buiten de hogeschool. Hierdoor diep je zowel je artistieke als educatieve bagage verder uit. Het hogeschoolbrede keuzepakket maakt cross-over tussen kunstdisciplines mogelijk.

Internationale sprekers en projecten nodigen je uit om je blik te verruimen. Dankzij het Erasmusprogramma van de EU kan je een semester in het buitenland doorbrengen. 

Je kan het programma (120 studiepunten) bekijken in de studiegids. Heb je al een masterdiploma, dan volg je enkel het verkorte programma  (60 studiepunten).

Interesse in deze opleiding?

Starten met de opleiding

Je dient te voldoen aan de voorwaarden i.v.m. taal, leerkrediet en verblijf. Meer info >

Om te starten in de Educatieve master muziek en podiumkunsten beschik je over een bachelordiploma Drama of Muziek. Wie dit aan LUCA behaalde, kan rechtstreeks instromen. Voor andere Vlaamse en buitenlandse bachelordiploma's organiseren we driemaal per jaar een assessment. Master Assessments >

Behaalde je reeds een master Drama of Muziek, dan kan je zonder assessment meteen inschrijven in het verkorte traject. Behaalde je een masterdiploma buiten Vlaanderen? Neem dan via het mailadres hieronder contact met ons op. In het verkorte traject is het leerkrediet niet van toepassing.

Studenten die al een Educatieve bachelor secundair onderwijs: Muziek hebben behaald, kunnen via een verkorte bachelor (90 sp.) instromen in het traject muziekpedagogie. Ook studenten die over het Nederlandse diploma Docent Muziek of Docent Theater beschikken, kunnen versneld instromen, contacteer de opleiding voor meer informatie.

Heb je hierover nog vragen of beschik je over een ander relevant diploma dat hierboven niet wordt vermeld? Contacteer educatie.leuven@luca-arts.be voor meer informatie.

Meer info op luca-arts.be/toelatingsproeven.

Waar heb je les?

Verkort traject

Heb je al een masterdiploma in de kunsten en wil je graag leraar worden? Dan kies je voor een verkorte educatieve masteropleiding van 60 studiepunten. 

De verkorte educatieve master is een combinatie van contactonderwijs op maandag en dinsdag op campus Lemmens te Leuven, en zelfstandig onderwijs. Je kan de opleiding over meerdere jaren spreiden. Hierdoor faciliteren we de combinatie van de opleiding met een job of gezin.

Je vakkenpakket bestaat voornamelijk uit diverse theoretische en praktische educatieve vorming, vakdidactiek en stage. De opleidingsonderdelen vakdidactiek die je volgt, hangen af van je vooropleiding. Je rondt de opleiding af met een masterproef. Verkort programma >

Heb je al een aanstelling als leraar? Dan kan je de stagecomponent van de opleiding afwerken in je eigen klas als leraar-in-opleiding (LIO-baan).

Werk je al elders? Er zijn drie opleidingsincentives waarmee de Vlaamse overheid werknemers die werk en studies combineren een duwtje in de rug wil geven. Het gaat om het Vlaams Opleidingsverlof (vroeger: educatief verlof), het Vlaams Opleidingskrediet en opleidingscheques. Je moet hiervoor als werknemer aan een aantal voorwaarden voldoen. Vlaamse opleidingsincentives > 

Je kunt met je diploma in het deeltijds kunstonderwijs terecht, maar ook in het secundair en hoger onderwijs en de brede educatieve sector.

Wie een Vlaams masterdiploma Drama of Muziek heeft, hoeft geen masterassessment af te leggen maar kan rechtstreeks inschrijven. Met een buitenlands diploma neem je best eerst kort contact op met de opleiding. Heb je nog geen masterdiploma maar werk je de laatste opleidingsonderdelen af? In dat geval kan je je al voor enkele opleidingsonderdelen inschrijven. Meer informatie via educatie.leuven@luca-arts.be

In het verkorte traject is het leerkrediet niet van toepassing.

Contact

Heb je nog vragen? Je kan de trajectbegeleiders van de opleiding contacteren via educatie.leuven@luca-arts.be.

LUCA Drama op FacebookLUCA Muziek op Facebook

lucadrama op Instagramlucamuziek op instagram

LUCA Campus Lemmens, Lemmensberg 3, 3000 Leuven/+32 2 447 15 11/

Kwaliteit is de drijfveer van LUCA

Als de grondhouding van het beleidsplan inhoudt dat ‘kwaliteit onze drijfveer’ is, en dat elk aspect van het beleid hieraan kan worden getoetst, dan wil LUCA ontegensprekelijk een sterke kwaliteitscultuur uitbouwen en voeden: een cultuur die vertrekt vanuit vertrouwen in mensen met talent en expertise, en die gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Het formele kwaliteitskader voor opleidingen binnen LUCA kreeg de naam KOPERA wat staat voor: Kritisch de Kwaliteit van Opleidingen met Peers in Eigen Regie Analyseren.
LUCA vertrekt voor KOPERA vanuit een visie op kwaliteitszorg die vertrekt vanuit vertrouwen en gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Tijdens de zesjarige KOPERA-cyclus ontvangt elke opleiding een panel van kritische vrienden die de invulling van de kwaliteitskenmerken nagaan en bekijken hoe de opleiding bijdraagt tot het algemene LUCA-beleid.
Het sluitstuk van KOPERA is de uiteindelijke borging van de opleidingskwaliteit. De kernvraag daarbij luidt: "heeft de opleiding een goede kwaliteitscultuur die de ‘plan-do-check-act’-cirkel volgt?"

Van elke opleiding publiceert LUCA een kwaliteitsfiche. Je kan deze terugvinden op de pagina 'Kwaliteitszorg'.

Concrete cijfers van deze opleiding
Na je studie

Als afgestudeerde educatieve master heb je lesbevoegdheid in het onderwijs. Je behaalt een vereist diploma voor vakken in het leerplichtonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs, maar kan ook in de andere onderwijsniveaus terecht. Leraren van LUCA zijn zeer gewild in de sector: ruim 40% van de Vlaamse leraren in de kunsten studeerde ooit aan één van de LUCA-campussen! Meer over werken in het onderwijs >

Met een master in de kunsten ben je breed inzetbaar. Vele alumni gaan aan het werk in de kunsteducatieve sector: educatieve diensten van concerthuizen, de amateurkunstensector, de sociaal-artistieke sector, het jeugdwerk en de volwassenenvorming. Je kan verder aan de slag als acteur, uitvoerend musicus, schrijver, componist, theatermaker, cross-overkunstenaar, artistieke coach, ondernemer in de kunsten, arrangeur …

Artistiek werk doen en onderwijzen: op beide manieren wil ik iets teruggeven aan de maatschappij en wil ik op een positieve manier verandering brengen. In educatie gebeurt dat expliciet, bij muziek en kunst veeleer impliciet. 
 

Ewoud Van Eetvelde (25 jaar)
Je docenten

Je docenten zijn ervaringsexperts in kunsteducatie en zelf actief als acteur, leraar, muziekpedagoog, coach, muzikant … Ze stellen jouw groeiproces centraal en brengen de laatste inzichten uit de praktijk mee naar de opleiding.

Je hebt meestal individueel of in kleine groepen les. Onze docenten maken tijd voor persoonlijk contact, individuele gesprekken en voedende feedback. Vele docenten doen binnen de onderzoekseenheden van de hogeschool actief onderzoek naar muziek-, drama- en kunsteducatie.

Het team educatie bestaat uit Bert Appermont, Steven Beersmans, Helen Borremans, Tine Castelein, Thomas De Baets, Pieter Franssen, Thomas Geudens, Bram Kelchtermans, Geert Kestens, Nele Kintaert, Katlijn Meers, Mathias Moors, Lana Langenaeker, Pieter Nevejans, Bart Spanhove, Loes Vandewalle, Jan Verbeeck en Filip Verneert. Daarnaast krijg je les van nog heel wat andere docenten aan onze hogeschool.

Interesse in deze opleiding?