Als je originele diploma zoek geraakt is, gaan we op basis van onderstaande gegevens na of LUCA al dan niet de verantwoordelijkheid heeft voor de opvolging van jouw opleiding.
Hebben we die verantwoordelijkheid niet, dan sturen we je vraag door naar de instelling die momenteel zorg draagt voor het archief van de opleiding die je indertijd volgde.
Als LUCA zelf nog steeds in het bezit is van het archief waar jouw diploma deel van uitmaakt, dan zullen we je een betaling vragen van 25 euro op het rekeningnummer BE31 4252 0317 2155  en je daarna een vervangattest aangetekend opsturen,  voorzien van een beveiligingszegel.

Om jou niet onnodig op kosten te jagen, verwijzen we graag naar www.leerenervaringsbewijzendatabank.be. Behaalde je jouw diploma na januari 2000 dan kan je via deze databank (LED), officieel aanvaard als authentieke bron, jouw kwalificaties op een digitale manier aantonen.

Opgelet, via dit e-mail adres zal je een bevestiging krijgen met bijkomende instructies indien nodig.
Hogeschool
Wat was de toenmalige naam van de hogeschool?
Opleidingen Architectuur
Welke opleiding of afdeling volgde je?
Opleidingen Beeldende Kunsten Gent
Welke Opleiding of Afdeling volgde je in Gent?
Opleidingen De Nayer
Welke Opleiding of Afdeling volgde je aan De Nayer?
Opleidingen Honim
Welke Opleiding of Afdeling volgde je?
Opleidingen Kardinaal Mercier
Welke Opleiding of Afdeling volgde je?
Opleidingen Lemmens
Welke Opleiding of Afdeling volgde je aan het Lemmensinstituut?
Opleidingen Narafi
Welke Opleiding of Afdeling volgde je aan Narafi?
Opleidingen Sint-Lukas Brussel
Welke Opleiding of Afdeling volgde je aan Sint-Lukas Brussel?
Opleidingen Vlekho
Welke opleiding volgde je aan VLEKHO?
Opleiding LUCA Brussel
Welke opleiding of studierichting heb je gevolgd aan LUCA campus Brussel?
Opleiding LUCA Genk
Welke opleiding of studierichting heb je gevolgd op campus LUCA Genk(C-Mine)?
Opleiding LUCA Gent
Welke opleiding of studierichting heb je gevolgd op campus LUCA Gent (Sint-Lucas)?
Opleidingen LUCA Leuven
Welke Opleiding of Afdeling volgde je aan het Lemmensinstituut?
Opleiding LUCA Vorst
Welke opleiding of studierichting heb je gevolgd op campus Vorst (Narafi)?
Richting Eerste Prijs
Welke Eerste Prijs volgde je?
Richting Hoger Diploma
Voor welke optie behaalde je een hoger diploma?
Richting Laureaat
Voor welke optie werd je laureaat?
Richting Muziek
Welke afstudeerrichting/optie volgde je?
Wat was het academiejaar en de zittijd dat jouw diploma werd uitgereikt?
Gelieve hier speciale kenmerken aan te duiden: bijvoorbeeld Engelstalige versie, kandidaatsdiploma, postgraduaat, ...

Het archief van deze opleiding is niet meer in het bezit van LUCA. Wij sturen je vraag door naar onze collega's.

Van zodra het bedrag van 25 euro op het rekeningnummer BE31 4252 0317 2155  met de vermelding "jouw naam"  en "Vervangingsattest" is ontvangen zal onze administratie het nodige opzoekingswerk verrichten en de gevraagde attesten per aangetekend schrijven opsturen naar het adres dat je opgaf in het webformulier. 

De onderwijsadministratie van LUCA zal onderzoeken hoe je zo snel mogelijk kan worden verder geholpen.

Wij kunnen u sneller verder helpen als u meteen uw betalingsbewijs oplaadt; anders dienen wij te wachten op een bevestiging van onze boekhouding.
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png pdf doc docx zip.