Keuzetraject in de Bachelor beeldende kunsten
3 jaar / 180 studiepunten / Nederlands
Campus Gent / Sint-Lucas

Grafiek & Tekenkunst

Academische Bachelor / Exchange Programme

Grafiek en tekenen zijn als grafische kunstdisciplines onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zowel de directe notitie, het drukgrafische beeld als de tekening worden in de opleiding als autonome uitdrukkingsvormen benaderd. In het atelier verwerf je verschillende tekenkundige en druktechnische vaardigheden. Je verkent daarbij permanent de grenzen van het medium door de relatie tussen kijken, denken en voelen zichtbaar te maken. Geleidelijk ontwikkel je een persoonlijke beeldtaal. Je krijgt de kans om je te bekwamen in technieken zoals etsen, lithografie, offset en hoogdruk.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Blog atelier Grafiek & Tekenkunst: https://www.lucagrafiekentekenkunstgent.be/

MASTEROPLEIDING

Na je bachelor kan je kiezen tussen een eenjarige artistieke master of een tweejarige educatieve master.

In de artistieke master positioneer je je met een eigen artistiek project binnen het actuele kunstenveld en de maatschappij. In functie van dit persoonlijk onderzoek bepaal je in grote mate zelf hoe je de opleidingsonderdelen invult en wie je docenten zijn. Het programma wordt net als in de bacheloropleiding verrijkt met buitenlandse studiereizen en met projecten in het werkveld.

In de educatieve master bouw je verder aan je artistieke competenties met het oog op een professionele carrière in het artistiek-educatieve werkveld (deeltijds kunstonderwijs, leerplichtonderwijs, non-formele kunsteducatie). De educatieve masteropleiding is zo opgevat dat het educatieve en het artistieke elkaar versterken.

Kies je voor de zuiver artistieke master, en ben je nadien toch geïnteresseerd in educatie? Na het behalen van je master Beeldende Kunsten kan je instromen in een verkort eenjarig traject van de educatieve master.

Wil je meer weten over welke vakken je krijgt, bekijk dan hier het onderwijsaanbod met studiegids voor inhoud en studiepunten voor bachelor en voor master.

Starten met de opleiding

Om te starten met onze opleiding moet je voldoen aan enkele toelatingsvoorwaarden. Behalve diploma- en leerkredietvoorwaarden zijn er voor studenten van buiten de Vlaamse Gemeenschap ook bijkomende taal- en verblijfsvoorwaarden. Bovendien moet je ook slagen voor een Artistieke Toelatingsproef. 

Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden

Toelatingsproeven

  • Deadline afleggen van de proef: 17 april 2023 (11:00) - Interview22.04.2023 >
  • Deadline afleggen van de proef: 26 juni 2023 (11:00) - Interview03.07.2023 >
  • Deadline afleggen van de proef: 6 september 2023 (11:00) - Interview15.09.2023 >

Waar heb je les?

Contact

Contacteer ons. 

+32 2 447 14 00

info.sintlucas@luca-arts.be

Zit je nog met vragen over de kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.

Vanuit LUCA dragen we kwaliteit hoog in het vaandel.

In het kader van ons algemeen Kwaliteits-kader KOPERA stellen wij graag alle Kwaliteitskenmerken van de opleiding Grafiek & Tekenkunst samen met de proces-planning aan je voor op de pagina onderwijskwaliteit.

Concrete cijfers van deze opleiding
Na je studie

Toekomstperspectieven

Onze afgestudeerden gaan vele richtingen uit in het artistieke werkveld. Sommigen ontwikkelen stilaan hun eigen artistieke praktijk, maar werken in tussentijd vaak als assistent voor kunstenaars, helpen bij de opbouw van tentoonstellingen of combineren hun artistieke praktijk met deeltijds werk. Sommigen komen terecht in de culturele sector of geven les in het onderwijs. Anderen zetten hun studie elders verder en halen een aanvullend diploma.

FAQ

Wat is het verschil tussen Illustratie en Grafiek & Tekenkunst?
Bij Illustratie ligt de focus vooral op het narratieve, bij Grafiek en Tekenkunst wordt een beeld meer als een object bekeken. Daarin spelen schaal, autonomie van het beeld en materialiteit een belangrijke rol. Grafiek & Tekenkunst bereidt de student voor op het autonome kunstenaarschap. In Illustratie leer je meer in opdracht te werken, en in functie van het geprinte beeld.

Hoe komt het dat er ook schilderijen en objecten gemaakt worden?
Vanuit een liefde voor het tekenen groeit een manier van kijken, denken, verbeelden. Tekenen als een vertrekpunt, een eerste visuele neerslag van een innerlijke gebeurtenis. Van daaruit kunnen autonome tekeningen ontstaan, maar kan het werk ook ontwikkelen naar een geschilderd of ruimtelijk beeld. De uiteindelijke vorm van een werk ligt niet vast, maar is het resultaat van een persoonlijke blik en aanpak die gevoed wordt door de tekening, de tekengeest.

Worden er opdrachten gegeven? Welke?
In het eerste jaar worden er een aantal vragen gesteld die variëren van heel specifiek tot heel open. De vragen dienen ertoe om kennis te maken met diverse benaderingen van het tekenen, je eigen affiniteiten te ontdekken, een autonome werkhouding te ontwikkelen. Enkele van die werkvragen zijn:

Maak een werk van één jaar.
Breng enkele objecten mee rond een aantal criteria. (schaamte, vuil, grappig, kitsch...)
Maak 30 monotypes op één dag, als inventaris van jouw atelier.
Hoe reageer jij op het ongunstige subsidie klimaat in de culturele sector?
Bezoek een externe locatie op basis van zijn architectuur en breng die in beeld.
Hoe ziet jouw referentiekader er uit?
Daarnaast is er veel ruimte voor het eigen parcours, dat vanaf het tweede jaar nog autonomer wordt.

Wat zijn belangrijke criteria om toegelaten te worden in de afdeling?
Een extreme nieuwsgierigheid en honger naar kunst. De interesse in een heel persoonlijke zoektocht. Een reeks beelden/tekeningen die aantonen dat je als mogelijke kunststudent een open blik, rijke ideeënwereld, interesse voor materialiteit en visuele eigenzinnigheid bezit.

Welk beroep kan ik hiermee uitoefenen?
Dat van een geëngageerde, kritische, gevoelige en geobsedeerde kunstenaar.

Hoe kan ik me voorbereiden?
De blog bekijken. https://www.lucagrafiekentekenkunstgent.be/ Veel tekenen. Kijk naar de dingen die jou omgeven, jou prikkelen. Sta stil bij de films, boeken, kunstwerken die op jouw netvlies blijven plakken. Vraag jezelf af waarom je deze opleiding wil doen. (Zie richtlijnen toelatingsproef)

Wat is de rol van techniek in deze opleiding?
Maandelijks worden er workshops georganiseerd in de grafiekwerkplaats. Het medium grafiek wordt geïntegreerd, en staat ten dienste van de brede artistieke praktijk van de student in het atelier.  

Wat als ik nooit naar een KSO of DKO ben geweest?
Dat hoeft zeker geen probleem te zijn als je tekeningen en motivatie aantonen dat je al een zeker zoektocht hebt afgelegd en er experimenten te zien zijn die blijk geven van waarnemingsvermogen, kritische geest, tekenplezier, kwetsbaarheid, persoonlijkheid, etc.

Je docenten

Dominiq Vandewalle www.dominiqvdwall.be
Lore Smolders www.loresmolders.be
Peter Morrens www.petermorrens.com
Klaas Vanhee www.klaasvanhee.be
Koba De Meutter www.kobademeutter.be