Keuzetraject in de Bachelor Grafisch Ontwerp
3 jaar / 180 studiepunten / Nederlands
Campus Brussel / Sint-Lukas

Grafisch Ontwerp BA - Keuzetraject Media & Information Design

Academische Bachelor / Keuzetraject / Exchange Programme

Het aanbod aan informatie groeit razendsnel en wordt steeds onoverzichtelijker in onze digitale samenleving. Er is meer dan ooit nood aan creatieve ontwerpers die ons door dit overaanbod kunnen gidsen. In deze vierjarige academische opleiding leer je als grafisch vormgever op een creatieve manier omgaan met nieuwe mediatechnologieën en informatie op een visueel heldere en aantrekkelijke manier voorstellen.

Hoe ziet de opleiding eruit?
Video

Hoeveel doden heeft de klimaatcrisis het afgelopen jaar gemaakt? Hoe snel raasde het coronavirus over de wereld? Hoe zien zwarte gaten in de ruimte eruit? Hoe bewegen vluchtelingenstromen zich over de continenten? Hoe zitten maffiaclans of terroristennetwerken in elkaar?

Met de meest geavanceerde grafische technieken leer je om dit soort thema’s in krachtige beelden of stories te vatten. Je begint bij de basis van grafisch ontwerp, in print en op scherm. Je leert hoe je doelgericht kan communiceren met tekst, beeld, vorm, kleur, symbolen en compositie. Je raakt vertrouwd met digitale code en data. Hoe kan je bijvoorbeeld nieuwe technologieën gebruiken bij het ontwerpen van tentoonstellingen?

Na onze opleiding geraak je vlot aan de slag in de creatieve sector: je kan terecht bij gerenommeerde grafisch ontwerpbureau’s, designstudio’s, communicatie- en nieuwsdiensten, mediabedrijven en webagencies. Of je bouwt je eigen ontwerppraktijk uit.

Bacholor programma

Het programma van MIND is hoofdzakelijk praktijkgericht. In de eerste jaren werk je vooral opgelegde opdrachten uit waarbij je individueel begeleid wordt en je je werk publiek leert presenteren. Naargelang de opleiding vordert werk je steeds autonomer om zodoende je persoonlijke interesses binnen het vakdomein te kunnen ontwikkelen. 

In het 1e bachelorjaar ligt de focus op:

 • het onderzoeken van elementaire beeldelementen en hun (mogelijke) betekenis
 • theoretische inzichten uit de cognitieve wetenschappen en semiotiek
 • het vormelijk uitwerken van een inhoudelijk concept
 • het aanleren van basisvaardigheden m.b.t. grafisch ontwerp, information design, interface design, datavisualisatie en typografie
 • het gebruik van traditionele en digitale media
 • het ontwikkelen van tekenvaardigheden
1BA studenten, visueel onderzoek.

In het 2e bachelorjaar:

 • verdiep je je verder in grafisch ontwerp, information design, interface design, datavisualisatie, editorial design en typografie
 • word je geïnitieerd in video- en sound editing
 • verdiep je je verder in standaard grafische software, maar leer je ook zelf programmeren binnen een visuele context (o.a. HTML, JavaScript en Processing)
 • ontwikkel je je tekenvaardigheden verder
 • kan je een volledig eigen project uitwerken of een vak naar keuze volgen

© Charlotte Slootmaekers, 2Ba. Onderzoek naar grafische beeldtaal via computer-programmatie.

Video

In het 3e bachelorjaar:

 • zet je je verworven vaardigheden in en formuleer je zelf je ontwerpopdrachten aan de hand van opgelegde thema's
 • verbreed je je kennis in verschillende facetten van digitale media
 • verken je hard- en software die buiten de dagelijkse digitale apparaten vallen
 • leer je tools en technieken gebruiken voor het registreren, documenteren en presenteren van je onderzoeksproces
 • onderzoek je samen met studenten uit onze andere opleidingen –  illustratoren, fotografen en kunstenaars – hoe je artistieke publicaties en tentoonstellingen vorm geeft
 • krijg je de kans om op Erasmus uitwisseling te gaan tijdens het eerste semester, terwijl instromende internationale studenten ons vervoegen
 • kan je een volledig eigen project uitwerken of een vak naar keuze volgen
 • werk je tijdens het tweede semester je bachelorproef uit waarmee je de kwaliteiten van je verworven vaardigheden als ontwerper op praktische en theoretisch vlak aantoont

Theoretisch vakken behandelen geschiedenis van de vormgeving, geschiedenis van information design, actualiteit van de media, theorie van de waarneming, filosofie en esthetica, kunstgeschiedenis, literatuur, kunsteducatie en onderzoek.

© Ben Ooghe, '15 Years of Data', bachelorproef 3 Ba. Een interactieve applicatie die de exponentiële toename van online data sinds 2010 weergeeft. Vanuit tendezen uit het verleden werd een prognose voor de komende 5 jaar geprojecteerd. 

Video

Masterprogram

De master Media & Information Design is de opleiding die studenten de mogelijkheid biedt om het nieuwe opkomende gebied van visueel onderzoek te verkennen binnen een state of the art ontwerppraktijk en om studenten grensoverschrijdend werk te laten ontwikkelen, binnen de steeds groter wordende hedendaagse beeldende kunst- en ontwerpdisciplines.

Educatieve Master

Kies je voor de tweejarige educatieve masteropleiding, dan bouw je naast je artistieke parcours aan een pedagogische vorming, met het oog op tewerkstelling in het artistiek-culturele werkveld, bijvoorbeeld het onderwijs of socio-culturele sector. Na de éénjarige artistieke masteropleiding kan je nog altijd opteren voor een verkorte educatieve vorming van slechts één jaar.

Praktisch

De lessen vangen aan eind september en eindigen eind juni. Er zijn twee semesters van telkens 12 lesweken voorzien. Op het einde van elke semester volgen er theorie-examens en praktijkjury's. 
Je hebt meestal heel de week door les, maar er zijn ook lesvrije momenten waarop je thuis, op kot of in onze ateliers individueel aan je opdrachten kan verderwerken. 

Wat heb je nodig?
 • Diverse schets- en tekenmaterialen
 • Een laptop om met verschillende grafische toepassingen te kunnen werken. Deze bevat minimaal een i7 quadcore processor van de laatste generatie, 16 gigabite geheugen en een solid state drive van 256 gigabyte. Bij voorkeur heb je een laptop met een i9 quadcore processor, 32 gigabite geheugen en een solid state drive van één terabyte.
 • Het grafisch softwarepakket Adobe Suite kan je via de school installeren en zit reeds in je inschrijvingsgeld vervat.
 • Printers en scanner zijn aanwezig in onze ateliers en hoef je dus niet aan te kopen.
Starten met de opleiding

Om te starten met onze opleiding moet je voldoen aan enkele toelatingsvoorwaarden. Behalve diploma- en leerkredietvoorwaarden zijn er voor studenten van buiten de Vlaamse Gemeenschap ook bijkomende taal- en verblijfsvoorwaarden. Bovendien moet je ook slagen voor een Artistieke Toelatingsproef. 

Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden

Inschrijven als bachelorstudent >


Toelatingsproeven

 • Deadline afleggen van de proef: 17 april 2023 (11:00) - Interview29.04.2023 >
 • Deadline afleggen van de proef: 26 juni 2023 (11:00) - Interview03.07.2023>
 • Deadline afleggen van de proef: 6 september 2023 (11:00) - Interview13.09.2023 >

Waar heb je les?

Contact

Paleizenstraat 70
1030 Brussel
+32 2 250 11 00
bk.brussel@luca-arts.be

Zit je nog met vragen over de kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.

Kwaliteit is de drijfveer van LUCA

Als de grondhouding van het beleidsplan inhoudt dat ‘kwaliteit onze drijfveer’ is, en dat elk aspect van het beleid hieraan kan worden getoetst, dan wil LUCA ontegensprekelijk een sterke kwaliteitscultuur uitbouwen en voeden: een cultuur die vertrekt vanuit vertrouwen in mensen met talent en expertise, en die gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Het formele kwaliteitskader voor opleidingen binnen LUCA kreeg de naam KOPERA wat staat voor: Kritisch de Kwaliteit van Opleidingen met Peers in Eigen Regie Analyseren.
LUCA vertrekt voor KOPERA vanuit een visie op kwaliteitszorg die vertrekt vanuit vertrouwen en gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Tijdens de zesjarige KOPERA-cyclus ontvangt elke opleiding een panel van kritische vrienden die de invulling van de kwaliteitskenmerken nagaan en bekijken hoe de opleiding bijdraagt tot het algemene LUCA-beleid.
Het sluitstuk van KOPERA is de uiteindelijke borging van de opleidingskwaliteit. De kernvraag daarbij luidt: "heeft de opleiding een goede kwaliteitscultuur die de ‘plan-do-check-act’-cirkel volgt?"

Van elke opleiding publiceert LUCA een kwaliteitsfiche. Je kan deze terugvinden op de pagina 'Kwaliteitszorg'.

Concrete cijfers van deze opleiding
Na je studie

De nood aan ontwerpers die complexiteit niet uit de weg gaan en de mogelijkheden van het digitale tijdperk omarmen is groter dan ooit. Het transdisciplinaire karakter van onze opleiding staat garant voor heel diverse toekomstperspectieven. Na hun studies vinden onze studenten vlot hun weg in de creatieve of artistieke sector: grafische ontwerpbureaus, web-ontwerpbedrijven, mediabedrijven (pers, televisie, magazines, events), uitgeverijen, data visualisatie bedrijven, enz. Daarnaast gaan onze studenten ook vaak autonoom aan de slag als grafisch ontwerpers, information of interface designer, editoriaal ontwerper, data- of mediakunstenaars.

'Het is de enige opleiding in Vlaanderen die zich focust op Media & Information Design. Je leert er echt "door een bril van informatie" te kijken. Ik zie het als een opleiding waarin de vooruitgangsgedachte, heldere communicatie en technologie een belangrijke plek krijgen. Ik heb er enorm veel opgestoken.'

Thomas Roelens (oud-student en Information Designer bij de krant De Tijd.)

'It took me years to understand it but the assignment to visualize The Periodic Table of Elements was the starting point of my career as data visualization designer. Even if it was not clear for me at the time, I was playing with data and its organization for the first time and I never stopped since.'

Giovanni Magni (oud-student en nu Head of Design bij Accurat, Studio for Data Visualization Design, Research and Innovation - Milaan)

.
Je docenten

Docenten

Je docenten zijn grafisch ontwerpers, information designers, typografen, media-ontwerpers, data visualizers, webdesigners, onderzoekers en theoretici. Zij inspireren je en stimuleren je om kritisch tegenover je eigen werk te staan en te onderzoeken wat andere ontwerpers of theoretici in ons vakgebied doen, denken of beteken. Ze leren je hoe je duidelijk over je werk communiceert en hoe je je beslissingen onderbouwd.

Tal van experts begeleiden je in de praktijkateliers: Sandy Claes, Boris Debackere, Steven Devleminck, Inge Gobert, Gijs Ipers, Simon Otten, Bram Overstijns, Tom Pijnenborg, Johan Van Looveren, Annelies Van Opstal, Gitte Vande Graveele, Bart Vandeput en Klaas Verpoest. Technische begeleiding krijg je van Jan Pillaert en Jan Duerinck.

Theorie wordt gedoceerd door Sandy Claes, Boris Debackere, Steven Devleminck, Liesbeth Decan, Peter Degraeve, Volkmar Mulheis, Lut Pil, Johan Teirlinck en Johan Van Looveren. 


Externe expertise

 • Daarnaast nodigen we regelmatig binnen- en buitenlandse gastdocenten uit om workshops of lezingen over specifieke expertise te geven. Om er enkelen te noemen: Johannes Bergerhausen (D), Giovanini Magni (IT) & Marco Bernardo (IT-UK) en Ellen Van Huffel (B).  
 • Oud-studenten delen hun ervaringen over het professionele werkveld met studenten tijdens onze jaarlijkse ‘DIP-Talks’-avond. Ook alumni zijn hierop welkom.