Atelier Illustratie
Keuzetraject in de Bachelor Beeldende Kunsten
3 jaar / 180 studiepunten / Nederlands
Campus Gent / Sint-Lucas

Illustratie

Academische Bachelor / Exchange Programme

Kies je voor Illustratie op LUCA campus Gent dan kies je voor een opleiding als beeldend kunstenaar. Dit is uniek in Vlaanderen en zelfs in Europa. Wij gaan radicaal voor het auteurschap van autonome illustratoren. Het is dus cruciaal om binnen onze academische opleiding een eigen verbeelding, taal en beeldend universum te ontwikkelen. Tegelijk word je er getraind om - vanuit die eigen positie - ook te kunnen werken aan concrete opdrachten.

Duik in de wereld van het atelier op onze blog en op Instagram.

Hoe ziet de opleiding eruit?

De ontwikkeling van je eigen beeldtaal en inhoudelijk universum gebeurt stap voor stap tijdens de drie bachelorjaren.

Je leert verbeelden en in beeld brengen via vele tekenoefensessies, weldoordachte korte en langere opdrachten, en … door zelf te experimenteren! Eigen aan het atelier Illustratie is de aandacht voor het inzetten van beelden in functie van het reproduceren (als drukwerk of digitaal) en in functie van het vertellen (de relatie tussen beeld en woord). Je dompelt je onder in de brede geschiedenis en het rijke actuele werkterrein van illustratoren, en krijgt theoretische inzichten mee die de ontwikkeling van je persoonlijke praktijk  voeden. Workshops in manuele druktechnieken zoals houtsnede, ets en zeefdruk en digitale beeldverwerking reiken je de technische vaardigheden aan.

Het atelier zoekt de buitenwereld op en brengt die ook naar binnen, door concrete samenwerkingen met het bredere kunstenveld (theater, muziek, literatuur) en studie-uitstappen te organiseren, maar ook gastdocenten met een specifieke expertise uit te nodigen.

Eerste bachelor

In het eerste jaar ligt de nadruk heel sterk op waarneming en tekenen: de wereld bekijken, analyseren, begrijpen en vastleggen op papier. We verkennen de premisses voor het maken van een interessant beeld: licht en schaduw, kleur, lijnvoering, compositie, perspectief, beweging, anatomie … terwijl verschillende technieken en materialen geïntroduceerd worden.

Via wekelijkse schetsboekopdrachten rond een thema maar ook opwarmingsoefeningen in het atelier krijgen de studenten meer en meer grip  op de eigen beeldtaal en op de wereld die ons omringt. Zoeken naar een eigen ‘stijl’ is daarbij niet aan de orde, wel het verwerven van inzicht in het getekende, geschilderde en gedrukte beeld. De studenten ontwikkelen immers pas gaandeweg door veel te maken en oefenen een persoonlijke beeldtaal. Deze persoonlijke beeldtaal groeit hand in hand met het vinden van eigen inhouden en een eigen artistieke positie.

Tot slot verkennen we het brede artistieke domein waar het atelier Illustratie aan raakt, en ontdekken illustratoren en kunstenaars uit het verleden en van vandaag.

Tweede bachelor

Het tweede jaar bouwt voort op de verworvenheden van het eerste, en zoekt nu verdieping op. Je bekwaamt je verder in het verbeelden en in beeld brengen. Je beelden worden hoe langer hoe meer gekoppeld aan de inhoud: wat en hoe communiceren je beelden? Dat betekent eveneens dat je als auteur verantwoordelijkheid voor je beelden begint op te nemen.

Ook de complexiteit neemt toe. Je gaat meer werken aan samenhangende beeldenreeksen. Het verhalende aspect wordt belangrijker en je gaat bewuster werken met de combinatie van woord en beeld. Naast de wekelijkse schetsboekopdrachten en opwarmingsoefeningen zijn er langer lopende opdrachten, die je focus trainen, en meer ruimte bieden voor een persoonlijke invulling. Je wordt opnieuw in contact gebracht met het werkveld, o.a. via gastsprekers en gastdocenten.

Aan het einde van het tweede jaar wordt voldoende visuele én inhoudelijke maturiteit verwacht om het derde jaar te kunnen starten.

Derde bachelor

Het derde jaar is een belangrijke stap ter voorbereiding van de masteropleiding. Je gaat meer en meer autonoom denken en eigen projecten bedenken en uitwerken. De rol van de docent verschuift mee: die gaat je in de eerste plaats begeleiden en bijstaan in dit persoonlijke proces. In elk semester wordt gewerkt met een langlopende, open opdracht, waarbinnen je je eigen artistieke universum verder kunt onderzoeken en uitbouwen.

Je beeldend en verbeeldend vermogen wordt gedurig aangescherpt, bv. aan de hand van wekelijkse voorleestekensessies als opwarmingsoefening: terwijl je luistert naar een verhaal, novelle of roman, teken en schilder je in je tekenboek. Dit tekenboek is het laboratorium om alles in uit te proberen waar je niet toe komt in je langlopende projecten. Alles kan, niets is verkeerd, er zijn geen mislukkingen. Er geldt één regel: elke pagina is een volwaardig beeld waarbij compositie, vorm, kleur, materiaal … een belangrijke rol spelen.

Aan het eind van het derde bachelorjaar presenteer je je persoonlijke projecten en al je tekeningen en schetsen voor een jury van docenten en externe experten uit het veld.

Masteropleiding

Na je bachelor kan je kiezen tussen een eenjarige artistieke master of een tweejarige educatieve master.

In de artistieke master positioneer je je met een eigen artistiek project binnen het actuele kunstenveld en de maatschappij. In functie van dit persoonlijk onderzoek bepaal je in grote mate zelf hoe je de opleidingsonderdelen invult en wie je docenten zijn. Het programma wordt net als in de bacheloropleiding verrijkt met buitenlandse studiereizen en met projecten in het werkveld.

In de educatieve master bouw je verder aan je artistieke competenties met het oog op een professionele carrière in het artistiek-educatieve werkveld (deeltijds kunstonderwijs, leerplichtonderwijs, non-formele kunsteducatie). De educatieve masteropleiding is zo opgevat dat het educatieve en het artistieke elkaar versterken.

Kies je voor de zuiver artistieke master, en ben je nadien toch geïnteresseerd in onderwijs? Na het behalen van je master Beeldende Kunsten kan je instromen in een verkort eenjarig traject van de educatieve master.

Wil je meer weten over welke vakken je krijgt, bekijk dan hier het onderwijsaanbod met studiegids voor inhoud en studiepunten voor bachelor en voor master.

Indrė Svirplytė
Video

Interesse in deze opleiding?

Starten met de opleiding

Om te starten met onze opleiding moet je voldoen aan enkele toelatingsvoorwaarden. Behalve diploma- en leerkredietvoorwaarden zijn er voor studenten van buiten de Vlaamse Gemeenschap ook bijkomende taal- en verblijfsvoorwaarden. Bovendien moet je ook slagen voor een Artistieke Toelatingsproef. 

Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden

Wil je starten met een opleiding bij LUCA?
Dan moet je slagen voor een ARTISTIEKE TOELATINGSPROEF

Breng naar de toelatingsproef ook tekeningen, schetsen, schetsboeken ... mee, of je nu al veel getekend hebt, of weinig. De commissie wil immers niet alleen een zicht krijgen op je 'afgewerkte' stukken (zoals bijvoorbeeld voor de opdracht, of eindwerken), maar ook op eenvoudige, snelle, minder of meer uitgewerkte tekeningen naar waarneming of uit je verbeelding, om te kunnen zien op welke wijze jij je blik of ideeën vertaalt in een beeld.

Waar heb je les?

Waar heb je les?

  • Alexianenplein 1 & 2, 9000 Gent (Hoofdadres) De binnenstad van Gent is een lage-emissiezone.
    Check of je wagen toegelaten is op lez.gent
  • Hoogstraat 51, 9000 Gent
  • Campus Ter Beken, Beekstraat 1-3, 9030 Mariakerke
  • Leiekaai 18, 9000 Gent

Campus Gent
Alexianenplein 1
9000 Gent
+32 2 447 14 00

info.sintlucas@luca-arts.be

Contact

Contacteer ons. 
+32 2 447 14 00
info.sintlucas@luca-arts.be

Zit je nog met vragen over de kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.

Kwaliteit is de drijfveer van LUCA

Als de grondhouding van het beleidsplan inhoudt dat ‘kwaliteit onze drijfveer’ is, en dat elk aspect van het beleid hieraan kan worden getoetst, dan wil LUCA ontegensprekelijk een sterke kwaliteitscultuur uitbouwen en voeden: een cultuur die vertrekt vanuit vertrouwen in mensen met talent en expertise, en die gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Het formele kwaliteitskader voor opleidingen binnen LUCA kreeg de naam KOPERA wat staat voor: Kritisch de Kwaliteit van Opleidingen met Peers in Eigen Regie Analyseren.
LUCA vertrekt voor KOPERA vanuit een visie op kwaliteitszorg die vertrekt vanuit vertrouwen en gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Tijdens de zesjarige KOPERA-cyclus ontvangt elke opleiding een panel van kritische vrienden die de invulling van de kwaliteitskenmerken nagaan en bekijken hoe de opleiding bijdraagt tot het algemene LUCA-beleid.
Het sluitstuk van KOPERA is de uiteindelijke borging van de opleidingskwaliteit. De kernvraag daarbij luidt: "heeft de opleiding een goede kwaliteitscultuur die de ‘plan-do-check-act’-cirkel volgt?"

Van elke opleiding publiceert LUCA een kwaliteitsfiche. Je kan deze terugvinden op de pagina 'Kwaliteitszorg'.

Concrete cijfers van deze opleiding
Na je studie

In 2005-2006 werd Illustratie een zelfstandige afdeling binnen de Vrije kunsten. Onze afgestudeerden gaan vele richtingen uit in het artistieke werkveld, als illustrator of autonoom kunstenaar. Ze maken werk voor de pers (illustraties, covers, cartoons …), ze geven boeken uit (al dan niet in samenwerking met medeauteurs), ze maken artwork in opdracht, ze tonen hun werk op tentoonstellingen, ze worden vertegenwoordigd door galeries, ze zetten eigen initiatieven op in de sector (met eigen uitgaves, zinefests, expo’s …) etc.
Sommigen vinden andere paden in de culturele sector, zetten hun studie verder in een ander domein en halen een aanvullend diploma, of geven hun ervaring door in het onderwijs.

Met trots kijken we naar de wegen die onze alumni na hun studie bewandeld hebben. Enkele namen:
Brecht Evens, Brecht Vandenbroucke, Hannelore Van Dijck, Sarah Yu Zeebroeck, Wouter Vanhaelemeesch, Trui Chielens, Katrien Matthys, Liesbeth De Stercke, Thijs Desmet, Martha Verschaffel, Lukas Verstraete, Tieten Met Haar (collectief van Valentine Gallardo, Alexander Robyn, Jana Vasiljević, Nina Vandenbempt, Mathilde Van Gheluwe), Joëlle Dubois, Marine Schneider, Jan Panev, Gabri Molist, Tja Ling Hu, Chiara Lammens, Penelope Deltour, Flexboj & L.A., Jan Vandeplancke, Cecile BroekaertYingda Dong … en vele anderen!

Video
Video

Flexboj & L.A.

Video
Je docenten

De docenten van het atelier Illustratie hebben allemaal een eigen praktijk waarin ze uitmunten, zowel in het binnenland als internationaal. Ervaren door hun jarenlange expertise, begeleiden zij vol enthousiasme maar met een scherpe blik het beeldend werk van de studenten.

Gastdocenten en juryleden brengen aanvullende expertise het atelier binnen. De voorbije jaren ontving Illustratie onder anderen als juryleden Armin Abmeier, Yvan Alagbé, Benoit, Robert Deutsch, Wolf Erlbruch, Brecht Evens, Dominique Goblet, Annabelle Guetatra-Moy, Céline Hudréaux, Anke Feuchtenberger, Laurent Impeduglia, Benoît Jacques, Lynn Kost, Eric Lambé, Pascal Lemaître, Lorenzo Mattotti, Ever Meulen, Joost Swarte, Brecht Vandenbroucke, Hannelore Van Dijck, Thierry Van Hasselt, Peter Van Heirsele (Herr Seele), Martha Verschaffel …
Als gastdocenten kwamen onder anderen Arnal Ballester, Georg Barber (ATAK), Blexbolex, Paul Cox, Olivier Deprez, Anke Feuchtenberger, Dominique Goblet, Benoît Jacques, Eric Lambé, Chihoi Lee, Anna Sommer … over de vloer.
In het buitenland bezochten we de ateliers van Sophie Dutêrtre, Nathalie l’Eté, Lorenzo Mattotti, Benoît Jacques, Henning Wagenbreth, E-Boys, Arnal Ballester ...

Gerda Dendooven
Gerda Dendooven
Steve Michiels
Steve Michiels © Koen Cant
Jan Peeters
Portret Jan Peeters
Eva Cardon
Brecht Vandenbroucke
Lukas Verstraete
Lukas Verstraete
Carla Swerts
Carla Swerts
Gabri Molist Sancho
Gabri Molist Sancho

Interesse in deze opleiding?