Afstudeerrichting in de Master muziek
2 jaar / 120 studiepunten / Engels, Nederlands
Campus Leuven / Lemmens

Jazz

Academische Master / International Master

In de afstudeerrichting Jazz staan de lessen hoofdinstrument en ensemble centraal. Muzikale basisvorming, klassieke analyse en arrangement ontwikkelen het gehoor en het theoretisch denken. Tijdens de masterjaren ontwikkel je je persoonlijke muzikale identiteit, onder meer omdat je dan ook je eigen muziek schrijft. Daarnaast is reflectie over de eigen muzikale praktijk een essentieel onderdeel van de opleiding. Samen met je afsluitende concert vormt ze de geïntegreerde masterproef.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Ben je nog niet zeker van je eigen profiel, dan helpen onze docenten en trajectbegeleiders je dat te ontdekken. Eens je voor een specifiek profiel hebt gekozen, kun je nog steeds je eigen accenten leggen. Je stelt immers zelf van jaar tot jaar een groot deel van je individuele studieprogramma samen.

Wil je meer weten over welke vakken je krijgt, bekijk dan hier het onderwijsaanbod met studiegids voor inhoud en studiepunten voor bachelor en voor master.

Vanaf het academiejaar 2022-2023 biedt LUCA School of Arts, campus Lemmens een vernieuwd master-curriculum Muziek aan.

Het masterprogramma

De masterproef

De masterproef bestaat uit twee zelfgekozen artistieke projecten: een recital en een research-based recital.. Je presenteert beide recitals aan een jury van interne en externe deskundigen tijdens een publieke presentatie. Je onderbouwt en contextualiseert het met een scriptie waarmee je je werk situeert binnen of tegenover bestaande literatuur en debatten. Hiermee bewijs je dat je je kan oriënteren binnen het veld van je  artistieke discipline. Met je masterproef bewijs je dat je in grote mate zelfstandig werkt. Je werkt al vanaf het eerste masterjaar aan jouw onderzoekstraject met ondersteuning van jouw  hoofdvakdocent en scriptiebegeleider.

Inspiratie voor je masterproef

Masterclasses, symposia en intense praktijkervaringen

De opleiding organiseert jaarlijks interessante masterclasses en workshops met externe experten en gerenommeerde binnen- en buitenlandse musici.
De muziekpraktijk staat centraal op onze campus. Je musiceert niet alleen tijdens je praktijklessen of zelfstudie, maar participeert ook in onze ensembles, koren en orkesten en onze prestigieuze artistieke producties. Deze ervaringen vormen je tot een teamspeler.

Cross-overs

LUCA School of Arts is een biotoop waarin samenwerking tussen studenten van verschillende kunstdisciplines gestimuleerd wordt. Hieruit ontstaan interessante cross-overs en innovatieve artistieke praktijken. Studenten kunnen bovendien keuzevakken meepikken uit alle opleidingen van LUCA, gaande van film of fotografie over grafisch ontwerp of interieurvormgeving tot productdesign of beeldhouwkunst.

Het gemeenschappelijke deel

Alle studenten binnen de afstudeerrichting Jazz volgen allemaal vakken zoals hoofdinstrument, artistic projects and (co)creations en ensemble.

Nieuw vanaf 2022-2023 is de Professional Toolkit. In dit vak van 6 studiepunten wordt de student sterk georiënteerd op de toekomstige beroepspraktijk van een musicus. Zo krijg je inzicht in de organisatorische, financieel-maatschappelijke aspecten van de beroepspraktijk. Je verwerft extra vaardigheden verworven die je in de toekomstige praktijk kan toepassen. Binnen dit vak kiest de student voor een combinatie van een aantal verplichte en vrij te kiezen onderdelen zoals Entrepreneurship, Performance psychology, Scenic awareness of een stage op het productiebureau enz.

Het keuzeluik

Studenten kunnen zich verdiepen binnen hun eigen specialisatie/afstudeerrichting of verbreden door keuzevakken binnen en andere afstudeerrichting op te nemen. Keuzevakken zoals (Praktische) Harmonie, Inleiding in Kunsteducatie worden aangevuld met 7 semestrieel-georganiseerde ateliers - van 6 studiepunten waaruit de student kan kiezen. Ook wordt een aantal minoren (vast pakket) binnen dat keuzeluik aangeboden.  

Minoren

Voor studenten met interesse in één van de andere afstudeerrichtingen Muziek wordt nu ook een reeks minoren van telkens 12 studiepunten aangeboden binnen het keuzeluik van de masters Muziek. Zo kan een student piano zich verdiepen in compositie of kan een student compositie zich onderleggen in directie etc.
 

Ateliers

Binnen de afstudeerrichtingen Muziek kunnen studenten (minstens) 12 studiepunten per masterjaar inzetten binnen het keuzeluik. Zij kiezen 1 of 2 van de volgende 7 nieuwe ateliers (van 6 studiepunten).

International Traineeship

In het nieuwe curriculum is het ook mogelijk om korte internationale ervaringen te verzilveren in 3, 6, 9 of 12 studiepunten.

Campus-overschrijdend keuzeonderdelen

Studenten krijgen de mogelijkheid (keuze)vakken op te nemen vanuit een andere opleiding van een van de campussen van LUCA School of Arts.

Confinement Blues
Written and arranged by Peter Hertmans

Video
Starten met de opleiding

Om in te schrijven voor een masteropleiding dien je over een Academisch Bachelordiploma te beschikken dat rechtstreeks toegang verleent.

Heb je een verwant Academisch Bachelordiploma of een Professioneel Bachelordiploma? Dan is het in bepaalde gevallen mogelijk om in te stromen in de masteropleiding na het volgen van een schakel- of voorbereidingsprogramma. Als er geen schakel- of voorbereidingsprogramma bestaat, kan je informeren naar de mogelijkheid om als zij-instromer in de bachelor in te schrijven.

Wil je starten met een Master opleiding bij LUCA?
Dan moet je slagen voor de MASTER ASSESSMENT  

Waar heb je les?

Kwaliteit is de drijfveer van LUCA

Als de grondhouding van het beleidsplan inhoudt dat ‘kwaliteit onze drijfveer’ is, en dat elk aspect van het beleid hieraan kan worden getoetst, dan wil LUCA ontegensprekelijk een sterke kwaliteitscultuur uitbouwen en voeden: een cultuur die vertrekt vanuit vertrouwen in mensen met talent en expertise, en die gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Het formele kwaliteitskader voor opleidingen binnen LUCA kreeg de naam KOPERA wat staat voor: Kritisch de Kwaliteit van Opleidingen met Peers in Eigen Regie Analyseren.
LUCA vertrekt voor KOPERA vanuit een visie op kwaliteitszorg die vertrekt vanuit vertrouwen en gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Tijdens de zesjarige KOPERA-cyclus ontvangt elke opleiding een panel van kritische vrienden die de invulling van de kwaliteitskenmerken nagaan en bekijken hoe de opleiding bijdraagt tot het algemene LUCA-beleid.
Het sluitstuk van KOPERA is de uiteindelijke borging van de opleidingskwaliteit. De kernvraag daarbij luidt: "heeft de opleiding een goede kwaliteitscultuur die de ‘plan-do-check-act’-cirkel volgt?"

Van elke opleiding publiceert LUCA een kwaliteitsfiche. Je kan deze terugvinden op de pagina 'Kwaliteitszorg'.

Concrete cijfers van deze opleiding
Na je studie

"Het voltallige docententeam van het Lemmens is ontzettend belangrijk geweest in mijn muzikale ontwikkeling. De toewijding en motivatie van hen werkte aanstekelijk. Er werd met plezier gestudeerd en kennis werd gedeeld ook onder studenten. In zo een spontane sfeer wordt groeien effortless. Toen docenten me begonnen te vragen "echte" concerten met hen te spelen, kon mijn geluk niet op. Een concreet voorbeeld reikt tot buiten de campus; gedurende de vakantie beslisten Frank en Ron enthousiast een studiereis naar New York te boeken. Ik mocht mee. We deelden een appartementje, en luisterden dagelijks naar meerdere concerten. Dat bleek zonder het toen te beseffen de springplank voor mijn beslissing om na mijn studies 15 jaar naar New York te verhuizen om muzikaal te blijven groeien."

Lieven Venken

Verder studeren

Master-na-masteropleiding Voortgezette Studies Muziek

In de Master na Master Voortgezette Studies Muziek kan je je technische vakkennis verfijnen en je inzicht en onderzoeks- en communicatievaardigheden versterken. Als beginnend professionele musicus verwerf je er praktische vaardigheden en onmiddellijk bruikbare competenties. Je krijgt kansen om eerste ervaringen in het werkveld op te doen en je te oriënteren naar de loopbaan die het beste bij je past. Bovendien ontwikkel je een onderzoeksparcours/onderzoekstraject dat je praktijk ondersteunt. De opleiding kan daardoor ook uitstekend dienen als voorbereiding op een doctoraat of voor een carrière als wetenschappelijk onderzoeker.

"Het Lemmensinstituut heeft me de ernst van muziek geleerd en het ambacht dat voor hoogstaand 'musicianship' nodig is, doen inzien. De locatie op die mooie berg van het Lemmens ademt een rijke geschiedenis uit die nog altijd inspirerend werkt. Een zekere nostalgie en mooie herinneringen komen tot mij als ik nog eens in de buurt kom..."

Steven Delannoye
Je docenten

In onze muziekopleiding is je eigen persoonlijkheid het vertrekpunt. Bij je groeiproces zijn je docenten geen leraren die werkwijzen opleggen, maar coaches die je helpen om eigen oplossingen te bedenken en je eigen verhaal te vertellen. Voor onze docenten bestaat er geen mooiere uitdaging dan je te ondersteunen en te inspireren. In het begin lopen ze vóór je, dan naast je en op het eind van je studie loop jij voorop.

Hoofdvakdocenten

Double Bass  Jos Machtel  
Drums Dré Pallemaerts  
Electric Bass Louise van den Heuvel  

Guitar

Roeland Celis Tim Finoulst
Jazz Vocals Lynn Cassiers  Ariadne Van den Brande 
Piano Nicola Andrioli Alex Koo

Saxophone

Frank Vaganée  
Trombone Dree Peremans  
Trumpet Dree Peremans  

Overige opleidingsonderdelen

Art in Context David Lodewyckx Bart Geerts
Art Philosophy Peter De Graeve  

Ear training

Bart Van Caenegem  
Entrepreneurship Peter Anthonissen  
Harmony Jos Machtel  
Practical Harmony Bart Van Caenegem  
Music Analysis Jeroen D'hoe  
Music History Peter Anthonissen  
Research coaching Peter Anthonissen  
Research in Performing Arts Jeroen D'hoe  
Rhythm Gert-Jan Dreessen Dré Pallemaerts