Het bestuursorgaan van LUCA heeft prof. dr. Katrien Foubert aangesteld als nieuw Onderzoekshoofd voor de onderzoekseenheid Music & Drama, voor een vierjarig mandaat dat start op 1 februari 2022. 

LUCA Muziek wenst Katrien ontzettend veel plezier in haar nieuwe functie!

Spread the word