bergez_m [at] hotmail.be
+32 (0)495 642 327
D.C.I.R.

D.C.I.R., (2021), oil on canvas, 100x100 cm

Zonder enige voorkennis omtrent het medium olieverf besloot Mathis Bergez zich te wagen aan de opleiding schilderkunst aan LUCA School Of Arts campus Gent. Om een cliché kracht bij te zetten; allebegin was moeilijk.

Een stem ontwikkelen via kleur en materie, schaal en compositie was zijn doelstelling. Dergelijk doel kon enkel bereikt worden indien hij er dagelijks de confrontatie mee aanging. Het vinden van zijn stem begon door zich geheel oprecht en kwetsbaar op te stellen. Het ontstaan van taferelen vertrekt vanuit een bron waarvan de oorsprong enkel en alleen bij de schilder zelf te vinden is.
Deze ontdekking was cruciaal in Mathis zijn ontwikkeling als kunstenaar. Eenmaal hij zich hier open voor stelde, kwam de totstandkoming van zijn stem in stroomversnelling.

Vandaag kan Mathis Bergez al met meer duidelijkheid stellen wat de oorzaak is van de beweging naar het canvas en het resultaat hiervan.

Zelf acht Mathis Bergez het proces belangrijker dan het resultaat. De ervaring van het proces bepaalt het resultaat en of het blijven bestaan mag. Hij stelt dat het resultaat voor de maker verwerpelijk is omdat enkel het proces daarin leesbaar zou zijn. Wie wel genieten kan van het resultaat is het publiek(!) al zijn die niet het einddoel of de beweegreden.
Deze liggen in het schilderen an sich; in de actie.