Keuzetraject in de Bachelor Beeldende Kunsten
3 jaar / 180 studiepunten / Nederlands
Campus Gent / Sint-Lucas

Mixed Media

Academische Bachelor / Exchange Programme

In het atelier Mixed Media krijg je de ruimte om een artistieke praktijk te ontwikkelen in het domein van foto, film/video (zowel analoog als digitaal), audio, performance en beeldende installaties... We vertrekken hierbij niet vanuit een specifieke discipline maar vanuit een attitude tegenover kunst in al zijn mogelijke vormen. De zintuiglijke ervaring en het werken met beeld, vorm, klank, en tactiliteit speelt daarbij een grote rol. Het atelier mixed media bestaat uit een heterogene groep van studenten die binnen verschillende domeinen actief zijn, waardoor een mogelijke vermenging van deze verschillende domeinen mogelijk wordt gemaakt.


Je leert een eigen beeldtaal te ontwikkelen door van in het begin de dialoog op te zoeken met medestudenten en kunstenaars, maar evengoed met een publiek. Op regelmatige tijdstippen creëer je in groep een toonmoment waarbij gezocht wordt wat publiek maken kan betekenen. Deze publieks momenten vormen een cruciaal onderdeel van het artistieke groeiproces. Hierbij is er aandacht voor uitdagende confrontaties onder de individuele kunstwerken, de kunstenaar als curator en organisator (artist-run-spaces), de publieks ervaring, het concept en de scenografie van het toonmoment. Het atelier Mixed Media moedigt samenwerkingsverbanden aan met medestudenten of andere kunstenaars, als kunstenaarsduo’s of -collectieven, maar evengoed samenwerkingen met mensen uit andere disciplines, zoals architecten, muzikanten, grafisch ontwerpers, mensen uit de podiumkunsten, dansers, performers,…


Je leert tijdens de 3 bachelorjaren om te gaan met begrippen als expanded cinema, sound art, scenografie, de white cube versus the black box, de collaboratieve praktijk, het kunstenaarsboek, de kunstenaar als curator, het toonmoment, en publiek maken.

Hoe ziet de opleiding eruit?

BACHELOROPLEIDING

1BA

In het eerste jaar ligt de nadruk op het experiment. Door veel te zien en veel uit te proberen (trial and error), verkennen we de verschillende artistieke mogelijkheden en het kunstenveld. We bezoeken verschillende tentoonstellingen en andere artistieke platformen om je onder te dompelen in de wereld van de kunst. Doorheen het jaar wordt je geconfronteerd met workshops en opdrachten die specifieke aspecten van de verschillende domeinen zichtbaar maken en tast af wat die binnen je eigen artistieke praktijk zouden kunnen betekenen; foto, film/video, audio, performance en installatie. Gaandeweg ontwikkel je de basis voor een eigen praktijk. Gastdocenten uit het kunstenveld, of gerelateerde domeinen worden in het atelier uitgenodigd om zeer specifieke praktijken aan het licht te brengen. Individuele gesprekken met je docenten en groepsmomenten met het atelier wisselen elkaar af. Samen met de 2de en 3de bachelors organiseren we verschillende toonmomenten binnen en buiten de school en gaan we actief op zoek naar een publiek.

2BA

In het tweede jaar ligt de klemtoon op methodiek. Hoe kom je als individu of collectief tot een artistieke praktijk en hoe positioneer je deze binnen de (kunst)wereld. In een tweede jaar maak je reeds gerichtere keuzes binnen of tussen een domein en ga je dieper in op bepaalde media. Je leert beter begrijpen wat de keuze van een bepaald medium inhoudt en waarom je voor dit of een ander medium zou kiezen. Gastdocenten worden uitgenodigd om over werkmethode te spreken. En ook hier dragen de individuele gesprekken met je docenten en medestudenten bij tot de verdere kritische ontwikkeling van je individuele of collectieve artistieke praktijk. 

3BA

In het derde jaar focus je je uitsluitend op de verdere ontwikkeling van je (gedeelde) artistieke praktijk. Elk semester rond je af met een autonome productie buiten de school. Hierbij leer je omgaan met alle aspecten van het opbouwen van een tentoonstelling, een voorstelling, een evenement. Je organiseert dit van a tot z; van het zoeken naar een locatie, de communicatie, de verhouding met het publiek tot de volledige technische aspecten van de opbouw van de productie. Gastdocenten uit het veld worden uitgenodigd om specifieke aandacht te geven aan het artistieke evenement en aan het performatieve aspect binnen het creeëren van een moment en het spreken voor een publiek. Opnieuw dragen de individuele gesprekken met je docenten en medestudenten bij tot de verdere kritische ontwikkeling van je individuele of collectieve artistieke praktijk.

www.lucamixedmediagent.be

voor meer vragen kan je via mail terecht bij Roel Kerkhofs op het mailadres karel.moortgat@luca-arts.be

Enkele voorbeelden van publieksmomenten waaraan we met het volledige atelier hebben deelgenomen buiten de school; European Media Art Festival in Osnabrück in Duitsland, Slow 36H in het Concertgebouw in Brugge, Get Out of the Paté in Kassel, Documenta 14, Momentum #03 op het dak van de Singel in Antwerpen,… en jaarlijks het Mayday Mayday Festival in Campo in Gent. Hiervan vind je hieronder enkele beelden terug.

Meer info op www.lucamixedmediagent.be

MASTEROPLEIDING

Na je bachelor kan je kiezen tussen een eenjarige artistieke master of een tweejarige educatieve master.

In de artistieke master positioneer je je met een eigen artistiek project binnen het actuele kunstenveld en de maatschappij. In functie van dit persoonlijk onderzoek bepaal je in grote mate zelf hoe je de opleidingsonderdelen invult en wie je docenten zijn. Het programma wordt net als in de bacheloropleiding verrijkt met buitenlandse studiereizen en met projecten in het werkveld.

In de educatieve master bouw je verder aan je artistieke competenties met het oog op een professionele carrière in het artistiek-educatieve werkveld (deeltijds kunstonderwijs, leerplichtonderwijs, non-formele kunsteducatie). De educatieve masteropleiding is zo opgevat dat het educatieve en het artistieke elkaar versterken.

Kies je voor de zuiver artistieke master, en ben je nadien toch geïnteresseerd in onderwijs? Na het behalen van je master Beeldende Kunsten kan je instromen in een verkort eenjarig traject van de educatieve master.

Enkele voorbeelden van alumni die uit het atelier Mixed Media komen en die vandaag de dag nog steeds actief zijn binnen de kunstwereld:

Jeroen Vandesande (sound art)  www.jeroenvandesande.be

Pauwel De Buck (concert organiser & sound art)  www.kraak.net

Melissa Verschelde (foto) https://melissaannieb.com/

Louis Vanhaverbeke (performance & music)  www.louisvanhaverbeke.be

Valentijn Goethals (curator, graphic design, art)  www.019-ghent.org en kunsthal.gent

Boudy Verleye / Brihang (music)  www.brihang.be

Margarita Maximova (video art)  www.margaritamaximova.be

Sven Dehens (books, performance, curator)  https://www.rile.space/

Hanne Van Dyck (visual art & writing)  www.hannevandyck.com

Lydia Debeer (video & sound art)  www.lydiahannah.be

Matthias Yzebaert / Mayz (music, graphic design & art)  www.studioyzebaert.com

Anne van de Star (music, performance, art)  www.annevandestar.com

Mick Lemaire (music)  www.micklemaire.com

Celine Aernoudt (performance, visual art) http://www.celineaernoudt.com/

Roos Nieboer (performance, visual art)  www.roosnieboer.com

Klaas Debaere (writing, drawing & performer)  www.klaasdebaere.com

Toon Boeckmans (visual art)  www.dauwensbeernaert.com/artists/boeckmans-toon/works

Yonas Seymoun (video and installation art)  www.yonasseyoum.com

Wil je meer weten over welke vakken je krijgt, bekijk dan hier het onderwijsaanbod met studiegids voor inhoud en studiepunten voor bachelor en voor master.

Starten met de opleiding

Om te starten met onze opleiding moet je voldoen aan enkele toelatingsvoorwaarden. Behalve diploma- en leerkredietvoorwaarden zijn er voor studenten van buiten de Vlaamse Gemeenschap ook bijkomende taal- en verblijfsvoorwaarden. Bovendien moet je ook slagen voor een Artistieke Toelatingsproef. 

Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden

Wil je starten met een opleiding bij LUCA?
Dan moet je slagen voor een ARTISTIEKE TOELATINGSPROEF

Waar heb je les?

Waar heb je les?

  • Alexianenplein 1 & 2, 9000 Gent (Hoofdadres) De binnenstad van Gent is een lage-emissiezone.
    Check of je wagen toegelaten is op lez.gent
  • Hoogstraat 51, 9000 Gent
  • Campus Ter Beken, Beekstraat 1-3, 9030 Mariakerke
  • Leiekaai 18, 9000 Gent

Campus Gent
Alexianenplein 1
9000 Gent
+32 2 447 14 00

info.sintlucas@luca-arts.be

Ontmoeting tussen verschillende disciplines

Het atelier Mixed Media behoort samen met de ateliers Beeldhouwkunst, Grafiek & Tekenkunst, Fotografie, Illustratie, Keramiek & Glaskunst en Schilderkunst tot de afstudeerrichting Vrije Kunsten van campus Sint-Lucas Gent. Deze afstudeerrichting vormt samen met de afstudeerrichtingen Textielontwerp en Grafisch Ontwerp de opleiding Beeldende Kunsten. Deze opleiding wordt precies gekenschetst door het samengaan van de kunst- en ontwerppraktijken uit verschillende disciplines.

De nadruk ligt op je auteurschap en persoonlijk engagement. Centraal in de opleiding staat het fundamentele onderzoek naar het beeld en naar de beeldende praktijk. Dit artistieke onderzoek wordt getoetst aan academische maatstaven eigen aan de kunsten, en gestut door een sterk aandeel theorie in het curriculum. Tijdens je opleiding weet je je gesteund door sterk betrokken docenten: actieve kunstenaars, ontwerpers en theoretici, allen experten in hun vakgebied. Een cultuur van grote openheid maakt van de opleiding een vrijplaats waar je jezelf kunt realiseren.

Het curriculum van Vrije Kunsten komt voor een wezenlijk deel overeen met het curriculum van de afstudeerrichtingen Grafisch ontwerp en Textielontwerp. In die gemeenschappelijke vakken ontmoet je studenten uit verschillende disciplines. Een brede intellectuele en culturele vorming biedt de bagage om de individuele praktijk te bevragen en te situeren in de hedendaagse complexe artistieke en maatschappelijke context. Ondersteunende vakken helpen je de nodige vaardigheden en inzichten te verwerven om je eigen praktijk te ontwikkelen. Naast het gemeenschappelijke deel volg je een specialisatie en kies je in welke discipline(s) je je wil verdiepen. In elk atelier word je individueel begeleid en is er een aanbod van (groeps)projecten en gespecialiseerde technische en theoretische modules. Je rondt de driejarige bacheloropleiding af met een bachelorproef die bestaat uit een presentatie van het atelierwerk voor een externe jury. Daarin moet je getuigen van een hoogstpersoonlijke, oorspronkelijke kunstpraktijk.

Contact

Contacteer ons. 

+32 2 447 14 00

info.sintlucas@luca-arts.be

Zit je nog met vragen over de kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.

Alexianenplein 1 - 9000 Gent//

Kwaliteit is de drijfveer van LUCA

Als de grondhouding van het beleidsplan inhoudt dat ‘kwaliteit onze drijfveer’ is, en dat elk aspect van het beleid hieraan kan worden getoetst, dan wil LUCA ontegensprekelijk een sterke kwaliteitscultuur uitbouwen en voeden: een cultuur die vertrekt vanuit vertrouwen in mensen met talent en expertise, en die gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Het formele kwaliteitskader voor opleidingen binnen LUCA kreeg de naam KOPERA wat staat voor: Kritisch de Kwaliteit van Opleidingen met Peers in Eigen Regie Analyseren.
LUCA vertrekt voor KOPERA vanuit een visie op kwaliteitszorg die vertrekt vanuit vertrouwen en gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Tijdens de zesjarige KOPERA-cyclus ontvangt elke opleiding een panel van kritische vrienden die de invulling van de kwaliteitskenmerken nagaan en bekijken hoe de opleiding bijdraagt tot het algemene LUCA-beleid.
Het sluitstuk van KOPERA is de uiteindelijke borging van de opleidingskwaliteit. De kernvraag daarbij luidt: "heeft de opleiding een goede kwaliteitscultuur die de ‘plan-do-check-act’-cirkel volgt?"

Van elke opleiding publiceert LUCA een kwaliteitsfiche. Je kan deze terugvinden op de pagina 'Kwaliteitszorg'.

Concrete cijfers van deze opleiding
Na je studie

Toekomstperspectieven

Onze afgestudeerden gaan vele richtingen uit in het artistieke werkveld. Sommigen ontwikkelen geleidelijk aan hun eigen artistieke praktijk en werken ondertussen vaak als assistent voor kunstenaars, helpen bij de opbouw van tentoonstellingen of combineren hun artistieke praktijk met deeltijds werk. Sommigen komen terecht in de culturele sector of geven les in het onderwijs. Anderen zetten hun studie elders verder en halen een aanvullend diploma

Je docenten

Je krijgt les van verschillende docenten, elk met een zeer eigen artistieke praktijk en een specifieke blik. Binnen die gevarieerde en brede scala word je uitgedaagd om je eigen plek te verwerven.

Sofie Crabbé 

Oshin Albrecht 

Ode de Kort

Chloé Delanghe 

Karel Moortgat

Roel Kerkhofs

Didier Volckaert

Koen Cant

Ella de Burca

Tine Guns