Academische Master productdesign
2 jaar / 120 studiepunten / Nederlands
Campus Genk / C-mine

Productdesign

Academische Master

Als designer heb je de ambitie om de wereld mee te verbeteren. Dat kan op verschillende wijzen. Je kan oplossingen bedenken of je kan jezelf  kritisch uiten. Je kan vertrekken van de gebruiker en ontwerpen met de gebruiker. Je kan je licht laten schijnen op maatschappelijke noden en individuele problemen.

De opleiding Productdesign leert je al deze facetten kennen en zal je bovendien begeleiden naar je eigen authentieke blik als designer op deze wereld.

Hoe ziet de opleiding eruit?
Tom Fonteyn - Zin - masterproef

Deze vijfjarige opleiding is dankzij de maatschappelijke, artistieke, creatieve insteek, uniek in Vlaanderen.

Exploreren, maken en storytelling zijn de drie pijlers van de opleiding Productdesign om studenten te leren ontwerpen voor een steeds veranderende wereld. We geloven niet in één vaststaande ontwerpmethode, maar in een waaier van mogelijkheden waarin deze 3 aspecten zich steeds naargelang van de gebruikers, de problematiek, de context en vooral ook de ontwerper zelf in een andere vorm kunnen manifesteren.

Deze mix ontstaat bijna als vanzelf door de verschillende ontwerpdocenten die je begeleiden. Zij hebben ieder hun identiteit als productdesigner. Zoek ze maar op: Ben Hagenaars (onderzoeker Circulaire economie), Mathias De Winter (Designer Studio Bagaar), Bart Maesen (Designer & Packaging Design), Frederik Aerts (Designer en Henri Van de Velde winnaar), Wim Buts (Onderzoeker Maakindustrie 4.0), David Geraerts (Maker), Han Decorte (Textieldesign & Scenografie) en Lieven Menschaert en Niek Kosten(Digital Interaction Designers).

Daarnaast trekken we ook gespecialiseerde en gereputeerde (internationale) gastdocenten aan voor workshops en werkweken. Hierdoor komen jullie nog meer in contact met professionals en kom je in contact met zeer specifieke domeinen van het ontwerpveld. In het verleden had de opleiding onder andere volgende ontwerpers te gast: Studio Plastique (ontwerpstudio voor duurzame toekomstverkenning) Maarten De Ceulaer (gerenomeerd meubelontwerper), Pierluigi Pompeï (keramiek expert van het EKWC) , Emma Ribbens (speelgoed ontwerper Smart), Dirk Vananderoye (creative director Philips), Johan Bruninx (autonoom ontwerper), Stan Maes (industrieel ontwerper), …

In de master ligt de uitdaging deze mix voor jezelf te ontdekken, te ontplooien en tastbaar te maken in de vorm van een eindproef, de masterproef.

Welke designer ben ik?

Exploring, Making and Storytelling. In de bachelorjaren zijn de opdrachten zo ontwikkeld dat deze aspecten steeds aan bod kwamen in verschillende gedaanten. Je hebt ze leren ontdekken, je hebt ze geoefend, je hebt hier en daar ook al je eigen affiniteiten, je eigen identiteit op het ontwerpen kunnen drukken. Misschien ben je meer een maker dan een storyteller, of misschien meer een explorer dan een maker. Dat kan en dat moet bijna. Je beheerst zeker en vast de basis van deze ontwerpfacetten.

Schakeljaar?

Of misschien heb je een opleiding Interieurvormgeving of Industrieel Product Ontwerp (IPO) gevolgd. Ook dan heb je al heel wat competenties verworven om een master te kunnen volgen en succesvol te beëindigen. In een schakeljaar spijkeren we je eerst bij in enkele belangrijke aspecten van Exploring, Making & Storytelling. Hierbij focussen we op het aanscherpen van je onderzoekende en academische vaardigheden en kan je zelf kiezen uit een aanbod van kennis en vaardigheden uit het reguliere bachelorprogramma waarin je jezelf verder wil ontplooien. Meer info vind je hier

Ferm - Ward Blues -Productdesign

What’s Next?

Ontwerpen doe je op je eigen manier. Je krijgt onze basis mee, maar je ontwikkelt zelf verder jouw eigen methodieken, je ontwikkelt zelf een voorkeur voor bepaalde soorten van ontwerpen, misschien voor bepaalde doelgroepen of voor bepaalde technologieën of voor bepaalde producten, ….  Met andere woorden, je leert jezelf als designer, als ontwerper kennen.

Dat heeft het bijzondere voordeel dat je dit gegeven, jou identiteit als designer gericht verder kan ontwikkelen én dat je hierbij ook je interesse, netwerk en portfolio ontwikkelt. Dat is de reden waarom 90% van onze studenten binnen het half jaar na hun afstuderen aan de slag zijn in een bedrijf dat dicht bij hun voorkeuren ligt. Ze kennen de markt en kunnen gericht solliciteren.

Afgestudeerden van vorig academiejaar vonden reeds hun plaats in het werkveld. Berre Brans, head of design bij Rombout (a vegan accessory brand - Parijs), Robbe verschuere is junior product engineer bij Thule, Lise Pelgroms is designer bij Smurfit Kappa, Emiel Spreeuwers is product developer bij Lazer Sport, Koen Vandenhoudt is design engineer bij Formando.

In de opleiding vinden we het dus maar vanzelfsprekend dat we jullie voorkeuren samen ontdekken in verschillende opleidingsonderdelen (Portfolio en Persoonlijke reflectie/What’s Next, Zelftraining Designskills door Niek Kosten, Grafisch Ontwerper en Interaction Designer en Heleen van Loon, Z33 Talent Coordinator, House for Contemporary Art, Design and Architecture in Hasselt), en niet in het minst in het ontwikkelen van de opdrachten zelf.

De brede context?

Als jonge designer wil je ook jouw plaats kennen en veroveren in de designwereld! Annelies Thoelen (design curator voor Z33) leert je deze wereld kennen. Annelies doctoreerde met het proefschrift ‘Identiteit als nuttige resource in de creatieve industrie’ en weet als geen ander je wegwijs te maken in deze creatieve industrie.

Virginia Tassinari (oa genomineerd voor de Passa d’Ore, een prestigieuze designprijs in Italië) laat je via designfilosofie en semiotiek heel andere designmethodes kennen. Ze staat voor een heel andere benadering dan de heel traditionele onderzoeks- en ontwerpmethodieken.

Anke Van Asbroeck - Recolor - Productdesign

Leiding geven?

Als Bachelor ben je klaar om in een bedrijf uitvoerende taken binnen het ontwerpproces te doen. Als Master ga je zelf projecten opzetten of zelf op zoek gaan naar noden, problematieken. Dit betekent dat je veel zal moeten samenwerken met andere disciplines en de fakkel zelf in de hand zal moeten kunnen nemen. Vele opdrachten binnen de (hele) opleiding zijn groepsopdrachten en in de master worden er in bepaalde opleidingsonderdelen competenties als ‘leiding geven’ ingebouwd.

Elis - Jo Segers - Productdesign - Een intuïtieve tool om muziek te creëren

Stage?

Samenwerken tillen we in de master ook op naar een hoger en zelfstandiger niveau. Als daar in de bachelor onder begeleiding werd samengewerkt met instellingen, bedrijven, zal je hier zelf op zoek gaan naar een bedrijf dat binnen jouw interesses valt, dat past bij jouw identiteit als designer. Welke mix van Exploring, Making en Storytelling en eigen talenten je ook hebt, binnen de wereld Productdesign is er altijd een plaats. Productdesign beschikt over een groot netwerk van vele bedrijven en instellingen met zeer verschillende disciplines binnen het vakgebied Productdesign.

(Philips, Casimir, Ief Spincemaille, Pantopicon, Anna Maria Cornelia, Barh Design, Refunc, ABC, Pieter Jan Ginkels, Jasna Rok, Kaspar Hamachter, Studio Segers, Sep Verboom, Yellow Window …)

Emma Ribbens - Nomadlab - masterproef

Realistisch?

Jouw projecten komen steeds dichter bij een effectieve realiteit. Is het product maakbaar, is het produceerbaar in de industrie? Heeft het product of de dienst een bestaansreden. Jonathan Stuyven, naast docent ook Hoofd Externe Relaties & Ondernemerschap Z33 en eerder nog werkzaam als community manager voor Antwerp. Powered by Creatives begeleidt dit soort vragen in opleidingsonderdelen als Projectmanagement en Valorisatie, Ondernemen en Samenwerken.

Lies Fauconnier - BrdrGun - Productdesign

De masterproef

Specialisaties?

Productdesign omvat vele, vele verschillende gebieden waar je werkzaam in kan zijn. Daarom zijn er geen specialisaties in de masterjaren. De enige specialisatie als designer ben jij. In de masterproef kies je na een speed date, de docent die je het best kan begeleiden in jou afstudeerproject. Naast de interne promotoren kan je ook externe promoteren betrekken.

Hoe kies ik een thema voor mijn masterproef?

Het onderwerp van jouw masterproef kies je zelf. Dit is misschien wel het moeilijkste deel van de proef. In het eerste masterjaar wordt de intensieve zoektocht naar een onderwerp dat relevant is, dat iets bijdraagt tot de maatschappij en dat realiseerbaar is, intensief begeleid in de Masterproefpropositie door onze ontwerpdocenten en onderzoekers.

Dit maakt dat je, voor je op stage gaat, je al een goed idee hebt van het onderwerp van jouw masterproef, wat de keuze van een stageplaats kan beïnvloeden.

Kamiel Ceyssens - Productdesign

Het masterprogramma

De masterproef

De masterproef bestaat uit een zelfgekozen artistiek project. Je realiseert dit werk en presenteert het aan een jury van interne en externe deskundigen tijdens een publieke presentatie. Je onderbouwt en contextualiseert het met een scriptie waarmee je je werk situeert binnen of tegenover bestaande literatuur en debatten. Hiermee bewijs je dat je je kan oriënteren binnen het veld van je  artistieke discipline. Voor je masterproef kan je gebruikmaken van technische en productionele ondersteuning op onze campus en doe je een beroep op het advies van de studiebegeleiders. Toch bewijs je met je masterproef dat je in grote mate zelfstandig werkt.

Hoe verloopt de  masterproef?

Na de keuze van het thema, het onderwerp en de keuze van een interne promotor ga je aan de slag met de knowhow die je de voorbije jaren hebt opgebouwd. Je zal je tonen als explorer, maker en storyteller. Het hele proces verloopt via 3 iteraties, ontwerppresentaties, waarbij falen in de eerste presentaties nog altijd bij de mogelijkheden hoort. Deze 3 iteraties zorgen ervoor dat je met een volwaardig product, dienst afstudeert.

Hulplijnen?

Natuurlijk word je geholpen tijdens dit hele proces. Er zijn er ondersteunende opleidingsonderdelen zoals Research Coaching (Ben Hagenaars). Er zijn de Workshops naar keuze en Zelftraining, een vak waar je zelf kan kiezen waar je jezelf nog in wil bekwamen. Deze expertise kan in de school aanwezig zijn, of je kiest uit het hele gamma van Luca School of Arts (Brussel, Gent, Leuven), KuLeuven, of elders.

Beatrijs Van Hoof - Apoe - Productdesign

Internationaal?

Ook tijdens het intensieve laatste masterjaar is het goed om te blijven rondkijken en aftoetsen waar je zelf mee bezig ben? Daarom organiseren we een Short trip van een kleine week naar bv De Polytechnico Milaan, Design Biënnale Instanbul, …. De studenten ondernemen deze trip om zo een stand van zaken te maken van de hedendaagse ontwerpwereld.

Seminars

Seminars maken deel uit van de masteropleiding. LUCA heeft een bijzonder rijk en gediversifieerd aanbod aan research seminars die gevoed wordt door de onderzoekseenheden van onze campussen uit Brussel, Gent, Genk en Leuven. Iedere campus heeft zijn eigen onderzoekers, onderzoekstradities en focus. Samen met je coördinator selecteer je twee seminars die  aanleunen bij jouw ambities. Je kan hierbij ook kiezen uit seminars die aangeboden worden door de KU Leuven of haar associatiepartners.

EXIT?

Voor de opleiding te verlaten tonen jullie de masterproef in een grote eindejaar tentoonstelling van alle creatieve opleidingen in Limburg, EXIT. Presenteren, scenografie, filmpjes maken zijn skills die nog eens extra onder de loep genomen worden door gastdocenten Noortje De la Haye en Willem Kissembeek, beide interieurarchitecten en grafisch vormgevers en Roland Coninx, After Effects specialist. Een heel team om jullie hierin te ondersteunen.

Orbit - Senna Graulus

Starten met de opleiding

Om in te schrijven voor een masteropleiding dien je over een Academisch Bachelordiploma te beschikken dat rechtstreeks toegang verleent.

Heb je een verwant Academisch Bachelordiploma of een Professioneel Bachelordiploma? Dan is het in bepaalde gevallen mogelijk om in te stromen in de masteropleiding na het volgen van een schakel- of voorbereidingsprogramma. Als er geen schakel- of voorbereidingsprogramma bestaat, kan je informeren naar de mogelijkheid om als zij-instromer in de bachelor in te schrijven.

Wil je starten met een Master opleiding bij LUCA?
Dan moet je slagen voor de MASTER ASSESSMENT  

Waar heb je les?

Contact

Campus Genk / C-mine

Wegbeschrijving

Kwaliteit is de drijfveer van LUCA

Als de grondhouding van het beleidsplan inhoudt dat ‘kwaliteit onze drijfveer’ is, en dat elk aspect van het beleid hieraan kan worden getoetst, dan wil LUCA ontegensprekelijk een sterke kwaliteitscultuur uitbouwen en voeden: een cultuur die vertrekt vanuit vertrouwen in mensen met talent en expertise, en die gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Het formele kwaliteitskader voor opleidingen binnen LUCA kreeg de naam KOPERA wat staat voor: Kritisch de Kwaliteit van Opleidingen met Peers in Eigen Regie Analyseren.
LUCA vertrekt voor KOPERA vanuit een visie op kwaliteitszorg die vertrekt vanuit vertrouwen en gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Tijdens de zesjarige KOPERA-cyclus ontvangt elke opleiding een panel van kritische vrienden die de invulling van de kwaliteitskenmerken nagaan en bekijken hoe de opleiding bijdraagt tot het algemene LUCA-beleid.
Het sluitstuk van KOPERA is de uiteindelijke borging van de opleidingskwaliteit. De kernvraag daarbij luidt: "heeft de opleiding een goede kwaliteitscultuur die de ‘plan-do-check-act’-cirkel volgt?"

Van elke opleiding publiceert LUCA een kwaliteitsfiche. Je kan deze terugvinden op de pagina 'Kwaliteitszorg'.

Concrete cijfers van deze opleiding
Na je studie

Aan de slag

What’s next? Als afgestudeerde productdesigner kan je doorstromen naar diverse sectoren zoals de industrie, de communicatiesector of het artistiek werkveld. Daar kan je een rol opnemen als freelance of als in-house bedrijfsdesigner. Daarnaast kan je ook kiezen voor een carrière als onderzoeker in een kennis- of onderwijsinstelling. Tenslotte kan je ook als lesgever terecht in het (deeltijds) kunstonderwijs.

Het succes van onze oud-studenten

Al 50 jaar lang verleggen onze alumni grenzen in de designwereld. Ze doen dit als gerenommeerde autonome ontwerpers maar evengoed als senior designers in multinationals waar ze internationale designteams leiden. Opvallend is de diversiteit van de producten, diensten en thema’s die ze ontwikkelen. Het succes van onze opleiding blijkt ook uit de nationale en internationale design awards die onze alumni in de wacht slepen.

Of je kan kiezen voor de verkorte educatieve masteropleiding. Zie onderaan bij de gerelateerde opleidingen.

In de opleiding Productdesign kreeg ik de vrijheid om me te focussen op mijn eigen parcours. Ik koos ervoor om de opdrachten echt vanuit een technisch standpunt te benaderen. Ik studeerde af met een portfolio met producten waarin esthetiek en techniek hand in hand gingen. Ik vond er de job van mijn dromen mee. Sinds 2018 werk ik voor het ingenieurs- en designbureau Comate in Leuven. Hier profileer ik mij als een ontwerper met een brede technische kennis én een sterk gevoel voor esthetiek. Ik kan alleen maar zeggen dat de opleiding Productdesign hier een perfecte voorbereiding op was.

 Matthew Campsteyn

Een greep uit een resem alumni waar we fier op zijn: Alexandra Fraraccio (Toyota), Jan Hoesktra (Green Pan), Jan Boelen (Z33), Roel Opdebeek, Matthew Campsteyn, Raf Simons (Dior), Bram Bollen, Casimir, Alain Monnens, Arnoud Raskin (Mobile schools), Raf Peeters (Smart), Katarina Kitsinis (Ontrend), David Nowak (Philips-Nefab), Emilie Ceriez, Dirk Vananderoye (Philips-Care), Stan Maes, Wouter Bijlsma (Rode Kruis), Pieter Pieraets (DS Smith), Frédéric Boonen, Linde Hermans, Frederic Geurts ...

meer info: luca-productdesign.be/alumni

50 jaar Productdesign
Je docenten

Jou opleiding staat in functie van jouw groeiproces. Jij staat centraal voor onze docenten. Ze zijn geen leraren die hun werkwijze opleggen maar coaches die je stimuleren om eigen oplossingen te bedenken en je eigen verhaal te vertellen. Je docenten staan je bij vanuit hun expertise. Het zijn specialisten die dagelijks actief zijn als ontwerper, onderzoeker, spreker op symposia, publicist …

Frederik Aerts, Luc Buelens, Wim Buts, Roland Coninx, Wim De Buck, Han Decorte, Mathias De Winter, David Geraerts, Ben Hagenaars, Steven Huybrechts, Barbara Kok, Niek Kosten, Steven Lenaers, Bart Maesen, Lieven Menschaert, Niels Hendriks, Jonathan Stuyven, Virginia Tassinari, Annelies Thoelen, Veerle Van der Sluys, Rosanne Van Klaveren, Heleen Van Loon, Jef Van Campenhout, Carlo Vereycken, Kristof Vrancken, Gert Wastyn.

Om de vinger aan de pols te houden en mee te zijn met de nieuwste ontwikkelingen krijg je ook heel regelmatig workshops en lezingen van nationale en internationale experts.

Enkele recente voorbeelden van ontwerpers en kunstenaars die we te gast hadden: Maarten De Ceulaer, Bram Bollen, Mathias Dewinter, Pierluigi Pompeï, Yvonne Knevels, Emma Ribbens, Dirk Vananderoye, Johan Bruninx, Marije Vogelzang, Chris Kabel, Sophie Krier, Studio Maarten Kolk & Guus Kusters, Bram Boo, Studio Forma Fantasma,Patrick Stevenson Keating, ...