Opgelet, via dit e-mail adres zal je een bevestiging krijgen met bijkomende instructies indien nodig.
Hogeschool
Wat was de toenmalige naam van de hogeschool?
Opleidingen Architectuur
Welke opleiding of afdeling volgde je?
Opleidingen Beeldende Kunsten Gent
Welke Opleiding of Afdeling volgde je in Gent?
Opleidingen Denayer
Welke Opleiding of Afdeling volgde je aan De Nayer?
Opleidingen Honim
Welke Opleiding of Afdeling volgde je?
Opleidingen Kardinaal Mercier
Welke Opleiding of Afdeling volgde je?
Opleidingen Lemmens
Welke Opleiding of Afdeling volgde je aan het Lemmensinstituut?
Opleidingen Narafi
Welke Opleiding of Afdeling volgde je aan Narafi?
Opleidingen Sint-Lukas Brussel
Welke Opleiding of Afdeling volgde je aan Sint-Lukas Brussel?
Opleidingen Vlekho
Welke opleiding volgde je aan VLEKHO?
Opleiding LUCA Brussel
Welke opleiding of studierichting heb je gevolgd aan LUCA campus Brussel?
Opleiding LUCA Genk
Welke opleiding of studierichting heb je gevolgd op campus LUCA Genk(C-Mine)?
Opleiding LUCA Gent
Welke opleiding of studierichting heb je gevolgd op campus LUCA Gent (Sint-Lucas)?
Opleidingen LUCA Leuven
Welke Opleiding of Afdeling volgde je aan het Lemmensinstituut?
Opleiding LUCA Vorst
Welke opleiding of studierichting heb je gevolgd op campus Vorst (Narafi)?
Richting Eerste Prijs
Welke Eerste Prijs volgde je?
Richting Hoger Diploma
Voor welke optie behaalde je een hoger diploma?
Richting Laureaat
Voor welke optie werd je laureaat?
Richting Muziek
Welke afstudeerrichting/optie volgde je?
Wat was het academiejaar en de zittijd dat jouw diploma werd uitgereikt?
Gelieve hier speciale kenmerken aan te duiden: bijvoorbeeld Engelstalige versie, kandidaatsdiploma, postgraduaat, ...

Het archief van deze opleiding is niet meer in het bezit van LUCA. Wij sturen je vraag door naar onze collega's.

Onze administratie zal het nodige opzoekingswerk verrichten en de gevraagde attesten per aangetekend schrijven opsturen naar het adres dat je opgaf in het webformulier. 

De onderwijsadministratie van LUCA zal onderzoeken hoe je zo snel mogelijk kan worden verder geholpen.

Kreeg je reeds eerder een vertaling?
Indien je diploma kadert in de nieuwe BAMA-structuur (vanaf academiejaar 2005-2006), is het mogelijk om een Engelstalige versie te bekomen van uw diplomasupplement. Indien je deze vertaling reeds kreeg, dien je voor deze extra kopie een administratievergoeding te betalen!

Van zodra het bedrag van 25 euro op het rekeningnummer BE31 4252 0317 2155  met de vermelding "jouw naam"  en "Vertaling Diplomasupplement" is ontvangen tracht de Onderwijsadministratie de gevraagde documenten op te zoeken.

Wij kunnen u sneller verder helpen als u meteen uw betalingsbewijs oplaadt; anders dienen wij te wachten op een bevestiging van onze boekhouding.


Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png pdf doc docx zip.