Campus Sint-Lukas Brussel

What does the volcano say?

EventTalks, lezingen en congressen

Binnen hun oeuvre werken Sarah & Jonas met live camera en live composing, naast andere technieken gelinkt aan broadcasting en beeldmanipulatie. Met hun werk raken ze thema's aan zoals kwetsbaarheid, maakbaarheid en radicale verbeelding. In dit experiment krijgen sensordata en projecties, computergeheugen en -rekenkracht een sleutelrol, met andere woorden ‘spatial computing’. 

Binnen hun oeuvre werken Sarah & Jonas met live camera en live composing, naast andere technieken gelinkt aan broadcasting en beeldmanipulatie. Met hun werk raken ze thema's aan zoals kwetsbaarheid, maakbaarheid en radicale verbeelding. In dit experiment krijgen sensordata en projecties, computergeheugen en -rekenkracht een sleutelrol, met andere woorden ‘spatial computing’. 

In het project zoekt het duo naar een implementatie van beeldherkenning als tool of trigger om participatie te verwezenlijken bij het sturen van narratief. Interactie tussen publiek en performance staat centraal en vormt de brug met de vakinhoudelijke context van onder meer Human Computer Interaction (HCI 1&2).  

Het resultaat van deze korte onderzoeksresidentie zal de basis vormen voor een technische workshop op maat van studenten over beeldherkenning door Sarah & Jonas. De workshop vindt plaats in de herfst van 2023. Het gedocumenteerd project wordt gearchiveerd en zal raadpleegbaar zijn als bron voor (technische) inspiratie. Dit Breakout-project geldt hiermee als experimenteel precedent voor verdere ontwikkeling van het LUCAscl*. 

Dit project werd gerealiseerd met breakout.steun van LUCA School of Arts. LUCA steunt studenten, onderzoekers, docenten en medewerkers die LUCA School of Arts via allerlei initiatieven zichtbaar willen maken in de buitenwereld en bundelt daarvoor middelen. Een centraal budget verleent op laagdrempelige wijze ondersteuning aan welomschreven initiatieven.