Afstudeerrichting in de Bachelor Beeldende Kunsten
3 jaar / 180 studiepunten / Nederlands
Campus Gent / Sint-Lucas

Grafisch Ontwerp

Academische Bachelor / Exchange Programme

De afstudeerrichting Grafisch Ontwerp van campus Sint-Lucas Gent legt de focus op de artistieke meerwaarde van grafische communicatie.

De klemtoon ligt op experiment, innoverend denken en kritische reflectie in het ontwerpproces. Zo ontwikkelen onze studenten zich tot zelfstandige ontwerpers die de ontwikkeling en vernieuwing van de ontwerppraktijk mee zullen bepalen.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Experimenteren en innoveren in grafische communicatie

Het atelier werkt als een labo waarin de grafische en suggestieve mogelijkheden van beelden en typografie worden onderzocht. Je leert een vraagstelling analyseren en een standpunt innemen ten opzichte van de inhoud.

In constante dialoog met docenten en medestudenten vertaal je dit standpunt naar een grafisch concept en een doeltreffende vormgeving. Typografie, publicatie- en boekontwerp, redactioneel en conceptueel ontwerp, webdesign, letterontwerp  … binnen deze diversiteit zoek je je weg en leg je klemtonen naargelang je eigenheid en persoonlijkheid. 

In de opleidingsonderdelen Beeldonderzoek, Tekenen, Digitale Methodieken en heb je  contacten met het werkveld. Ook lezingen, workshops en bezoeken in binnen- en buitenland.

Wil je meer weten over je vakken , bekijk dan hier het onderwijsaanbod met studiegids voor inhoud en studiepunten voor bachelor en voor master.

Wil je meer weten over onder andere de opdrachten die gegeven worden, check dan onze blog: https://www.grafischontwerpgent.be

Grafisch Ontwerp blog

Starten met de opleiding

Om te starten met onze opleiding moet je voldoen aan enkele toelatingsvoorwaarden. Behalve diploma- en leerkredietvoorwaarden zijn er voor studenten van buiten de Vlaamse Gemeenschap ook bijkomende taal- en verblijfsvoorwaarden. Bovendien moet je ook slagen voor een Artistieke Toelatingsproef. 

Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden

Toelatingsproeven

  • Deadline afleggen van de proef: 17 april 2023 (11:00) - Interview22.04.2023 >
  • Deadline afleggen van de proef: 26 juni 2023 (11:00) - Interview03.07.2023 >
  • Deadline afleggen van de proef: 6 september 2023 (11:00) - Interview15.09.2023 >

Waar heb je les?

Contact

Contacteer ons. 
+32 2 447 14 00
info.sintlucas@luca-arts.be

Zit je nog met vragen over de kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.

Kwaliteit is de drijfveer van LUCA

Als de grondhouding van het beleidsplan inhoudt dat ‘kwaliteit onze drijfveer’ is, en dat elk aspect van het beleid hieraan kan worden getoetst, dan wil LUCA ontegensprekelijk een sterke kwaliteitscultuur uitbouwen en voeden: een cultuur die vertrekt vanuit vertrouwen in mensen met talent en expertise, en die gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Het formele kwaliteitskader voor opleidingen binnen LUCA kreeg de naam KOPERA wat staat voor: Kritisch de Kwaliteit van Opleidingen met Peers in Eigen Regie Analyseren.
LUCA vertrekt voor KOPERA vanuit een visie op kwaliteitszorg die vertrekt vanuit vertrouwen en gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Tijdens de zesjarige KOPERA-cyclus ontvangt elke opleiding een panel van kritische vrienden die de invulling van de kwaliteitskenmerken nagaan en bekijken hoe de opleiding bijdraagt tot het algemene LUCA-beleid.
Het sluitstuk van KOPERA is de uiteindelijke borging van de opleidingskwaliteit. De kernvraag daarbij luidt: "heeft de opleiding een goede kwaliteitscultuur die de ‘plan-do-check-act’-cirkel volgt?"

Van elke opleiding publiceert LUCA een kwaliteitsfiche. Je kan deze terugvinden op de pagina 'Kwaliteitszorg'.

Concrete cijfers van deze opleiding
Na je studie

Toekomstperspectieven

De interdisciplinaire aanpak van onze opleiding biedt ruime perspectieven. Onze afgestudeerden bezetten sleutelposities in de grafische en artistieke sector. Ze werken als zelfstandig ontwerper voor musea, galerieën, theaterhuizen, kranten, uitgeverijen, grafische bureaus ... 

Het werkveld waardeert hun vakbekwaamheid en hun conceptuele en typografische expertise. Onze alumni hebben ook toegang tot een brede waaier aan jobs in de socio-culturele sector en kunnen aan de slag in het kunstonderwijs. Recent afgestudeerden worden bovendien soms geselecteerd voor gerenommeerde postopleidingen en artistieke projecten in het buitenland.

Verder studeren

Met je bachelordiploma kan je na het volgen van een schakelprogramma nog een master grafisch ontwerp, media & information design, illustratie of beeldverhaal volgen aan campus Sint-Lucas Gent en campus Sint-Lukas Brussel. 

Wil je graag als leraar aan de slag in het secundair of deeltijds kunstonderwijs, dan kan je kiezen voor de eenjarige verkorte educatieve bachelor.

Je docenten

Een gerenommeerd gezelschap van docenten, elk specialist op zijn terrein, begeleidt je intensief. Hun expertise, netwerk en ervaring stimuleren je tot een geprofileerde en eigenzinnige praktijk. Onze docenten zijn ook graag geziene gasten in het buitenland voor workshops en gastcolleges.