Afstudeerrichting in de Bacheloropleiding muziek
3 jaar / 180 studiepunten / Nederlands
Campus Leuven / Lemmens

Jazz

Academische Bachelor / Exchange Programme

In de afstudeerrichting Jazz staan de lessen hoofdinstrument en ensemble centraal. Muzikale basisvorming, klassieke analyse en arrangement ontwikkelen het gehoor en het theoretisch denken. Tijdens de masterjaren ontwikkel je je persoonlijke muzikale identiteit, onder meer omdat je dan ook muziek schrijft. Daarnaast is reflectie over de eigen muzikale praktijk een essentieel onderdeel van de opleiding. Samen met je afsluitende concert vormt ze de geïntegreerde masterproef.
De brede, veelzijdige opleiding biedt heel wat perspectieven in verschillende werkomgevingen. Alle docenten zijn vooraanstaande jazzmusici die niet alleen actief zijn op de jazzscène, maar ook componeren, arrangeren, producen, …

Hoe ziet de opleiding eruit?

EDUCATIEVE MASTER

Na je bacheloropleiding kan je kiezen tussen de artistieke master of de educatieve master. In de educatieve master bouw je verder aan je artistieke competenties maar word je ook voorbereid op een professionele carrière in het artistiek-educatieve werkveld (deeltijds kunstonderwijs, leerplichtonderwijs, non-formele kunsteducatie). De educatieve masteropleiding is immers zo opgevat dat het educatieve en het artistieke elkaar versterken. Kies je voor de artistieke master en ben je ook geïnteresseerd in educatie? Dan kan je na het behalen van je masterdiploma Muziek instromen in het verkorte eenjarige traject van de educatieve master.

MASTERCLASSES, SYMPOSIA EN INTENSE PRAKTIJKERVARINGEN

Een masterclass met een top instrumentalist, workshops waar internationaal gerenommeerde muziektherapeuten en -pedagogen in dialoog gaan met onze studenten ... De opleiding organiseert jaarlijks tal van activiteiten. Hierdoor kom je in contact en kan je samenwerken met muziekexperts van buiten onze hogeschool. De muziekpraktijk staat centraal tijdens je leven op onze campus. Je musiceert niet alleen tijdens je praktijklessen of zelfstudie, we stimuleren je om ook zoveel mogelijk te participeren aan de optredens in onze ensembles en bigband. Ten slotte werk je ook mee aan prestigieuze artistieke producties. Al deze ervaringen vormen je tot een teamspeler.

Wil je meer weten over welke vakken je krijgt, bekijk dan hier het onderwijsaanbod met studiegids voor inhoud en studiepunten voor bachelor en voor master.

INTERNATIONALE ERVARING

Vanaf het tweede bachelorjaar kan je je opleiding in overleg met je docenten  uitbreiden en internationale ervaringen opdoen via diverse uitwisselingsprogramma’s. Hiervoor kan je een beurs verkrijgen.

Confinement Blues
Written and arranged by Peter Hertmans

Video
Starten met de opleiding

Om te starten met onze opleiding moet je voldoen aan enkele toelatingsvoorwaarden. Behalve diploma- en leerkredietvoorwaarden zijn er voor studenten van buiten de Vlaamse Gemeenschap ook bijkomende taal- en verblijfsvoorwaarden. Bovendien moet je ook slagen voor een Artistieke Toelatingsproef. 

Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden

Inschrijven als bachelorstudent >

Wil je starten met een opleiding bij LUCA?
Dan moet je slagen voor een ARTISTIEKE TOELATINGSPROEF

Waar heb je les?

Contact

Contacteer ons:

Campus Lemmens
Lemmensberg 3
3000 Leuven
+32 2 447 15 00
info.lemmens@luca-arts.be

Zit je nog met vragen over de kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.

Kwaliteit is de drijfveer van LUCA

Als de grondhouding van het beleidsplan inhoudt dat ‘kwaliteit onze drijfveer’ is, en dat elk aspect van het beleid hieraan kan worden getoetst, dan wil LUCA ontegensprekelijk een sterke kwaliteitscultuur uitbouwen en voeden: een cultuur die vertrekt vanuit vertrouwen in mensen met talent en expertise, en die gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Het formele kwaliteitskader voor opleidingen binnen LUCA kreeg de naam KOPERA wat staat voor: Kritisch de Kwaliteit van Opleidingen met Peers in Eigen Regie Analyseren.
LUCA vertrekt voor KOPERA vanuit een visie op kwaliteitszorg die vertrekt vanuit vertrouwen en gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Tijdens de zesjarige KOPERA-cyclus ontvangt elke opleiding een panel van kritische vrienden die de invulling van de kwaliteitskenmerken nagaan en bekijken hoe de opleiding bijdraagt tot het algemene LUCA-beleid.
Het sluitstuk van KOPERA is de uiteindelijke borging van de opleidingskwaliteit. De kernvraag daarbij luidt: "heeft de opleiding een goede kwaliteitscultuur die de ‘plan-do-check-act’-cirkel volgt?"

Van elke opleiding publiceert LUCA een kwaliteitsfiche. Je kan deze terugvinden op de pagina 'Kwaliteitszorg'.

Concrete cijfers van deze opleiding
Na je studie

"Het voltallige docententeam van het Lemmens is ontzettend belangrijk geweest in mijn muzikale ontwikkeling. De toewijding en motivatie van hen werkte aanstekelijk. Er werd met plezier gestudeerd en kennis werd gedeeld ook onder studenten. In zo een spontane sfeer wordt groeien effortless. Toen docenten me begonnen te vragen "echte" concerten met hen te spelen, kon mijn geluk niet op. Een concreet voorbeeld reikt tot buiten de campus; gedurende de vakantie beslisten Frank en Ron enthousiast een studiereis naar New York te boeken. Ik mocht mee. We deelden een appartementje, en luisterden dagelijks naar meerdere concerten. Dat bleek zonder het toen te beseffen de springplank voor mijn beslissing om na mijn studies 15 jaar naar New York te verhuizen om muzikaal te blijven groeien."

Lieven Venken

VERDER STUDEREN

Wil je na je masteropleiding Muziek verder studeren, dan kan je bij ons ook terecht voor een master-na-masteropleiding Voortgezette Studies Muziek.

In de Master na Master Voortgezette Studies Muziek kan je je technische vakkennis verfijnen en je inzicht en onderzoeks- en communicatievaardigheden versterken. Als beginnend professionele musicus verwerf je er praktische vaardigheden en onmiddellijk bruikbare competenties. Je krijgt kansen om eerste ervaringen in het werkveld op te doen en je te oriënteren naar de loopbaan die het beste bij je past.

Bovendien ontwikkel je ook een onderzoeksparcours/onderzoekstraject dat je praktijk ondersteunt. De opleiding kan daardoor ook uitstekend dienen als voorbereiding op een doctoraat of voor een carrière als wetenschappelijk onderzoeker.

TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

Uit studies van de VDAB blijkt dat 90% van de afgestudeerden Muziek binnen het jaar aan het werk is. Na je opleiding kan je aan de slag in een orkest of een ensemble als dirigent of componist. Ook een job in het onderwijs ligt binnen de mogelijkheden. Als muziektherapeut kan je werk vinden in psychiatrische centra, centra voor kinderen of volwassenen met een mentale beperking of de ouderenzorg. Daarnaast kan je een zelfstandige praktijk uitbouwen. Ook als muziekpedagoog kan je verschillende wegen inslaan. Je kan lesgeven, de educatieve dienst van bijvoorbeeld de opera versterken of aan de slag gaan met kwetsbare groepen zoals kansarme jongeren in buurthuizen.

"Het Lemmensinstituut heeft me de ernst van muziek geleerd en het ambacht dat voor hoogstaand 'musicianship' nodig is, doen inzien. De locatie op die mooie berg van het Lemmens ademt een rijke geschiedenis uit die nog altijd inspirerend werkt. Een zekere nostalgie en mooie herinneringen komen tot mij als ik nog eens in de buurt kom..."

Steven Delannoye
Je docenten

In onze muziekopleiding is je eigen persoonlijkheid het vertrekpunt. Bij je groeiproces zijn je docenten geen leraren die werkwijzen opleggen, maar coaches die je helpen om eigen oplossingen te bedenken en je eigen verhaal te vertellen. Voor onze docenten bestaat er geen mooiere uitdaging dan je te ondersteunen en te inspireren. In het begin lopen ze vóór je, dan naast je en op het eind van je studie loop jij voorop.

Hoofdvakdocenten

Double Bass  Jos Machtel  
Drums Dré Pallemaerts
Electric Bass Louise van den Heuvel  

Guitar

Roeland Celis Tim Finoulst
Jazz Vocals Lynn Cassiers  Ariadne Van den Brande 
Piano Nicola Andrioli Alex Koo

Saxophone

Frank Vaganée  
Trombone Dree Peremans  
Trumpet Dree Peremans  

Overige opleidingsonderdelen

Art in Context David Lodewyckx Bart Geerts
Art Philosophy Peter De Graeve  

Ear training

Bart Van Caenegem  
Entrepreneurship Peter Anthonissen  
Harmony Jos Machtel  
Practical Harmony Bart Van Caenegem  
Music Analysis Jeroen D'hoe  
Music History Peter Anthonissen  
Research coaching Peter Anthonissen  
Research in Performing Arts Jeroen D'hoe  
Rhythm Gert-Jan Dreessen Dré Pallemaerts