Academische Bachelor productdesign
3 jaar / 180 studiepunten / Nederlands
Campus Genk / C-mine

Productdesign

Academische Bachelor / Exchange Programme

Als designer heb je de ambitie om de wereld mee te verbeteren. Dat kan op verschillende wijzen. Je kan oplossingen bedenken of je kan jezelf  kritisch uiten. Je kan vertrekken van de gebruiker en ontwerpen met de gebruiker. Je kan je licht laten schijnen op maatschappelijke noden en individuele problemen.

De opleiding Productdesign leert je al deze facetten kennen en zal je bovendien begeleiden naar je eigen authentieke blik als designer op deze wereld.

Hoe ziet de opleiding eruit?
Aria-Alanis Blondeel

Deze vijfjarige opleiding is dankzij de maatschappelijke, artistieke, creatieve insteek, uniek in Vlaanderen.

Exploreren, maken en storytelling zijn de drie pijlers van de opleiding Productdesign om studenten te leren ontwerpen voor een steeds veranderende wereld. We geloven niet in één vaststaande ontwerpmethode, maar in een waaier van mogelijkheden, waarin deze 3 aspecten zich steeds naargelang de gebruikers, de problematiek, de context en vooral ook de ontwerper zelf in een andere vorm kunnen manifesteren

Deze mix ontstaat bijna als vanzelf door de verschillende ontwerpdocenten die je begeleiden. Zij hebben ieder hun identiteit als productdesigner. Zoek ze maar op: Ben Hagenaars (onderzoeker Circulaire economie), Mathias De Winter (Designer Studio Bagaar), Bart Maesen (Designer & Packaging Design), Frederik Aerts (Designer en Henri Van de Velde winnaar), Wim Buts (Onderzoeker Maakindustrie 4.0), David Geraerts (Maker), Han Decorte (Textieldesign & Scenografie) en Lieven Menschaert en Niek Kosten (Digital Interaction designers).

Daarnaast trekken we ook gespecialiseerde en gereputeerde (internationale) gastdocenten aan voor workshops en werkweken. Hierdoor komen jullie nog meer in contact met professionals en met zeer specifieke domeinen van het ontwerpveld. In het verleden had de opleiding onder andere volgende ontwerpers te gast: Studio Plastique (ontwerpstudio voor duurzame toekomstverkenning) Maarten De Ceulaer (gerenommeerd meubelontwerper), Pierluigi Pompeï (keramiek expert van het EKWC) , Emma Ribbens (speelgoed ontwerper Smart), Dirk Vananderoye (creative director Philips), Johan Bruninx (autonoom ontwerper), Stan Maes (industrieel ontwerper), …

Exploreren

Exploreren?

Onderzoeken is een integraal onderdeel van je ontwerpproces. Je zal niet alleen voor maar ook tijdens het creatieve proces een gegeven probleemstelling onderzoeken, maar je kan zelf ook op zoek gaan naar noden en innovaties in de maatschappij, in het leven. Je kan hiervoor de mensen waarvoor en de context waarbinnen je werkt betrekken bij jouw onderzoek en zelfs bij het ontwerpen.

Making - Productdesign

Maken?

Maken doen we in Genk het liefst. We beschikken een groot atelier, een heus Fablab en een module Prototyping die specifiek gericht is het verwerven van de vaardigheden en kennis om zelfstandig prototypes en modellen te kunnen maken. Kunnen we het zelf niet maken dan gaan we op zoek naar plaatsen waar het wel kan zoals andere LUCA werkplaatsen of het FLACC in Genk. Binnen onze opleiding is zaken die je bedenkt ook effectief fysiek vormgeven, als het kan in een werkend prototype of in allerlei simulaties een essentieel onderdeel van je proces om het ontwerp te kunnen toetsen.

Storytelling?

Jouw producten kunnen noden invullen, innovatief zijn, maar anderzijds kan jouw product ook een kritisch verhaal vertellen, activistisch zijn. Verhalen vertellen is een sterke tool om concepten te bedenken en af te toetsen.

Opdrachten Productdesign 1BA

Programma?

In het eerste jaar wordt je ingeleid door middel van vele oefeningen in enkele belangrijk aspecten van productdesign: Vorm, materiaal, gebruik en techniek, telkens in modules van zes weken. Hierbij ontdek je naast deze fysieke aspecten van je ontwerp ook wat deze producten betekenen en hoe ze een verhaal kunnen vertellen

In het tweede en het derde jaar worden de opdrachten complexer en meestal ook in samenwerking met bedrijven en instellingen. De organisatie van deze opdrachten is in modules van 12 weken. We hebben er drie: Sustainable scenario’s (Ben Hagenaars, onderzoeker rond dit thema) waar we de circulaire economie bestuderen. The Power of Making (Wim Buts, onderzoeker Industrie 4.0) waar gekeken worden naar de maakindustrie en Care for the Future (Barbara Kok, ergonome en onderzoekster), waar zorg maar ook het welbevinden het thema zijn.

Je eindigt de bachelorjaren met een bachelorproef, waar je onder begeleiding van een team van docenten, een thema onderzoekt (Exploring), een product of een service realiseert (Making) en met dit product een verhaal vertelt (Storytelling).

Samsonite

Mensen, bedrijven en instellingen?

Voor hen doen we het. Daarom zijn vanaf het tweede jaar bijna alle opdrachten in samenwerking met bedrijven, instellingen. Je zal dus een heel wat van de wereld zien in Genk. (Circulair Werkt, Ebema, Indera, ModeMuseum Hasselt, OCMW Genk, PermaFungi, Relish Design (UK), Sailability, Samsonite, Veldeman Bedding, WaveCore van KULeuven, …)

Esthetiek en vormgeven?

Je leert niet enkel denken in materialen als kunststof, hout, metaal en beton. In creatieve workshops als keramiek, brons gieten, glasblazen leer je je eigen vormentaal verder ontwikkelen.

Technologie in Productdesign

Wiskunde en techniek?

We leiden geen ingenieurs op maar onze ontwerpers moeten wel kunnen communiceren met ingenieurs (én marketeers, én sociologen, én vooral veel mensen). Daarom bieden we je een brede maar toegankelijke basis in wiskunde, fysieke, materiaalkunde en programmeren die je helpt om je ideeën te realiseren en indien nodig, ze samen met experts verder door te ontwikkelen.

Tekenen?

Tekenen en andere manieren van expressie (fotografie, film, stop motion, moodboards, miroboards, …) worden in lespakketten aangeboden, maar je ontwikkelt je verder in jouw eigen manier van communiceren.

Studenten?

Dat ben jij en vele anderen uit heel Vlaanderen. Vermits onze focus op producten ontwerpen, productdesign zeer specifiek is, verwelkomen we elk jaar studenten van West-Vlaanderen tot Limburg, en van Nederland. Jullie zijn geen al te grote groep, ongeveer 80 studenten voor de hele opleiding en dat maakt dat de opleiding een thuis kan zijn voor iedereen, zowel studenten, docenten als ondersteunend personeel van de hele school.

Internationaal?

Onze opleiding ontvangt op geregelde basis Erasmusstudenten uit Europa waar jullie tijdens onze opleiding met leren samenwerken. We ondersteunen en stimuleren onze studenten ook om tijdens hun opleiding zelf op zoek te gaan naar buitenlandse ervaringen zoals Erasmus programma's waarbij  jullie zelf een universiteit of hogeschool kiezen voor een semester of om een buitenlandse stage volgen. Met Virginia Tassinari en David Geraerts hebben jullie docenten die doceren aan respectievelijk de Polytechnico in Milaan en de Design Academie in Eindhoven en hierdoor ook deze buitenlandse expertise mee in onze opleiding binnenbrengen.

Ieder ontwerp zijn stoel Productdesign

De school?

Op de campus van LUCA, School of Arts Genk zit je te midden van verschillende andere creatieve opleidingen: Animatiefilm, Fotografie, Game Design en TV-Film. Andere creatieve studenten waar je zeker mee kan samenwerken in gezamenlijke workshops, 3 maal per jaar. Waar je samenwerkingen mee kan opzetten in het cafetaria of het gemeenschappelijk studielandschap. Bekijk ook de virtual tour op deze website.

Jij?

Identiteit. Jij bent anders dan elke andere van jouw collega’s. Binnen het zeer brede veld van productdesign is er zeker een plaats voor jou. Gaandeweg ontdekken we waar jou affiniteiten liggen in de opdrachten, oefeningen waar je de basiscompetenties ontwikkelt maar ook via reflectie ontdekt waar je sterkte ligt.

Vragen?

Kom naar de openlesdag, opendeurdag waar je de opleiding van dichtbij kan meemaken. Data en contacten hieronder.

Bezoek onze opleidingsblog voor een verdere kennismaking met onze opleiding. Neem ook al eens een kijkje op de masterpagina van Productdesign.

Veel succes!

Starten met de opleiding

Om te starten met onze opleiding moet je voldoen aan enkele toelatingsvoorwaarden. Behalve diploma- en leerkredietvoorwaarden zijn er voor studenten van buiten de Vlaamse Gemeenschap ook bijkomende taal- en verblijfsvoorwaarden. Bovendien moet je ook slagen voor een Artistieke Toelatingsproef. 

Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden

 

Wil je starten met een opleiding bij LUCA?
Dan moet je slagen voor een ARTISTIEKE TOELATINGSPROEF

Waar heb je les?

Contact

Zit je met nog vragen? Mail ons: info.cmine@luca-arts.be

Zit je nog met vragen over de kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.

Kwaliteit is de drijfveer van LUCA

Als de grondhouding van het beleidsplan inhoudt dat ‘kwaliteit onze drijfveer’ is, en dat elk aspect van het beleid hieraan kan worden getoetst, dan wil LUCA ontegensprekelijk een sterke kwaliteitscultuur uitbouwen en voeden: een cultuur die vertrekt vanuit vertrouwen in mensen met talent en expertise, en die gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Het formele kwaliteitskader voor opleidingen binnen LUCA kreeg de naam KOPERA wat staat voor: Kritisch de Kwaliteit van Opleidingen met Peers in Eigen Regie Analyseren.
LUCA vertrekt voor KOPERA vanuit een visie op kwaliteitszorg die vertrekt vanuit vertrouwen en gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Tijdens de zesjarige KOPERA-cyclus ontvangt elke opleiding een panel van kritische vrienden die de invulling van de kwaliteitskenmerken nagaan en bekijken hoe de opleiding bijdraagt tot het algemene LUCA-beleid.
Het sluitstuk van KOPERA is de uiteindelijke borging van de opleidingskwaliteit. De kernvraag daarbij luidt: "heeft de opleiding een goede kwaliteitscultuur die de ‘plan-do-check-act’-cirkel volgt?"

Van elke opleiding publiceert LUCA een kwaliteitsfiche. Je kan deze terugvinden op de pagina 'Kwaliteitszorg'.

Concrete cijfers van deze opleiding
Na je studie

Na je bacheloropleiding Productdesign kan je kiezen tussen een domeinmaster (artistieke master) of een educatieve master.

In de domeinmaster bereid je jezelf voor op je persoonlijk professioneel traject als designer.

In de educatieve master bouw je verder aan je artistieke competenties met het oog op een professionele carrière in het artistiek-educatieve werkveld.

Het succes van onze oud-studenten

Al 50 jaar lang verleggen onze alumni grenzen in de designwereld. Ze doen dit als gerenommeerde autonome ontwerpers maar evengoed als senior designers in multinationals waar ze internationale designteams leiden. Opvallend is de diversiteit van de producten, diensten en thema’s die ze ontwikkelen. Het succes van onze opleiding blijkt ook uit de nationale en internationale design awards die onze alumni in de wacht slepen.

Afgestudeerden masters van vorig academiejaar ('20-'21) vonden snel hun plaats in het werkveld. Berre Brans, head of design bij Rombaut (ROMBAUT is a vegan accessory brand, Parijs), Robbe Verschuere is junior product engineer bij Thule, Lise Pelgroms is designer bij Smurfit Kappa, Emiel Spreeuwers is product developer bij Lazer Sport, Koen Vandenhoudt is design engineer bij Formando.

In de opleiding Productdesign kreeg ik de vrijheid om me te focussen op mijn eigen parcours. Ik koos ervoor om de opdrachten echt vanuit een technisch standpunt te benaderen. Ik studeerde af met een portfolio met producten waarin esthetiek en techniek hand in hand gingen. Ik vond er de job van mijn dromen mee. Sinds 2018 werk ik voor het ingenieurs- en designbureau Comate in Leuven. Hier profileer ik mij als een ontwerper met een brede technische kennis én een sterk gevoel voor esthetiek. Ik kan alleen maar zeggen dat de opleiding Productdesign hier een perfecte voorbereiding op was.

 Matthew Campsteyn

Een greep uit een resem alumni waar we fier op zijn: Alexandra Fraraccio (Toyota), Jan Hoesktra (Green Pan), Jan Boelen (Z33), Roel Opdebeek, Matthew Campsteyn, Raf Simons (Dior), Bram Bollen, Casimir, Alain Monnens, Arnoud Raskin (Mobile schools), Raf Peeters (Smart), Katarina Kitsinis (Ontrend), David Nowak (Philips-Nefab), Emilie Ceriez, Dirk Vananderoye (Philips-Care), Stan Maes, Wouter Bijlsma (Rode Kruis), Pieter Pieraets (DS Smith), Frédéric Boonen, Linde Hermans, Frederic Geurts ...

Neem ook een kijkje op de opleidingsblog.

Bram Bollen Alumnus Productdesign
Je docenten

Je opleiding staat in functie van jouw groeiproces. Jij staat centraal voor onze docenten. Ze zijn geen leraren die hun werkwijze opleggen maar coaches die je stimuleren om eigen oplossingen te bedenken en je eigen verhaal te vertellen. Je docenten staan je bij vanuit hun expertise. Het zijn specialisten die dagelijks actief zijn als ontwerper, onderzoeker, spreker op symposia, publicist …

Frederik Aerts, Luc Buelens, Wim Buts, Roland Coninx, Wim De Buck, Han Decorte, Mathias De Winter, David Geraerts, Ben Hagenaars, Steven Huybrechts, Barbara Kok, Niek Kosten, Steven Lenaers, Bart Maesen, Lieven Menschaert, Niels Hendriks, Jonathan Stuyven, Virginia Tassinari, Annelies Thoelen, Veerle Van der Sluys, Rosanne Van Klaveren, Heleen Van Loon, Jef Van Campenhout, Carlo Vereycken, Kristof Vrancken, Gert Wastyn.

Om de vinger aan de pols te houden en mee te zijn met de nieuwste ontwikkelingen krijg je ook heel regelmatig workshops en lezingen van nationale en internationale experts.

Enkele recente voorbeelden van ontwerpers en kunstenaars die we te gast hadden: Maarten De Ceulaer, Bram Bollen, Mathias Dewinter, Pierluigi Pompeï, Yvonne Knevels, Emma Ribbens, Dirk Vananderoye, Johan Bruninx, Marije Vogelzang, Chris Kabel, Sophie Krier, Studio Maarten Kolk & Guus Kusters, Bram Boo, Studio Forma Fantasma,Patrick Stevenson Keating, ...