Studiegelden

De studiekosten omvatten het studiegeld (inschrijvings- en examengeld) en de extra studiekosten.

Het studiegeld bestaat uit een vast en een variabel gedeelte. De grootte van het bedrag van het studiegeld is afhankelijk van het type van studiecontract waaronder je je inschrijft, het aantal studiepunten waarvoor je inschrijft, het aantal inschrijvingen, je persoonlijk statuut (beursstudent, bijna-beursstudent, niet-beursstudent), je nationaliteit en de grootte van je leerkrediet. Meer details over de studiegelden vind je in het onderstaande bestand bij de downloads.

Vooraf vastgelegde studiegebonden kosten en faciliteiten voor studenten worden verrekend onder de vorm van een forfaitaire toeslag waarvan het bedrag kan verschillen naargelang van de opleiding of de afstudeerrichting. Een opleiding specifieke motivatie voor deze extra studiekosten is te vinden op de Toledo-community "- infoLUCA". Bijkomende informatie kan men ook opvragen bij de opleidingsverantwoordelijken via de onderwijsadministratiemedewerkers van de betreffende campus. Een overzicht van de opleidingsafhankelijke bedragen vind je in het onderstaande bestand bij de downloads; de verantwoordingen per opleiding van deze kosten  zijn terug te vinden op Toledo.

Studietoelagen

Om in aanmerking te komen voor het studiegeld van beursstudent of bijna-beursstudent moet je een attest van de Dienst Studietoelagen voorleggen. Heb je nog geen attest of moet je de aanvraag nog indienen, dan betaal je initieel het reguliere bedrag van het inschrijvingsgeld maar krijg je het saldo teruggestort eens de studietoelage is toegekend. Enkel als je een bewijs van studietoelage van vorig jaar kan voorleggen bij inschrijving, krijg je het beurstarief aangerekend.

De Dienst Studentenvoorzieningen kan voor je berekenen of je al dan niet in aanmerking komt voor een studietoelage en/of verminderd studiegeld.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by