Traject in de bachelor Visual Design
Campus Gent / Sint-Lucas

Hoe ziet de opleiding eruit?

Wie als ‘creative’ werkt, heeft power. Macht om oplossingen te bedenken die écht impact hebben. Maar zo’n invloed komt ook met verantwoordelijkheid: waar zet je dat talent voor in? 

Met deze opleiding willen we creatieven aan den lijve laten ondervinden hoe ze hun talent inzetten als hefboom, als breekijzer met maatschappelijke waarde. Het doel: een nieuwe generatie architecten, ontwerpers, copywriters, filmmakers, designers en andere makers-slash-omdenkers stimuleren om verandering in gang te zetten.

De Professionele Masterclass ‘Design for Impact’ is er voor de zoekers. De vragenstellers. De ambitieuzen met ondernemingszin in de brede zin van het woord. Zij met honger naar andere disciplines en onstuitbaar geloof in samenwerking. Zij die zichzelf beter willen leren kennen en die begrijpen dat je je beste denkwerk levert door te doen. 

We willen je vertrouwen in je eigen creativiteit aanscherpen. Door je te laten nadenken over de rol van creatieven en hoe die kunnen werken aan anders en beter. Door je projecten in handen te geven die het conceptuele overstijgen en je verantwoordelijkheid te geven van concept tot uitvoering. Door je te laten samenwerken, over hekjes heen, met bedrijven, overheden en ander creatief talent. Want als we de Grote Problemen willen aanpakken, moeten we met radicaal nieuwe oplossingen durven komen.

Daarom werk je vijf maand lang rechtstreeks samen met het werkveld. Je woont inspirerende sessies bij, werkt aan echte cases en reflecteert voortdurend over je eigen rol in het co-creërende netwerk dat je uitbouwt. Je schaaft aan je soft skills. Je stelt jezelf in vraag. Maar je maakt ook kennis met methodologieën, van design thinking over artistiek activisme tot social, society-centered design, die je kritisch tegen het licht houdt, met het doel om vooral een eigen methode te vinden. Nooit dogmatisch, altijd pragmatisch. 

Ons ultieme doel is jou als creatieve enerzijds te helpen beter zicht te krijgen in je eigen kwaliteiten, zodat je voorsprong krijgt op de arbeidsmarkt. Anderzijds maken we van jou de vonk aan de lont: de katalysator die de creativiteit van anderen aansteekt, de reden waarom multidisciplinaire teams voor synergie zorgen, het profiel dat beseft wat de kracht van creativiteit is. A force for good, zoals dat in het Engels heet.

Meer info en foto's kan je vinden op https://www.visual-design.be/design-for-impact.

Waar wij in geloven is wat je krijgt:

Soft is het nieuwe hard
Vaardigheden van de 21ste eeuw, de zogenaamde ‘soft skills’, staan centraal in deze opleiding. Creativiteit, samenwerken, communicatie en kritisch denken zijn voor ons de kern.

Doen is het nieuwe leren
We leren met twee voeten in de echte wereld, en werken met en voor professionals aan echte, complexe problemen.

Partners zijn de nieuwe mentors
Leren lukt beter in tandem. Want leren doe je bij en met mensen die je vertrouwt, die in jou geloven. Mensen die het goed met jou menen, eerlijk met je zijn en die achter jou staan, no matter what.

Een betere ik maakt een betere wereld
Werken aan de wereld is ook werken aan jezelf. Weten wat je graag doet, weten wat je goed doet en weten waar je naartoe wil: dat maakt jou een zelfbewuste en zelfzekere impact creative

Video
Video

Concreet:

De professionele masterclass Design For Impact start in het tweede semester van academiejaar 21-22 met twee inloopweken. Minimaal volg je de professionele masterclass voor 18 studiepunten; dit houdt de basismodule van Design for Impact in en 2 impact projecten. Dit houdt in dat je je 2 à 3 dagen per week vrijmaakt waaronder woensdag en donderdag.
Vervolgens kan je de masterclass aanvullen met andere impact projecten, met een impact stage of met een internationale impact field trip tot 30 studiepunten.

Om je tijdsbesteding te berekenen, kan je dit doen met de vuistregel: 1 credit = 25 werkuren. 
Andere praktische info zoals kostprijs, KMO-portefeuille, assessment vind je onderaan deze pagina (of via het pagina-menu bij 'Starten').

Je docenten

Je wordt begeleid door een mix van professionals en docenten met veel ervaring en vakexpertise. Het creatieve werkveld draagt mee de opleiding, zorgt voor inhoud, lezingen, workshops, expertise, netwerk, real life design challenges, mentorschap, enz. Het LUCA team staat in voor coördinatie, kwaliteitsbewaking, 'soft skill mentoring', coaching en begeleiding van het persoonlijke traject.

De Impact Experts

Daan Annemans is ethisch digitaal designer bij Altruïs. Zijn missie luidt: 'designing for happiness'.

Daan studeerde Beeldende Vormgeving aan LUCA-arts Gent in de Digitale Studio, vervolgens behaalde hij een master in de Filosofie op de VUB. Hij doet onderzoek naar hoe we ethiek kunnen toepassen in design processen en hoe we als mensheid beter kunnen omgaan met het digitale. Van ethische web-creatie tot coaching workshops en campagnes, inspireert hij mensen tot altruïsme in de digitale samenleving.

Yonca Braeckman is de oprichter en CEO van Impact Shakers, een globaal impact ecosysteem dat maatschappelijke uitdagingen aanpakt via inclusief ondernemerschap. Ze is een missiegedreven ondernemer en investeerder in ondervertegenwoordigde ondernemers. Ze hielp mee het Belgische en Europese startup ecosysteem uitbouwen en  ze is een mentor vele internationale programma's zoals SXSW, Slush Tokyo, General Assembly, Guild Academy, Village Capital, Shapers Impact Capital en begeleidde vele startups op hun eerste stappen in het buitenland. Ze bouwde een nieuwe smart city hub in Gent, Watt Factory. Ze zetelt in de Raad van Bestuur van verschillende non-profits en is de curator van TEDxGhent en de Techstars Startup Digest Reading List over Impact Entrepreneurship. Haar missie is om impact ondernemerschap inclusief te maken.

Tomas De Groote is impact-expert bij de Sociale InnovatieFabriek. De Sociale InnovatieFabriek accelereert en promoot sociale innovatie en dito ondernemerschap in Vlaanderen en Brussel. Tomas stond mee aan de wieg van Impact Wizard, een online tool waarmee organisaties hun maatschappelijke impact kunnen meten en monitoren. Als procesmanager begeleidt hij sociaal innovatoren en sociaal ondernemers rond impact, social business modelling, financieringsmix, en schaalscenario’s. Voor zijn start bij de Fabriek werkte hij als zakelijk coördinator en beleidsmedewerker in het sociaal-cultureel werkveld. Tomas haalde een master in de Psychologie (KULeuven) en de Filosofie (UGent).

Daphne Fecheyr-Lippens is bruggenbouwer tussen mensen, ideeën, disciplines, en plekken. Van het zien van onverwachte opportuniteiten tot het effectief uitwerken en op de kaart te zetten. Een onuitblusbare passie voor alles wat te maken heeft met een positieve impact. Dit begint met menselijk welzijn, waaruit connectie en waardevolle samenwerkingen volgen, met als doel het uitbouwen van circulaire, future-proof organisaties.

Als creatieve duizendpoot heb ik mijn rode draad gevonden in duurzame innovatie. Mijn expertise is Biomimicry - oftewel nature-centered design thinking - waarbij we leren van de natuur en onze mensheid als deel van de natuur te zien. Mijn ondernemend karakter heeft zich vertaald in het mede oprichten van Jaswig, Hedgemon en Stashed.

Nathalie Goethals is creatief directeur en bezieler van iDROPS en gepassioneerd door het ontwikkelen van nieuwe projecten binnen de zorg. Ze heeft het hart op de tong en is een koppige doorzetster. Nathalie is zich meer dan 10 jaar geleden gaan verdiepen in innovatie en de daarmee gepaard gaande processen en methodologieën wegens het ontbreken van een hands-on aanpak in Vlaanderen en het achterop hinken in vergelijking met Scandinavische en de Angelsaksische landen. Vanuit deze diepgaande interesse heeft zij geleidelijk aan een expertise opgebouwd die zich  verder heeft vertaald in het opstarten van iDROPS in 2010.

Ralph Nafzger is een “design thinker”, afgestudeerd als industrieel productontwerper. Hij is gedreven door conceptontwikkeling, creativiteitstechnieken en innovatietrajecten met focus op technologie en maatschappelijke impact.
Tijdens zijn ervaring in zowel het bedrijfsleven als in het onderwijslandschap heeft hij altijd ernaar gestreefd om multidisciplinaire samenwerkingen op te zetten en zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de diverse mogelijkheden binnen het ontwerpproces. Ralph is momenteel werkzaam als creatief coördinator voor Ministry of Makers, het designplatform voor Oost-Vlaanderen met Gent als thuisbasis.

Het LUCA Impact Team

Lynn Piccu is jouw coach in je persoonlijke ontwikkelingstraject. Ze zal je uitdagen om op zoek te gaan naar wat je hart sneller doet kloppen, naar wat jouw creatieve passies zijn. Ze onderzoekt samen met jou welke persoonlijke vaardigheden je het beste inzet om impact te hebben. Als docent vindt Lynn growth mindset, creative confidence en student empowerment noodzakelijke elementen om jou in je kracht te zetten. 

Haar interesse voor video, motion en interactive design zorgden 13 jaar geleden voor de opstart van de Digitale Studio. Ze bouwde een uitgebreid netwerk uit met creative agencies, waar intussen veel oud-studenten werken. Vanuit haar professionele achtergrond in de beeldende- en audiovisuele kunsten heeft Lynn een voorliefde voor hét Beeld, voor Verbeelding, en voor wat ze kunnen teweeg brengen. 
Ze zal je tonen hoe je storytelling kan inzetten om je te profileren als designer. Zo wordt je portfolio een weerspiegeling van de richting die jij wilt uitgaan.

Ingwio D'Hespeel is aanspreekpunt en coördinator van het Design for Impact programma en zal mee de Impact Design Student Teams begeleiden. 
Hoewel Wio’s lesgeven de laatste jaren vooral focuste op ui/ux, design thinking en idea generation, ziet hij zichzelf niet als expert in een specifieke design tak. ‘Mijn specialisatie is niet specialiseren,’ hoor je hem vaak zeggen. ‘Mijn favoriete plek is op het kruispunt waar verschillende disciplines elkaar ontmoeten’. Wio heeft een achtergrond als ingenieur architect, was lang docent in een IT-opleiding, is gefascineerd door fysica, dompelt zich graag onder in immaterieel erfgoed, blikt terug op een bescheiden -ahum -  ‘quarter century musical career’, bereidt een onderzoek voor rond 'creativity in lucid dreams', heeft een onblusbare passie voor onderwijsinnovatie, enz… Kruispunten genoeg dus!

Partners

Samen maak je meer impact! Daarom bouwen we hard aan een enthousiast en divers impact netwerk: creatieve agencies, impact organisaties, acceleratoren, sociale ondernemers, startups, lokale overheden, andere opleidingen, ...

Waar heb je les?

Na je studie

Future of Design

​We geloven dat de designers van de toekomst bedenkers zullen zijn van duurzame oplossingen voor complexe problemen. Ze maakten de transitie van user centered design naar society centered denken en ontwerpen. Ze floreren in cross-disciplinaire teams en kunnen dergelijke teams ook zelf aansturen. Ze zijn getraind in communicatieve, (inter-)creatieve en coachende vaardigheden en hebben een sterk ontwikkelde zelfregulering.


 

Starten

Assessment

Design for Impact is toegankelijk voor kandidaten die reeds een bachelor- of masterdiploma op zak hebben. Deelnemers worden toegelaten tot het traject op basis van een assessment, eventueel aangevuld met een intakegesprek. Bij het assessment polsen we vooral naar 'Drive for Impact'. We vinden het ook belangrijk dat jouw verwachtingen in lijn liggen met wat wij aanbieden. Daarnaast proberen we ook een zo divers mogelijke groep samen te stellen.
Eerstvolgende assessments zijn op 09/09/21, 02/12/21 en 27/01/22. Meld je tijdig aan! 

Vragen? Neem zeker even contact op met fabienne.beernaert@luca-arts.be.

Ter info de slides van een infosessie over Design for Impact.

Kostprijs

Het totaalbedrag wordt berekend op individuele basis en is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Getuigschrift Design for Impact: €800. Je neemt 30 studiepunten (basispakket 18stptn + aanvullende modules naar keuze). Dit is een voltijdse opleiding.
  • Creditcontract Design for Impact: je tekent in voor minstens het basispakket van 18stptn en kiest vrij voor eventuele aanvullende modules. De kostprijsberekening gebeurt als volgt: vaste kost van €447,90 (=inschrijving + studiekost) + €11,90 per opgenomen studiepunt. Voor het basispakket van 18 stptn betaal je bijvoorbeeld €662,10. Om timing-gewijs niet in de problemen te komen hou je best rekening met een tijdsbesteding van ongeveer 1 dag per 6 opgenomen studiepunten (van 7 februari tot einde juni 2022). Hou ook rekening met 2 intensieve startwerken (voltijds van 7 tot 17 februari 2022). Nadien komen we steeds bijeen op woensdag en donderdag. De andere dagen zijn vrij te kiezen afhankelijk van de opgenomen credits.
Kom je in aanmerking voor de KMO-portefeuille?

Als ondernemer kan je subsidie aanvragen (20% tot 30% steun) via de KMO-portefeuille om de kwaliteit van je onderneming te verbeteren. LUCA School of Arts is een erkend dienstverlener.

Bekijk hier of je aanspraak maakt op deze steun:  https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille.

Nog vragen?

Contacteer ons: 

ingwio.dhespeel@luca-arts.be
fabienne.beernaert@luca-arts.be

Zit je nog met vragen over de kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.