-

LUCA @ Kunstbiënnale Kunst en Zwalm

Tentoonstelling

Het para-instituut voor KUNST en precariteit (pKp) slaat letterlijk haar tenten op tijdens het kunstproject ‘Kunst en Zwalm’ en kampeert aan de voet van het dorp Korsele. Het wordt een laboratorium en ontmoetingsplaats waar aspecten van deelnemende kunstwerken worden gebruikt om in interactie te treden met het publiek. 

Het para-instituut voor KUNST en precariteit (pKp) is het doctoraatsonderzoek van Stijn Van Dorpe. 

PROGRAMMA

Het para-instituut voor KUNST en precariteit 

Het pKp moet beschouwd worden als een educatieve kunstpraktijk die ruimte creëert van waaruit het zich verhoudt tot bestaande culturele plaatsen. Dit gebeurt via het innemen van para-posities, posities naast, binnen, tijdens, in tegenstelling tot bestaande praktijken en instanties. Daarbij kan het zowel dynamieken onderzoeken, versterken of counteren.

Het pKp houdt een focus op precariteit en benadert dit als potentieel omdat het in tegenstelling tot de ideologie van de laat kapitalistische wereld niet wil vervreemden van de conditie van wederzijdse afhankelijkheid. Binnen gedeelde collectieve processen wil het pKp precariteit (h)erkennen, delen en met opzet dominante omgevingen en waarden kwetsbaar maken. Het pKp wil daarmee betekenissen re-distribueren en via interacties streven naar maatschappelijke transformaties.

Tijdens de duur van de expo “Kunst en Zwalm” kampeert het pKp aan de voet van het dorp Korsele. Zoals vroeger de precairen buiten de stadsmuren verbleven, zo vormt het kamp de plaast van waaruit we interveniëren. Het wordt het laboratorium en de ontmoetingsplaats waar we aspecten van deelnemende kunstwerken als documenten/materiaal zullen gebruiken om in interactie te treden met publieken.

Deze publieken worden nauwkeurig gekozen, vertrekkende van de gesprekken met bewoners uit het dorp en/of in relatie tot de deelnemende kunstenaars en kunstwerken maar ze kunnen ook gerelateerd zijn aan bepaalde eigenschappen die we terugvinden in deze streek.

We zien daarbij een publiek niet als een doelgroep maar als omgevingen van mensen met zeggingsschap waar bepaalde kennis, ideëen, overtuigingen .... gedeeld worden. Dit betekent dat deze gedeelde plaatsen mee het terrein worden van ons onderzoek en dat we voor iedere omgeving op zoek gaan naar andere interactievormen.

Voorbeelden van publieken kunnen zijn; een groep mensen die de Nederlandse taal niet spreken (in relatie tot een Filipijnse bewoner van Korsele die de plaatselijke taal niet spreekt), de bewoners van de beveiligde omheinde woningen uit de buurt, onze ouders en die van de deelnemende kunstenaars, een groep koeien en hun boer, een vereniging van wielertoeristen,... 

De uiteindelijke bedoeling is om tijdens Kunst en Zwalm een collectief onderzoek op gang te brengen waar ook andere kunstenaars als andere Luca studenten EMA (minstens 8) evenals bewoners en mensen van de respectievelijke publieken aan deelnemen.

Radioverslaggeving

Vanuit het kamp zal tevens verslaggeving uitgebracht worden via een mobiel radiostation gerund door Avansa (het vroegere vorming plus). 

ORGANISATIE

Over Kunst en Zwalm

Kunst en Zwalm is een biennale voor beeldende kunst die in dialoog treedt met de Zwalmstreek en haar bewoners. 

Voor Kunst & Zwalm 2021 nodigt BOEM vzw het Gentse actuele kunstenplatform croxhapox (onder de leiding van Samira El Khadraoui en Anyuta Wiazemsky Snauwaert) uit, die op haar beurt co-curator Remi Verstraete bij de kunstroute betrok.

LUCA School of Arts

Deze deelname wordt georganiseerd door de Educatieve Masteropleiding Audiovisuele en Beeldende Kunsten. Initiatiefnemers zijn  LUCA.doctoraatsonderzoeker Stijn Van Dorpe, LUCAmasterstudent Emma Boeyaert en LUCAdocent Nancy Vansieleghem.

Dit project werd gesteund met LUCA.breakoutmiddelen

Dit project werd gerealiseerd met breakout.steun van LUCA School of Arts. LUCA steunt studenten, onderzoekers, docenten en medewerkers die LUCA School of Arts via allerlei initiatieven zichtbaar willen maken in de buitenwereld en bundelt daarvoor middelen. Een centraal budget verleent op laagdrempelige wijze ondersteuning aan welomschreven initiatieven.