(2021) module Tine Van Aerschot
Keuzetraject Writing for Performance in de Bacheloropleiding drama
3 jaar / 180 studiepunten / Nederlands
Campus Leuven / Lemmens

Drama: Schrijven & maken

Academische Bachelor / Exchange Programme

Centraal in ‘Writing for Performance’ staat het maken van teksten die tot leven komen in een uitvoering. Je schrijft nieuwe verhalen, die gestalte geven aan jouw visie en fascinaties. Je verwerft een artistieke eigenheid als schrijver en theatermaker.

Op de vloer en in de praktijk van het schrijven onderzoek je allerlei theatrale pistes en vormen; we begeleiden je om een persoonlijke aanpak te ontwikkelen voor je werk. Tegelijk zetten we ook sterk in op samenwerking. Je leert je eigenheid als theatermaker afstemmen op je collega’s, in een collectief verband.

c

Je wordt afwisselend individueel en in kleine groep gecoacht, door diverse en bekroonde auteurs. In writers’ rooms en in schrijfmodules zet je in op een specifieke vorm of stijl. We leren je omgaan met podiumtechnieken en coachen je in het opzetten van eigen  performances.

Aan de hand van theoretische vakken bouw je een breed referentiekader op. Je krijgt een basis in spel. Je krijgt inzicht in de werking van je lichaam en stem, en leert ze in te zetten op het podium. Je werkt samen met studenten uit het speltraject in gemeenschappelijke projecten. Jaarlijks kan je in vier open atelierweken volop experimenteren met materiaal en werkvormen. Door interdisciplinaire projecten met de andere kunstopleidingen van LUCA School of Arts ontwikkel je ook schrijfcompetenties voor andere media en disciplines, zoals film en muziek.

Je leert breed en flexibel functioneren, als creërend en uitvoerend kunstenaar. Je ontwikkelt jezelf in relatie tot de wereld en het kunstenveld. Met een stevige portie daadkracht en ondernemingszin. Met een zorgzame, kritische en betrokken houding.

Hoe ziet de opleiding eruit?

 • Je neemt wekelijks deel aan een collectieve atelierpraktijk (writers’ room), die vorm krijgt in een individueel portfolio en in eigen performances. Je onderzoekt al doende wat tekst vandaag en in de toekomst kan zijn.
 • In Schrijftraining ontwikkel je schrijfvaardigheid in verschillende stijlen, vormen en genres. Zo bouw je een schrijfpraktijk uit als auteur en maker voor het podium (theaterdialogen, spoken word), voor film en televisie (scenario), voor audio (o.a. podcasts) en in de context van beeldende kunsten.  
 • Verbredende en verdiepende modules van een zestal weken brengen je in contact met actuele schrijf-, spel- en maakpraktijken. Verkennende stages zorgen voor nog meer wisselwerking met het werkveld. Via keuzevakken kan je extra inzetten op scenarioschrijven, co-creatie met andere kunstdisciplines, spoken word of educatie. Een verkennende artistieke stage helpt je te ontdekken in welke rol en in welk soort creatief proces je het best als schrijver tot je recht komt.
 • Op het einde van je bacheloropleiding presenteer je een bachelorproef, een volwaardige voorstelling die je creëert vanuit een samenwerking met andere schrijvers, spelers en makers.

Wil je weten welke vakken je in het eerste jaar van dit bachelor-traject krijgt, bekijk dan hier het

Wat heb je nodig?
 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs (of behaalt dit zonder tegenslagen in september 2024) of een diploma of toelatingsbewijs daarmee gelijkgesteld
 • Je voldoet aan een aantal voorwaarden qua taal, leerkrediet en verblijf. Meer info > Check deze link zeker ook als je over een Nederlands diploma beschikt.
 • Indien je als kandidaat-student niet voldoet aan de diplomavereisten, kan je onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan een toelatingsonderzoek. Meer info >
 • Je slaagt voor een artistieke toelatingsproef.
Starten met de opleiding

Heb je nood aan meer algemene info over de toelatingsproeven op LUCA, volg dan deze link:
Meer info over de LUCA toelatingsproeven > en
Artistieke Toelatingsproeven 2024

Artistieke toelatingsproeven Drama

Je kan gratis deelnemen aan een van de vier volgende proeven. Elke proef duurt twee dagen.

Sessie 1  Donderdag 11 & vrijdag 12 april 2024 (inschrijven ten laatste op woensdag 20 maart 2024 om 11u00) (opgelet: bijna volzet)
Sessie 2 Maandag 1 & dinsdag 2 juli 2024 (inschrijven ten laatste op maandag 24 juni 2024 om 11u00)
Sessie 3  Donderdag 5 & vrijdag 6 september 2024 (inschrijven ten laatste op vrijdag 30 augustus 2024 om 11u00)


Alle info over onze proef en wat je moet voorbereiden kan je steeds vinden via:
https://www.luca-arts.be/nl/artistieke-toelatingsproef-drama-leuven.

Vragen?

Je kan ons steeds mailen op info@lucadrama.be of bellen op +32 2 447 15 07.

Schrijf je in voor een toelatingsproef

Wil je starten met een opleiding bij LUCA?
Dan moet je slagen voor een ARTISTIEKE TOELATINGSPROEF

Waar heb je les?

Waar heb je les?

We organiseren onze opleiding op meerdere locaties in Leuven.

 • Campus Lemmens, gelegen aan de rand van Leuven in een groene omgeving, is onze thuisbasis. Daar vinden de meeste lessen plaats. We delen de campus met de opleiding Muziek. We werken samen met muzikanten in crossoverprojecten zoals Muziektheater.
 • In OPEK, de culturele hotspot aan de Leuvense Vaartkom, betrekken we een werkruimte en organiseren we onze toonmomenten. We ontmoeten er professionele gezelschappen zoals het Nieuwstedelijk en fABULEUS. Ook kunsteducatieve organisaties Wisper, Bamm! en Trill zijn er werkzaam. Voor onze dramastudenten is OPEK een vrijplaats én een opstap naar het artistieke en kunsteducatieve werkveld.
 • Het Comeniusgebouw aan de Leuvense Ring gebruiken we voor maakprocessen en kleine toonmomenten.
   

  Campus Lemmens
  Lemmensberg 3
  3000 Leuven
  routebeschrijving
  www.luca-arts.be

  OPEK
  Vaartkom 4
  3000 Leuven
  routebeschrijving
  www.opek.be

  Campus Comenius
  Tiensevest 60
  3000 Leuven
  routebeschrijving
Grote zaal - OPEK
Video

Contact

Contacteer ons op +32 2 447 15 07
of via info@lucadrama.be

Wil je meer weten over hoe we zorg dragen voor de hoge kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.

Kwaliteit is de drijfveer van LUCA

Als de grondhouding van het beleidsplan inhoudt dat ‘kwaliteit onze drijfveer’ is, en dat elk aspect van het beleid hieraan kan worden getoetst, dan wil LUCA ontegensprekelijk een sterke kwaliteitscultuur uitbouwen en voeden: een cultuur die vertrekt vanuit vertrouwen in mensen met talent en expertise, en die gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Het formele kwaliteitskader voor opleidingen binnen LUCA kreeg de naam KOPERA wat staat voor: Kritisch de Kwaliteit van Opleidingen met Peers in Eigen Regie Analyseren.
LUCA vertrekt voor KOPERA vanuit een visie op kwaliteitszorg die vertrekt vanuit vertrouwen en gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Tijdens de zesjarige KOPERA-cyclus ontvangt elke opleiding een panel van kritische vrienden die de invulling van de kwaliteitskenmerken nagaan en bekijken hoe de opleiding bijdraagt tot het algemene LUCA-beleid.
Het sluitstuk van KOPERA is de uiteindelijke borging van de opleidingskwaliteit. De kernvraag daarbij luidt: "heeft de opleiding een goede kwaliteitscultuur die de ‘plan-do-check-act’-cirkel volgt?"

Van elke opleiding publiceert LUCA een kwaliteitsfiche. Je kan deze terugvinden op de pagina 'Kwaliteitszorg'.

Concrete cijfers van deze opleiding
Na je studie

De finaliteit van je academische bacheloropleiding ligt in een academische master. We bieden twee masteropleidingen aan:

In beide opleidingen kan je via stages het bredere werkveld verkennen als speler, maker, schrijver, docent,… De combinatie van deze stages en de brede opleiding biedt je ruime professionele mogelijkheden.  Je gaat na je master aan de slag als schrijver, speler en maker voor het podium (theater, spoken word, muziek), voor nieuwe media, in de film- en televisiewereld, of in de context van beeldende kunstenJe begeleidt en doceert drama in sociaal-artistieke projecten, in het kunsteducatieve werkveld, het DKO en/of het lager en secundair onderwijs

  Artistieke master (éénjarig)

  In de artistieke master profileer je je als kunstenaar binnen een zuiver artistiek werkveld.

  • Je volgt masterclasses van kunstenaars met een specifieke expertise.
  • Via ‘kunst in het werkveld’ zet je je eerste stappen in de professionele wereld. Je doet stage bij een theatergezelschap of in de tv- en filmwereld. Je maakt een eigen project als speler/maker/schrijver. Je ontdekt zo in welke rol en in welk soort creatieproces je het best tot je recht komt.
  • In de keuzevakken werk je samen met studenten uit andere LUCA-opleidingen.
  • De klemtoon ligt op je artistieke masterproef: je maakt een voorstelling/performance die vanuit jouw fascinaties vertrekt en waarin je je eigen artistieke profiel voluit tot ontplooiing laat komen.
  • In de masterscriptie behandel je een artistieke onderzoeksvraag die relevant is voor je eigen parcours en de artistieke creatie.

  Wil je meer weten over welke vakken je krijgt, bekijk dan hier het onderwijsaanbod met studiegids voor inhoud en studiepunten.

  Meer info over de artistieke master 

  Artistiek-educatieve master (tweejarig)

  In de artistiek-educatieve master profileer je je als kunstenaar-docent in sociale en educatieve contexten.
  De officiële benaming van deze opleiding is Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten.

  • Je wordt voorbereid op een professionele carrière in het brede artistiek-educatieve werkveld. 
  • Je leert voorstellingen afstemmen op specifieke doelgroepen (jeugd, sociaal-artistiek, …).
  • Je verwerft didactische vaardigheden om als leraar of coach aan de slag te gaan in zeer verschillende contexten. 
  • Tegelijk bouw je verder aan je artistieke competenties als acteur, maker, schrijver.
  • Je maakt de link met de opleiding Muziek in een aantal cross-disciplinaire vakken.

  Dit educatief mastertraject kan je na je artistieke master ook verkort volgen in een eenjarig programma.

  Meer info over de artistiek-educatieve master >


  Kom Langs

  • Kom de sfeer opsnuiven of bezoek een atelier tijdens een opencampusdag.
  • Volg één of meerdere lessen tijdens onze proefdag.
  • Kom naar onze bacheloren mastervoorstellingen.
  • Of kom je inschrijven op een infodag.

   Kom Langs | LUCA (luca-arts.be)

  Nieuwsbrief

  Word je graag op de hoogte gehouden over een of meerdere opleidingen waarin je geïnteresseerd bent? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief:

  https://luca-arts.us6.list-manage.com/subscribe?u=4cf822dad6&id=2c7db2c8cb

  Proefdag LUCA Drama op dinsdag 13 februari 2024

  We bieden je enkele workshops aan, gegeven door onze docenten. Die geven je een goed beeld van hoe wij onze visie op ‘tekst spelen en maken’ en op ‘ writing for performance’ omzetten in de praktijk. Tussendoor is er ruimte voor gesprek en info.

  Deelnameprijs: 25 EUR 

  Inschrijven kan ten laatste op maandag 5 februari 2024 via: http://kunststudereninvlaanderen.be/proefdagen
  Een gedetailleerde planning volgt later per mail.

  wanneer: dinsdag 13 februari 2024 van 11u15 tot 17u30
  waar: campus Lemmens, Lemmensberg 3, 3000 Leuven

  Planning: 

  11u15 – 11u30 inloop en opstart: theaterzaal 

  11u30 – 13u00 blok spelen (theaterzaal) & blok schrijven/maken (balletzaal)

  13u00 – 14u00 lunchpauze

  14u00 – 15u30 blok spelen (theaterzaal) & blok schrijven/maken (balletzaal)

  15u30 – 16u00 Blok stem (Black Box 283)

  16u00 – 16u30 Info moment  (Black Box 283)

  16u30 – 17u30 Q&A   (Black Box 283)
   

  Heb je nog vragen?

  Mail dan naar proefdag@lucadrama.be 

  Schrijf je in voor de proefdag

  Opencampusdag 1 mei


  Wil je weten hoe het er bij ons aan toegaat? 
  Tijdens de opencampusdag kan je onze bacheloropleiding met trajecten Schrijven & Maken en Spelen & Maken en ook de artistieke master en de artistiek-educatieve master beter leren kennen. We organiseren een infomarkt, waar je de mogelijkheid hebt in gesprek te gaan met studenten en docenten, daarnaast kan je ook enkele performances bijwonen. Bij de infostand van de dienst studentenvoorzieningen kan je terecht met al je vragen over o.a. studentenhuisvesting en studiefinanciering.

  Opencampusdag Leuven / Lemmens mei 2024 | LUCA (luca-arts.be)

  Je docenten

  Onze docenten houden de vingers aan de pols van de actuele podiumkunsten, in al hun diversiteit.
  Podiumkunstenaars en auteurs uit het ruime artistieke werkveld begeleiden je doorheen je opleiding, vanuit hun kijk op de wereld en de kunsten vandaag.

  LUCA Drama-TEAM (2023-2024)

  Timme Afschrift, Peter Anthonissen, Mourad Baaiz, Steven Beersmans, Yousra Benfquih, Daria Bukvić, Nico Boon, Sascha Bornkamp, Anna Carlier, Annelore Crollet, Peter De Graeve, Esther de Koning, Lucas Derycke, Jeroen D’hoe, Sandra Diris, Aagje Dom, Katja Dreyer, Roos Euwe, Rashif El Kaoui, Bart Geerts, Suzanne Grotenhuis, Lieve Hermans, Lotte Heijtenis, Juicy Dune Ijsselmuiden, Els Janssens, Bram Kelchtermans, Geert Kestens, Nele Kintaert, Johan Knuts, Stefanie Lambrechts, Katlijn Meers, Ellis Meeusen, Carmien Michels, Suze Milius, Aline Nuyens, Els Olaerts, Alain Quateau, Runa Robbroeckx, Sofie Saller, Yelena Schmitz, Egon Schoelynck, Frank Siera, Scarlet Tummers, Katrien Valckenaers, Tine Van Aerschot, Jan Van Camp, Jesse Vandamme, Dorothée Van Den Berghe, Barbara Vandendriessche, Kristof Van Perre, Jonas Van Thielen, Karen Verbeek, Cecilia Verheyden, Kyra Verreydt, Laura Vroom, Carl von Winckelmann en Maxime Waladi.