Iedereen die bij LUCA studeert werkt of op bezoek komt, moet zich veilig en goed kunnen voelen. We verwachten dat studenten en personeel respectvol met elkaar omgaan.

Daarbij willen we als hogeschool een veilige omgeving creëren waar grensoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd. We streven ernaar dat studenten en personeel de risico’s kunnen inschatten en bespreekbaar maken.

Lees meer over  onze gedragscode . Wil je graag in gesprek gaan met een vertrouwensantenne?