Keuzetraject in de bachelor- en masteropleiding Beeldende Kunsten
3 + 1 jaar / 180 + 60 studiepunten
Campus Gent / Sint-Lucas

Hoe ziet de opleiding eruit?

In het atelier Mixed Media krijg je de ruimte om een artistieke praktijk te ontwikkelen in het domein van beeld, objecten, installaties, geluid, architectuur, video, performance ... Je vertrekt hierbij niet vanuit een specifieke discipline maar eerder vanuit het zintuiglijke en je exploreert nieuwe vormen van kijken, horen, ruiken en voelen. Via toonmomenten, zowel binnen als buiten de school, ga je op zoek naar een publiek. Deze publieksmomenten vormen een cruciaal onderdeel van het artistieke groeiproces.

BACHELOROPLEIDING
In het eerste jaar ligt de nadruk op het verkennen van de verschillende artistieke mogelijkheden en het kunstenveld. Je kiest per semester 2 workshops waarin je een basis meekrijgt van technische vaardigheden; hout en metaal constructie, moulage technieken, keramiek & glas, druktechnieken, schrijven, audio, video en film, performance, foto, bio-art,… Samen met de 2de en 3de bachelors bezoeken we verschillende tentoonstellingen en andere artistieke platformen om je onder te dompelen in de wereld van de kunst. Kunstenaars worden in het atelier uitgenodigd als gastdocent om zeer specifieke praktijken aan het licht te brengen. Ook samen met de 2de en 3de bachelors organiseren we verschillende toonmomenten binnen en buiten de school en gaan we actief op zoek naar een extern publiek.

Enkele recente realisaties;  European Media Art Festival in Osnabrück in Duitsland, Slow 36H in het Concertgebouw in Brugge, jaarlijks het Mayday Mayday Festival in Gent, Momentum #03 op het dak van de Singel in Antwerpen,…

In het tweede jaar ligt de klemtoon op de methodiek en de reflectie op het eigen werk. Hoe komt een student tot een artistieke praktijk en hoe positioneert hij/zij deze binnen de (kunst)wereld. Ook in een tweede jaar wordt een keuze van workshops aangeboden om dieper op bepaalde disciplines in te gaan. De student leert wat de keuze van een bepaald medium inhoudt en waarom hij voor deze of een ander medium zou kiezen.

In het derde jaar focus je je  uitsluitend op de ontwikkeling van je artistieke praktijk en elk semester rond je af met een autonome productie buiten de school. Hierbij leer je omgaan met alle aspecten van het opbouwen van een tentoonstelling, een voorstelling, een evenement. Je organiseert van a tot z; van het zoeken naar een locatie, de communicatie, de verhouding met het publiek tot de volledige technische aspecten van de opbouw van de productie.

www.lucamixedmediagent.be

voor meer vragen kan je via mail terecht bij Roel Kerkhofs op het mailadres roel.kerkhofs@luca-arts.be

MASTEROPLEIDING

Na je bachelor kan je kiezen tussen een eenjarige artistieke master of een tweejarige educatieve master.

In de artistieke master positioneer je je met een eigen artistiek project binnen het actuele kunstenveld en de maatschappij. In functie van dit persoonlijk onderzoek bepaal je in grote mate zelf hoe je de opleidingsonderdelen invult en wie je docenten zijn. Het programma wordt net als in de bacheloropleiding verrijkt met buitenlandse studiereizen en met projecten in het werkveld.

In de educatieve master bouw je verder aan je artistieke competenties met het oog op een professionele carrière in het artistiek-educatieve werkveld (deeltijds kunstonderwijs, leerplichtonderwijs, non-formele kunsteducatie). De educatieve masteropleiding is zo opgevat dat het educatieve en het artistieke elkaar versterken.

Kies je voor de zuiver artistieke master, en ben je nadien toch geïnteresseerd in onderwijs? Na het behalen van je master Beeldende Kunsten kan je instromen in een verkort eenjarig traject van de educatieve master.

Wil je meer weten over welke vakken je krijgt, bekijk dan hier het onderwijsaanbod met studiegids voor inhoud en studiepunten voor bachelor en voor master.

Je docenten

Je krijgt les van verschillende docenten, elk met een zeer eigen artistieke praktijk en een specifieke blik. Binnen die gevarieerde en brede scala word je uitgedaagd om je eigen plek te verwerven.

Roel Kerkhofs http://www.roelkerkhofs.be
Esther Venrooij http://www.esthervenrooy.net/
Felix Kindermann https://www.felixkindermann.com/
Ella de Burca https://www.elladeburca.com/
Pepa Ivanova http://www.pepaivanova.com

Roel Kerkhofs
Esther Venrooij
Felix Kindermann
Ella de Burca
Pepa Ivanova

Waar heb je les?

Ontmoeting tussen verschillende disciplines

Het atelier Mixed Media behoort samen met de ateliers Beeldhouwkunst, Grafiek & Tekenkunst, Fotografie, Illustratie, Keramiek & Glaskunst en Schilderkunst tot de afstudeerrichting Vrije Kunsten van campus Sint-Lucas Gent. Deze afstudeerrichting vormt samen met de afstudeerrichtingen Textielontwerp en Grafisch Ontwerp de opleiding Beeldende Kunsten. Deze opleiding wordt precies gekenschetst door het samengaan van de kunst- en ontwerppraktijken uit verschillende disciplines.

De nadruk ligt op je auteurschap en persoonlijk engagement. Centraal in de opleiding staat het fundamentele onderzoek naar het beeld en naar de beeldende praktijk. Dit artistieke onderzoek wordt getoetst aan academische maatstaven eigen aan de kunsten, en gestut door een sterk aandeel theorie in het curriculum. Tijdens je opleiding weet je je gesteund door sterk betrokken docenten: actieve kunstenaars, ontwerpers en theoretici, allen experten in hun vakgebied. Een cultuur van grote openheid maakt van de opleiding een vrijplaats waar je jezelf kunt realiseren.

Het curriculum van Vrije Kunsten komt voor een wezenlijk deel overeen met het curriculum van de afstudeerrichtingen Grafisch ontwerp en Textielontwerp. In die gemeenschappelijke vakken ontmoet je studenten uit verschillende disciplines. Een brede intellectuele en culturele vorming biedt de bagage om de individuele praktijk te bevragen en te situeren in de hedendaagse complexe artistieke en maatschappelijke context. Ondersteunende vakken helpen je de nodige vaardigheden en inzichten te verwerven om je eigen praktijk te ontwikkelen. Naast het gemeenschappelijke deel volg je een specialisatie en kies je in welke discipline(s) je je wil verdiepen. In elk atelier word je individueel begeleid en is er een aanbod van (groeps)projecten en gespecialiseerde technische en theoretische modules. Je rondt de driejarige bacheloropleiding af met een bachelorproef die bestaat uit een presentatie van het atelierwerk voor een externe jury. Daarin moet je getuigen van een hoogstpersoonlijke, oorspronkelijke kunstpraktijk.

Campus Gent
Alexianenplein 1
9000 Gent

+32 2 447 14 00

info.sintlucas@luca-arts.be

Campus Sint-Lucas Gent in a nutshell

 • gelegen in het historische hart van Gent
 • gelegen in een stad met een bruisend uitgaansleven en een cultureel  stimulerende omgeving
 • een resem werkplaatsen (audio, hout, metaal, afgiettechnieken, fotografie, glas, grafiek, keramiek, print en scan, textiel, video en zeefdruk) met begeleiding bij het gebruik van materialen en technieken
 • frequente initiatieven van studenten (performances, exposities, drinks)
 • kruisbestuiving tussen de verschillende kunstdisciplines

Na je studie

Toekomstperspectieven

Onze afgestudeerden gaan vele richtingen uit in het artistieke werkveld. Sommigen ontwikkelen geleidelijk aan hun eigen artistieke praktijk en werken ondertussen vaak als assistent voor kunstenaars, helpen bij de opbouw van tentoonstellingen of combineren hun artistieke praktijk met deeltijds werk. Sommigen komen terecht in de culturele sector of geven les in het onderwijs. Anderen zetten hun studie elders verder en halen een aanvullend diploma

Starten

 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs (of behaalt dit in september 2020) of een diploma of toelatingsbewijs daarmee gelijkgesteld. 
 • Je voldoet aan de voorwaarden i.v.m. taal, leerkrediet en verblijf. Meer info >
 • Je slaagt voor een artistieke toelatingsproef.
 • ONLINE TOELATINGSPROEF:
  Deadline registratie: 15/05
  Inleveren artistieke proef (via mail) op 19/05
  Interview (via skype) op 20/05

 • Andere toelatingsproeven:
  Donderdag 2 juli 2020 (deadline: 26/06/2020, 23:59)
  Maandag 7 september 2020 (deadline: 01/09/2020, 23:59)

Nog vragen?

Contacteer ons. 

+32 2 447 14 00

info.sintlucas@luca-arts.be

Zit je nog met vragen over de kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.