Keuzetraject in de bacheloropleiding Beeldende Kunsten
3 jaar / 180 studiepunten
Campus Gent / Sint-Lucas

Wie kiest voor Illustratie op de Gentse campus van LUCA, kiest voor een opleiding als beeldend kunstenaar. Dit is uniek in Vlaanderen en zelfs in Europa. Wij gaan radicaal voor het auteurschap van autonome illustratoren. Het is dus cruciaal om binnen onze academische opleiding een eigen verbeelding en beeldend universum te ontwikkelen. Tegelijk word je er getraind om - vanuit die eigen positie - ook te kunnen beantwoorden aan concrete opdrachten.

Duik in de wereld van het atelier op onze blog.

Hoe ziet de opleiding eruit?

De ontwikkeling van je eigen beeldtaal en inhoudelijk universum gebeurt stap voor stap doorheen de drie bachelorjaren.

Je leert verbeelden en in beeld brengen via vele tekenoefensessies, weldoordachte korte en langere opdrachten, en … door zelf te experimenteren! Eigen aan het atelier Illustratie gaat er aandacht naar het inzetten van beelden in functie van het reproduceren (als drukwerk of digitaal) en in functie van het vertellen (de relatie tussen beeld en woord). Je ontdekt de brede geschiedenis en het rijke actuele werkterrein van illustratoren, en krijgt theoretische inzichten mee die de ontwikkeling van je persoonlijke praktijk kunnen voeden. Workshops in manuele druktechnieken zoals houtsnede, ets en zeefdruk en digitale beeldverwerking reiken je de technische vaardigheden aan.

Het atelier zoekt de buitenwereld op en brengt die ook naar binnen, door concrete samenwerkingen met het bredere kunstenveld (theater, muziek, literatuur) en studie-uitstappen te organiseren, en gastdocenten met een specifieke expertise uit te nodigen.

Eerste bachelor

In het eerste jaar legt het atelier de nadruk heel sterk op waarneming en tekening: de wereld bekijken, analyseren, begrijpen en vastleggen op papier. We verkennen de premisses voor het maken van een interessant beeld: licht en schaduw, kleur, lijnvoering, compositie, perspectief, beweging, anatomie … terwijl verschillende technieken en materialen geïntroduceerd worden.

Via wekelijkse schetsboekopdrachten rond een thema maar ook opwarmingsoefeningen in het atelier krijgen de studenten meer en meer grip op de wereld rondom maar ook op de eigen beeldtaal. Zoeken naar een eigen ‘stijl’ is daarbij niet aan de orde, wel het verwerven van inzicht in het getekende, geschilderde en gedrukte beeld. De studenten ontwikkelen immers pas gaandeweg doorheen de opleidingsfasen een persoonlijke beeldtaal, die groeit hand in hand met het vinden van eigen inhouden en een eigen artistieke positie.

Tot slot verkennen we het brede artistieke domein waar het atelier Illustratie aan raakt, en ontdekken illustratoren en kunstenaars uit het verleden en van vandaag.

Tweede bachelor

Het tweede jaar bouwt voort op de verworvenheden van het eerste, en zoekt nu verdieping op. Je bekwaamt je verder in het verbeelden en in beeld brengen. Je beelden worden hoe langer hoe meer gekoppeld aan de inhoud: wat en hoe communiceren je beelden? Dat betekent eveneens dat je als auteur verantwoordelijkheid voor je beelden begint op te nemen.

Ook de complexiteit neemt toe. Je gaat meer werken aan samenhangende beeldenreeksen. Het verhalende aspect wordt belangrijker en je gaat bewuster werken met de combinatie van woord en beeld. Naast de wekelijkse schetsboekopdrachten en opwarmingsoefeningen zijn er langer lopende opdrachten, die je focus trainen, en meer ruimte bieden voor een persoonlijke invulling. Je wordt opnieuw in contact gebracht met het werkveld, o.a. via gastsprekers en gastdocenten.

Aan het einde van het tweede jaar wordt voldoende visuele én inhoudelijke maturiteit verwacht om het derde jaar te kunnen starten.

Derde bachelor

Het derde jaar is een belangrijke stap ter voorbereiding van de masteropleiding. Je gaat meer en meer autonoom denken en eigen projecten bedenken en uitwerken. De rol van de docent verschuift mee: die gaat je in de eerste plaats begeleiden en bijstaan in dit persoonlijke proces. In elk semester wordt gewerkt met een langlopende, open opdracht, waarbinnen je je eigen artistieke universum verder kunt onderzoeken en uitbouwen.

Je beeldend en verbeeldend vermogen wordt gedurig aangescherpt, bv. aan de hand van wekelijkse voorleestekensessies als opwarmingsoefening: terwijl je luistert naar een verhaal, novelle of roman, teken en schilder je in je tekenboek. Dit tekenboek is het laboratorium om alles in uit te proberen waar je niet toe komt in je langlopende projecten. Alles kan, niets is verkeerd, er zijn geen mislukkingen. Er geldt één regel: elke pagina is een volwaardig beeld waarbij compositie, vorm, kleur, materiaal … een belangrijke rol spelen.

Aan het eind van het derde bachelorjaar presenteer je je persoonlijke projecten en al je tekeningen en schetsen voor een jury van docenten en externe experten uit het veld.

Masteropleiding

Na je bachelor kan je kiezen tussen een eenjarige artistieke master of een tweejarige educatieve master.

In de artistieke master positioneer je je met een eigen artistiek project binnen het actuele kunstenveld en de maatschappij. In functie van dit persoonlijk onderzoek bepaal je in grote mate zelf hoe je de opleidingsonderdelen invult en wie je docenten zijn. Het programma wordt net als in de bacheloropleiding verrijkt met buitenlandse studiereizen en met projecten in het werkveld.

In de educatieve master bouw je verder aan je artistieke competenties met het oog op een professionele carrière in het artistiek-educatieve werkveld (deeltijds kunstonderwijs, leerplichtonderwijs, non-formele kunsteducatie). De educatieve masteropleiding is zo opgevat dat het educatieve en het artistieke elkaar versterken.

Kies je voor de zuiver artistieke master, en ben je nadien toch geïnteresseerd in onderwijs? Na het behalen van je master Beeldende Kunsten kan je instromen in een verkort eenjarig traject van de educatieve master.

Wil je meer weten over welke vakken je krijgt, bekijk dan hier het onderwijsaanbod met studiegids voor inhoud en studiepunten voor bachelor en voor master.

Indrė Svirplytė
Video

Je docenten

De docenten van het atelier Illustratie hebben allemaal een eigen praktijk waarin ze uitmunten, zowel in het binnenland als internationaal. Ervaren door hun jarenlange expertise, begeleiden zij vol enthousiasme maar met een scherpe blik het beeldend werk van de studenten.

Gastdocenten en juryleden brengen aanvullende expertise het atelier binnen. De voorbije jaren ontving Illustratie onder anderen als juryleden Armin Abmeier, Yvan Alagbé, Benoit, Robert Deutsch, Wolf Erlbruch, Brecht Evens, Dominique Goblet, Annabelle Guetatra-Moy, Céline Hudréaux, Anke Feuchtenberger, Laurent Impeduglia, Benoît Jacques, Lynn Kost, Eric Lambé, Pascal Lemaître, Lorenzo Mattotti, Ever Meulen, Joost Swarte, Brecht Vandenbroucke, Hannelore Van Dijck, Thierry Van Hasselt, Peter Van Heirsele (Herr Seele), Martha Verschaffel …
Als gastdocenten kwamen onder anderen Arnal Ballester, Georg Barber (ATAK), Blexbolex, Paul Cox, Olivier Deprez, Anke Feuchtenberger, Dominique Goblet, Benoît Jacques, Eric Lambé, Chihoi Lee, Anna Sommer … over de vloer.
In het buitenland bezochten we de ateliers van Sophie Dutêrtre, Nathalie l’Eté, Lorenzo Mattotti, Benoît Jacques, Henning Wagenbreth, E-Boys, Arnal Ballester ...

Na je studie

In 2005-2006 werd Illustratie een zelfstandige afdeling binnen de Vrije kunsten. Onze afgestudeerden gaan vele richtingen uit in het artistieke werkveld, als illustrator of autonoom kunstenaar. Ze maken werk voor de pers (illustraties, covers, cartoons …), ze geven boeken uit (al dan niet in samenwerking met medeauteurs), ze maken artwork in opdracht, ze tonen hun werk op tentoonstellingen, ze worden vertegenwoordigd door galeries, ze zetten eigen initiatieven op in de sector (met eigen uitgaves, zinefests, expo’s …) etc.
Sommigen vinden andere paden in de culturele sector, zetten hun studie verder in een ander domein en halen een aanvullend diploma, of geven hun ervaring door in het onderwijs.

Met trots kijken we naar de wegen die onze alumni na hun studie bewandeld hebben. Enkele namen:
Brecht Evens, Brecht Vandenbroucke, Hannelore Van Dijck, Sarah Yu Zeebroeck, Wouter Vanhaelemeesch, Trui Chielens, Katrien Matthys, Liesbeth De Stercke, Thijs Desmet, Martha Verschaffel, Lukas Verstraete, Tieten Met Haar (collectief van Valentine Gallardo, Alexander Robyn, Jana Vasiljević, Nina Vandenbempt, Mathilde Van Gheluwe), Joëlle Dubois, Marine Schneider, Jan Panev, Gabri Molist, Tja Ling Hu, Chiara Lammens, Penelope Deltour, Flexboj & L.A. … en vele anderen!

Video
Video
Video

Flexboj & L.A.

Video

Starten

Om te starten met onze opleiding moet je voldoen aan enkele toelatingsvoorwaarden. Behalve diploma- en leerkredietvoorwaarden zijn er voor studenten van buiten de Vlaamse Gemeenschap ook bijkomende taal- en verblijfsvoorwaarden. Bovendien moet je ook slagen voor een Artistieke Toelatingsproef. 

Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden

Online toelatingsproeven

  • Deadline afleggen van de proef: 18 april 2021 (23:59) - Interview24.04.2021 >
  • Deadline afleggen van de proef: 1 juli 2021 (23:59) - Interview7.07.2021 >
  • Deadline afleggen van de proef: 2 september 2021 (23:59) - Interview8.09.2021 >

Kom langs

Bezoek ons op onze campus

Wil je meer weten over onze onderwijsaanpak en onze onderwijsprogramma's? Wil je onze campus bezoeken en praten met studenten en docenten? Kom dan langs tijdens onze open campus dagen. Nog niet helemaal overtuigd? Bezoek dan onze graduation shows en stel zelf vast hoe goed onze afstuderende studenten echt zijn!

OPEN CAMPUS DAG

  • 12.03.2022 
  • 11.05.2022 
  • 26.08.2022 

Nog vragen?

Contacteer ons. 
+32 2 447 14 00
info.sintlucas@luca-arts.be

Zit je nog met vragen over de kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.