15.03.2023

LUCA participeert aan pilootproject voor Europese diploma's

LUCA School of Arts initieerde samen met haar FilmEU-partners ETIKETA, een project dat transnationale instrumenten wil ontwikkelen en testen om te komen een gezamenlijk label voor een European Degree.

Het is een van zes Europese projecten die vorige week werden gepresenteerd door de Europese commissie waarmee Europese hogeronderwijsinstellingen makkelijker samen opleidingen zullen kunnen ontwikkelen en diploma’s uitreiken. Elk geselecteerd project kan een budget van maximaal 200.000 euro uit het programma Erasmus+ ontvangen en dat gedurende één jaar.

Hogescholen en universiteiten willen transnationaal samenwerken, maar "tussen droom en werkelijkheid staan wetten in de weg en praktische bezwaren". Een mooi voorbeeld is de gezamenlijke bacheloropleiding in Europese studies. Die opleiding wordt momenteel slechts door vier instellingen aangeboden en dat terwijl het er elf kunnen zijn. De wettelijke en praktische bezwaren die samenwerking tegenhouden moeten opgelost kunnen worden.  

  Naar transnationale instrumenten voor een Europees diploma 

  ETIKETA wil transnationale instrumenten ontwikkelen en testen die het mogelijk maken om een Europees diplomalabel te creëren dat behaald wordt na het volgen van transnationaal hoger onderwijsprogramma. ETIKETA bouwt voort op de ervaring van het project FilmEU en bestaande joint degrees programmes zal de Erasmus Mundus Masterprogramma's DocNomads en Re:Anima. In elk van deze cases is LUCA een van de belangrijkste partners.

   Deel van een consortium met twee miljoen personeelsleden en studenten

   ETIKETA is een van de zes projecten die werden goedgekeurd om te komen tot een Joint Degree. Met dit project worden we deel van een Europees consortium van zes allianties waarin meer dan 50 instellingen uit het hoger onderwijs betrokken zijn. Dit zorgt voor een gemeenschap van bijna twee miljoen personeelsleden en studenten uit 22 landen. 

   Meer

   Nog internationaal nieuws van LUCA