15.02.2023

Masterstudenten maken documentaire over Zuid-Afrikaanse Community Healthcare Workers

In februari reisden de masterstudenten Bram Ekkel en Brecht Ceuppens af naar Zuid-Afrika. Op vraag van onderzoekers van de VIVES-hogeschool  volgden en documenteerden ze er een week lang de Community Healthcare Workers in de regio Venda. Het resultaat zal binnenkort te zien zijn in de film 'Faranani’.

VIVES-project steunt vrijwillige eerstelijnszorgers

CHW'ers zijn hulpverleners die op vrijwillige basis in hun eigen community bewoners helpen bij de eerste praktische en medische behoeften. Het VLIR UOS project Supporting Community Health Workers through Interprofessional Learning van de VIVES-hogeschool helpt die CHW'ers bij het ontwikkelen van strategieën. Eindresultaat van dit project wordt een project dat CHW'ers een adequate vorming kan bieden. 

De afgelopen jaren werkte VIVES intensief aan dit project maar botste steeds weer op de uitdaging om een dergelijke complex project in beeld te brengen. Daarom benaderde VIVES-projectleider Tony Claeys de Genkse afdeling Televisie-Film van LUCA School of Arts met de vraag naar ondersteuning.

Samenwerking als pilot

De LUCA-afstudeerrichting Televisie-Film zocht op dat moment naar samenwerkingsmogelijkheden met partners die studenten een interessante werkveldervaring kunnen aanbieden. Voor de opleiding was dit een pilot waarmee de haalbaarheid van het idee en meerwaarde ervan voor studenten getest kond worden. 

Op dit moment zit de film in post-productie. De verwachting is dat de film in de winter van 2023 klaar zal zijn. 

Meer over het VIVES-project

Dit project werd gerealiseerd met breakout.steun van LUCA School of Arts. LUCA steunt studenten, onderzoekers, docenten en medewerkers die LUCA School of Arts via allerlei initiatieven zichtbaar willen maken in de buitenwereld en bundelt daarvoor middelen. Een centraal budget verleent op laagdrempelige wijze ondersteuning aan welomschreven initiatieven.

#LUCAinternational