Steeds meer mensen worden getroffen door dementie. De aandoening krijgt hierdoor ook steeds meer aandacht in de media. In de Radio 1-podcast 'Mistlicht' gaat Sven Speybrouck op zoek naar lotgenoten van zijn moeder. Hij luistert naar mensen met dementie, naar de mensen die voor hen zorgen en naar experts, in een poging het ongrijpbare te begrijpen en houvast te vinden, voor zichzelf maar ook en vooral voor iedereen die vroeg of laat met dementie te maken krijgt.

Anke Coomans, muziektherapeute bij LUCA School of Arts en verbonden aan het UPC KU Leuven belicht hierin wat muziek betekent voor mensen met dementie. "Bij personen bij wie de cognitieve functies wegvallen of de hersenen een aantal handelingen niet meer toelaten, blijkt dat de connectie met muziek wel nog bewaard is."

Bij personen bij wie de cognitieve functies wegvallen of de hersenen een aantal handelingen niet meer toelaten, blijkt dat de connectie met muziek wel nog bewaard is.

Anke Coomans
Spread the word