LNO2-congres Duurzame digitale transformatie

Alle onderwijsinstellingen hebben de voorbije jaren versneld ingezet op online en blended leren. De redenen daarvoor zijn bekend. De digitalisering van het onderwijs is ondertussen niet meer weg te denken. De uitdaging is nu om de good practices te verduurzamen. Hoe kunnen we vanuit onze rol als onderwijsondersteuner zo goed mogelijk hieraan bijdragen? Het LNO² congres van 12 mei 2022 biedt een platform om goede praktijken met elkaar te delen. Het streven naar een duurzame digitale transformatie zal vanuit alle mogelijke invalshoeken belicht worden, zowel op het niveau van curriculumontwerp als op niveau van een opleidingsonderdeel.

banner LNO-congres

Tijdschema

09.00 - Ontvangst

09.30 - Welkomstwoord door dr. Maarten Vanvolsem

09.40 - Keynote door David White

10.30 -  Parallelsessies deel 1

12.00 -  Lunch

13.15 -   Parallelsessies deel 2

14.45 -  Pauze

15.00 - Parallelsessies deel 3

16.30 - Receptie

Waar

LUCA School of Arts

Campus Sint-Lukas Brussel

Paleizenstraat 70

1030 Brussel

België

Wegbeschrijving

De ontvangst en registratie, de lunch en de receptie vinden plaats op "De Brug".

Deelnameprijs

Alle Vlaamse universiteiten en hogescholen zijn lid van LNO² en betalen de ledenprijs van 70 euro voor deelname aan het congres. De EHON leden betalen 100 euro en niet-leden 200 euro.

Inschrijven

Het congres is VOLZET, inschrijvingen zijn dus niet meer mogelijk. Annuleren van een inschrijving kan kosteloos tot 4 mei. Nadien wordt het volledige inschrijvingsbedrag aangerekend. 

In de inschrijvingsmodule duid je aan welke parallelsessie je wil volgen in deel 1 (voormiddag), deel 2 (namiddag) en deel 3 (namiddag na de koffiepauze). In één parallelsessie zijn meestal meerdere bijdragen (bv. 2 lezingen) binnen dat tijdsblok geprogrammeerd. Je volgt dan alle bijdragen (bv. 2 lezingen) in dat tijdsblok. Elke parallelsessie is in het programma hieronder en in de inschrijfmodule gelabeld met een code (bv. 1A, 1B). 

Keynote

'BLURRING THE DIVIDE: EDUCATIONAL DEVELOPMENT WHICH GOES BEYOND THE DIGITAL-PHYSICAL BOUNDARY' 

door David White (Head of Digital Learning at University of Arts London)

Link to watch the video

We have passed the tipping point for education in the digital environment. We can now develop approaches to curriculum and learning design which are led by notions of presence and shared endeavour, superseding the digital-physical boundary. In this talk I will explore this opportunity and outline the need for institutional culture change to establish this as an authentic, and sustainable, design practice.

Parallelsessies: lees hieronder een korte inhoud van de sessies en maak je keuze

SESSIE 1A (lezingen)

 

Bram Bruggeman (Artevelde/VUB)

Ervaringen van universitaire docenten met online onderwijs tijdens Covid-19: spanningsvelden achter pedagogisch enthousiasme, (techno)stress en een "belief in the blend" "Schakelen" ... Veel gehoord de voorbije tijd! Het hoger onderwijs schakelde abrupt naar emergency remote teaching en evolueert nu naar een bewuster ontwerp van online en blended leren. Ervaringen van 32 universitaire docenten brachten zes spanningsvelden naar boven die op hen inwerken (van pedagogisch enthousiasme tot (techno)stress). Spanningsvelden die zowel digitale opportuniteiten als gevaren bevatten en het gedeelde geloof in "the blend" zorgt er voor dat ze keuzes maken. Welke? Dat vertellen we ook in deze sessie.
Sara Theuwen (UCLL) Hybride rockt: een ondersteuningstraject voor opleidingen Binnen onze dienst Onderwijs & Studenten bouwden we het voorbije jaar aan een ondersteuningstraject ‘Hybride rockt’ waarop opleidingen vrijblijvend kunnen intekenen. We zorgen er samen met opleidingen voor dat ze hun eigen ‘festival’ ontwerpen, waarop DJ’s hun ideale mix kunnen draaien op diverse podia. Ben jij benieuwd hoe wij in onze hogeschool opleidingen vanuit visie én praktische randvoorwaarden keuzes laten maken betreffende hybride leren? Schrijf je in en laat je inspireren!

SESSIE 1B (lezingen)

Quinten Verdonck (Thomas More) Een sterk ontwerp van de digitale leeromgeving voor jouw vak We zijn het er over eens dat Blended leren deel wordt van het nieuwe normaal, maar die digitale leeromgeving bestaat uit een grote verzameling van een heleboel tools. Best overweldigend, want hoe gebruik je die tools nu het best? In deze lezing zetten we samen de ontwerpers-pet op zoals we dat doen bij Thomas More Hogeschool. Vanuit het onderwijsontwerp zoeken we de tools die ons het best helpen om studenten te helpen bij het bereiken van de leerdoelen.
Deirdre Corbeije en Sarah Verschaeve (Artevelde) Begeleiding en duurzame verbinding in afstandsonderwijs Wat maakt een afstandstraject tot een sterk, duurzaam traject dat studenten in de opleiding houdt, uitval tegengaat en zorgt voor voldoende verbinding tussen studenten onderling, student –docent en student -opleiding/werkveld. In deze lezing delen we onze ervaringen en visie vanuit het traject begeleid afstandsleren van de verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs aan Arteveldehogeschool. Hierbij komen kaders, valkuilen en lessons learned aan bod. 

SESSIE 1C (workshop)

Fabienne Beernaert en Jens Dewulf (LUCA) Merging Minds In deze workshop ontdekken we samen de Merging Minds toolkit. De online tool helpt de docent om teamwerk te begeleiden (in fysieke, hybride of online vorm). Anders gezegd: samen, en dus beter. De basis, dat is wetenschap die haarfijn aantoont hoe je met de juiste persoonlijkheden en aandacht voor groepsdynamica betere ideeën krijgt. Je staat versteld hoe studenten, begeleid door enkele lessen, zelfstandig met de toolkit aan de slag gaan én er plezier aan beleven.
Meer info: https://www.mergingminds-luca.be/

SESSIE 1D (lezingen)

Griet Lust en Elke Ruys (HoWest) Doordacht blenden op programmaniveau: Een workshop voor opleidingsverantwoordelijken Onderwijsondersteuning inzake blended leren richt zich vaak op het herontwerpen van individuele opleidingsonderdelen. Om ook een blended curriculum te faciliteren, werd op Howest een innovatieve workshop “blended leren op programmaniveau” uitgewerkt. Via een persona-oefening reflecteren opleidingsverantwoordelijken over de doelen en het doelpubliek voor een blended opleidingstraject op korte en middellange termijn. Ze maken kennis met diverse modellen van blended leren en tekenen een lesweek uit met de persona en een model van blended leren in het achterhoofd. In de sessie illustreren we de vormgeving van de workshop.
Debra De Pryck en Annelies Appeltans (VUB) Van nood naar deugd: synchroon hybride onderwijs voor grote groepen Tijdens de covid-pandemie waagden docenten zich, soms noodgedwongen, aan synchroon hybride onderwijs. We spreken van deze onderwijsvorm wanneer een studentengroep simultaan online en on campus les volgt. Synchroon hybride onderwijs heeft meer potentieel dan louter een last resort redmiddel; zo biedt het ook veel voordelen zoals inclusie en flexibiliteit, en het opvangen van infrastructuurtekorten. In deze lezing delen we de ondersteuningsaanpak en lessons learned van de VUB van de afgelopen twee jaar.

SESSIE 1E (versterk mijn project)

Kobe Ardui, Thomas De Brabanter en Alexandra Van Landuyt (LUCA) Blended leren x Levenslang Leren – traject 3D Hoe gaan Blended Leren en Levenslang Leren samen, dat is de centrale vraag. Met behulp van een LUCA-eigen casus, traject 3D, worden de uitdagingen van Levenslang Leren aangekaard en gaan we in discussie of en op welke manier blended leren ook een meerwaarde kan zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Iedereen die in gesprek wil gaan over deze uitdagingen en good practices wil delen is van harte uitgenodigd.
Vicky Van Den Heede (HoWest) Levenslang leren à la carte, voor opleidingen én lerenden Op maat van de doelgroep een aanbod ontwerpen, dat blijkt één van de grootste succesfactoren voor LLL. Maar "de" doelgroep is bijzonder divers, zowel qua psycho-sociale factoren als qua leernood en -motivatie. Howest zoekt een oplossing door te werken met usecases en persona. We hopen hierover ervaringen uit te wisselen met andere "zoekenden".
Joke Vrijders (Artevelde) en Lies Wijnants (UCLL) Blended leren implementeren in graduaatsopleidingen Arteveldehogeschool onderzocht de digitale competenties van graduaatsstudenten. UCLL experimenteerde met blended leren tijdens werkplekleren. Tijdens de LNO2-sessie tonen we de onderzoeksresultaten en de delen we de ervaringen van het experiment. Van daaruit gaan we in dialoog: Hoe organiseer je de mix van face-2-face- en online onderwijs als er maar één lesdag is per week? Hoe kan blended leren ook een rol spelen tijdens werkplekleren? En hoe pak je het als onderwijsondersteuner aan als veel van de studenten over onvoldoende digitale skills beschikken? Denk je mee?

SESSIE 1F (show & tell postersessie)

Astrid Vermeersch (UGent) UGent-praktijken: een online platform waar UGent-lesgevers hun onderwijspraktijk met elkaar delen Wil jij efficiënt en doelgericht interfacultair goede en inspirerende lespraktijken van lesgevers(teams) delen? Kom dan naar onze sessie en leer meer over hoe we dit binnen de UGent realiseerden.
Anneleen Stienaers, Joke Van Den Broeck, Inez Hoeijmakers, Annelies Appeltans, Debra De Pryck (VUB) Get Inspired! lunchsessies als platform voor het delen van inspirerende voorbeelden Hoe zorg je ervoor dat docenten bij het implementeren van blended learning niet telkens het warm water moeten uitvinden? Als één van de antwoorden hierop organiseert de VUB regelmatig ‘Get Inspired! sessies’. Dit zijn synchroon online sessies tijdens de lunchpauze waar telkens 2 à 3 docenten een platform krijgen om hun inspirerende blended praktijk toe te lichten. Deelnemers kunnen nadien vragen stellen en van gedachten wisselen.
Sofie Vandroemme (HOGENT) Lesgevers ondersteunen met online communities HOGENT heeft enkele thematische online communities opgestart met MS Teams waar lesgevers vrijwillig lid van kunnen worden en ervaringen, good practices,… kunnen delen met collega’s. Hulpvragen worden er gesteld en beantwoord door collega lesgevers in de laagdrempelige online communities. Ook voor onderwijsontwikkelaars en -ondersteuners is het een kans om laagdrempelig informatie te ontsluiten inspelend op de noden van lesgevers. Kennisdeling gebeurt op momenten wanneer lesgevers er nood aan hebben en is onafhankelijk van de helpdesk, onderwijsondersteuners, geplande professionaliseringsinitiatieven,…
Kris Aerts (KU Leuven) Pro-f-quiz: Proactieve feedbackquiz bij projectevaluatie Vind je het ook spijtig dat veel studenten na een project enkel geïnteresseerd zijn in het behaalde punt en dat ze amper aandacht geven aan de kwalitatieve feedback? Wil je dat ze niet alleen de feedback lezen, maar ook reflecteren over hun eigen oplossing voordat ze hun punt kunnen zien? In deze ‘show and tell’ laten we zien hoe je met relatief weinig werk een geautomatiseerd systeem kan opzetten waar de student eerst een feedback-quiz moet afronden voordat de individuele feedback en score getoond worden.
Sarah Doumen, Jolien Notermans en An Hardy (UHasselt) Het gebruik van een digitaal groeiportfolio om de competentieontwikkeling van studenten te maximaliseren In de nieuwe masteropleiding materiomics (UHasselt) wordt de competentieontwikkeling en het studietraject van studenten opgevolgd door een mentor (docent). Elke student beschikt over een groeiportfolio in het digitale leerplatform Blackboard, waarin hij/zij via zelfreflectie de eigen groei weergeeft. De student bespreekt het groeiportfolio met de mentor. Samen worden er individuele leerpunten en acties geformuleerd. Tijdens de show-and-tell gaan we dieper in op dit volledige proces. Meer informatie: http://hdl.handle.net/1942/37064
Greet Fastré, Kiara Billiau en Anja Garone (UCLL) Laat zien wat je kan! Vele opleidingen in het hoger onderwijs omvatten een praktijkcomponent die cruciaal is voor de ontwikkeling van de vereiste competenties bij de student. Er is de voorbije decennia veel ervaring opgedaan met digitale vormen van instructie, oefening en toetsing, maar in verhouding veel minder met digitale vormen van observeren en begeleiden van de (beroeps-)praktijk. Dit project brengt daar verandering in door te duiken in de wereld van digitale praktijkobservatie en deze te optimaliseren.
Sven Vermeulen, Elise Burny, Eef Vervalle (Artevelde) Start to Blend: Kwaliteitsvol blended onderwijs maken. Waar begin je? Hoe begin je aan kwaliteitsvol blended onderwijs? Ontdek in deze sessie hoe de dienst Arteveldehogeschool de overgang naar blended onderwijs aanpakt!
Karen Van Eylen, Sarah Marent en Ine Rens (KU Leuven) Ondersteuningsinstrument voor fraudeverminderend online off-campus evalueren Passend bij de strategische doelen van KU Leuven 'toekomstgericht onderwijs' en 'going digital, investeren in onderwijstechnologie', alsook vanuit de ervaringen tijdens de pandemie zette KU Leuven Learning Lab in op de ontwikkeling van een instrument dat ondersteunt bij het exploreren van de fraudegevoeligheid van een online evaluatievorm. De parameters waarmee je kan rekening houden bij het kwalitatief ontwerpen van een online evaluatievorm worden besproken en je krijgt inzicht in hoe deze betekenisvol zijn samengebracht in een ondersteuningsinstrument.
Eveline Bruneel (VUB) Do it (for) yourself: een trapsgewijs en duurzaam begeleidingsaanbod Een groeiend aantal studenten en de verandering naar blended learning naar aanleiding van Covid 19 zette de oorspronkelijke aanpak van Studiebegeleiding VUB onder druk. Om een antwoord te bieden op deze uitdagingen, kozen we ervoor om een trapsgewijze begeleiding aan te bieden met als basis een grote online component. Met online leermodules op ons leerplatform, aangevuld met infographics, gaan studenten zelfstandig aan de slag. Hierna kunnen studenten ook steeds in groep (al dan niet ingebed in het lesrooster) of individueel bij Studiebegeleiding terecht. 


SESSIE 1H (lezingen)

Wies Allemeersch (Universiteit Gent) Feedback op basis van Learning Analytics Dashboards: bevindingen uit een pilootproject Van plan om Learning Analytics toe te passen binnen jouw instelling? Kom te weten waar de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (Universiteit Gent) tegen op liep tijdens hun pilootproject.
Laura Herrewijn (AP) De door onderzoek geïnformeerde ontwikkeling van feedbackdashboards aan AP Hogeschool Antwerpen Wat zijn feedbackdashboards, en hoe kan je ze inzetten om ondersteuning te bieden in het leerproces van studenten? Deze presentatie licht de meerwaarde toe van twee feedbackdashboards die worden ontwikkeld aan AP Hogeschool Antwerpen: 1) een learning analytics dashboard dat als doel heeft om het leerproces van studenten te begrijpen, betere feedback en begeleiding te voorzien, en de leeromgeving te optimaliseren in het hoger onderwijs; en 2) een feedbackdashboard over de resultaten van de Vlaamse toetsen in het secundair onderwijs.

SESSIE 2B (lezingen)

Griet Lust (HoWest) Van emergency-afstandsonderwijs naar post-COVID onderwijs Een duurzame digitale transformatie van het hoger onderwijs kan niet om de recente ervaringen van de stakeholders geconfronteerd met het emergency afstandsleren van de laatste twee jaar. Tijdens het AY2021 en het AY2122 werden docenten en studenten aan Howest bevraagd m.b.t. (a) hoe ze COVID-onderwijs hebben ervaren en vormgegeven (b) welke ondersteuning ze hebben gewaardeerd en gemist en (c) hoe ze vanuit deze ervaring kijken naar post-covid onderwijs. De belangrijkste resultaten van dit instellingsbreed onderzoek worden tijdens deze sessie gepresenteerd.
Eva Delvaux (AP Hogeschool) Bouwstenen en praktische tools om een krachtige blended leeromgeving te realiseren Heb je tips rond blended leren? Dé vraag die we van vele lesgevers kregen bij AP Hogeschool. Om een antwoord te bieden, keken we naar ons didactisch ondersteuningsmodel KAMELEON maar met een digitale bril op. We formuleerden een aantal ‘blended’ bouwstenen – zoals duidelijke verwachtingen communiceren, doordacht tools selecteren en verbinding creëren – die we koppelden aan een onlinecursus met praktische ondersteuning voor lesgevers. Tijdens deze interactieve sessie nemen we je mee in onze ondersteuningscursus en wisselen we graag ideeën uit over de bouwstenen voor een geslaagd blended ontwerp. 

SESSIE 2D (lezingen)

Filip Vervenne (LUCA) De meerwaarde van online evalueren: een “sixpack” De bijdrage is bedoeld als een getuigenis vanuit ervaringen en work-in-progress vanuit de Dienst Onderwijs en Kwaliteit in de omslag naar online onderwijs. Deze verschuiving liet ons zelfs onverwachte kansen zien om ook evaluatie/toetsing anders en beter aan te pakken dan voorheen. Online beoordelen, ondersteund met geschikte softwaretools, blijkt een sterke en duurzame hefboom voor alle vormen van beoordelen: in deze sessie bespreken we zes kansen als een sixpack van online assessment.
Johan Cauwenbergh en Evelien Van Laere (Odisee) Digitale competenties van opleidingsteams in kaart brengen en versterken De toenemende digitalisering in de maatschappij vereist dat we investeren in de digitale competenties van docenten. Odisee voorziet hiervoor een aanbod waarop opleidingsteams kunnen intekenen. Eerst schatten de docenten hun digitale competenties in door middel van een bevraging, gebaseerd op het Digital Competences for Educators Framework. Op basis hiervan ontvangt zowel de individuele docent als het opleidingsteam een feedbackrapport, met doorverwijzing naar passende professionalisering. Tijdens deze bijdrage delen we graag de aanpak en resultaten van het pilootproject. 

SESSIE 2E (versterk mijn project)

Almer Gungor enn Maria Lucero (Odisee) Adaptieve Bouwstenen voor Blended en Afstandsonderwijs De Odisee co-hogeschool wenst een versnelling te realiseren in het ontwerp en de ontwikkeling van digitale adaptieve leerpaden en leermiddelen. Daarom wordt met dit VSF-project beoogd de volgende resultaten te bereiken: (1) Concrete bouwstenen ontwikkeling op basis van professionalisering en pilootprojecten in opleidingen, (2) Workshops voor onderwijsondersteuners aanbieden in functie van toekomstige machine learning/AI-systemen en (3) Structurele inbedding in de instelling. Van de deelnemers aan deze “Versterk Mijn Project”-sessie verwachten we input voor inspiratie, aandachtspunten, mogelijkheden en eigen ervaringen met adaptieve leerpaden en leermiddelen.
Loulou Detienne, Lies Demeulenaere en Ruth Boelens (VIVES) Reflecties bij een Start2Blend professionaliseringstraject Hogeschool VIVES wil studenten via blended leren voorbereiden op beroepen van vandaag en morgen en baseert zich hiervoor op de ABC-methodiek. Deze methodiek werd verder geïntegreerd in een “Start2Blend” professionaliseringstraject waarin docenten zelf blended aan de slag gaan om stap voor stap een OPO te (her)ontwerpen. Na een aantal jaren dit traject vorm te hebben gegeven binnen VIVES, stoten we tegen enkele reflectievragen die we graag aan bod laten komen in een versterk mijn project sessie.
Liesbet Gevaert (HOGENT) Watson: HOGENT help- en professionaliseringsdesk IT en Onderwijs Begin september 2021 ontstond op HOGENT een help- en professionaliseringdesk IT en onderwijs, met de roepnaam Watson. Het is een SharePoint pilotproject om een vernieuwd intranet binnen HOGENT op te bouwen met volgende centrale vragen:  (1) Hoe kunnen we ondersteunend materiaal vanuit verschillende diensten gebruiksvriendelijk en afgestemd op elkaar voor lesgevers ontsluiten? (2) Hoe kunnen we laagdrempelige communicatielijnen installeren om snel in te spelen op vragen en noden? Versterk jij ons Watson project? Denk samen met ons mee na over de groeikansen of deel inspirerende good practices uit je eigen instelling.

SESSIE 2G (versterk mijn project)

Rebecca Resseler (Thomas More) Verduurzamen blended onderwijs op opleidingsniveau Blended onderwijs op opleidingsniveau: we ontwikkelden een instrument dat enerzijds een gemeenschappelijke taal wil installeren binnen Thomas More mbt blended onderwijs & anderzijds reflectie en dialoog binnen opleidingen wil faciliteren om doordachte keuzes te maken. Als onderwijsondersteuner is het een zaak om ondersteuningsmateriaal te ontwikkelen, maar een andere om het ondersteuningsmateriaal ook effectief te doen landen in de organisatie. In deze sessie willen we vooral focussen op het instrument op opleidingsniveau en gaan we graag met jullie in gesprek over het landingsverhaal.
Aaike Mechelinck (Artevelde) #Samenblendenwerkt pact als houvast voor student en docent in het blended onderwijsconcept    Blended learning vraagt om heldere communicatie en duidelijke afspraken. Op die manier faciliteer je zelfregulatie bij studenten. In deze sessie lichten we toe hoe het afsprakenkader #samenblendenwerkt pact in cocreatie tot stand is gekomen, bij welke aspecten studenten en docenten nood hadden aan transparante afspraken en hoe we de informatie ontsluiten tot bij de betrokken actoren. Vervolgens maken we graag tijd om te luisteren naar jullie ervaringen en tips & tricks om het pact levendig én relevant te houden.
Tim Vanderhaeghen (HoWest) Lesopnames on demand Zowel studenten, docenten, professoren als onderwijskundigen verdrongen elkaar in de media om hun mening over lesopnames publiek te maken. Maar is het opnemen en/of ter beschikking stellen van een lesopname wenselijk? En hoe faciliteren we dit dan op technisch en financieel gebied? Indien we de lesopnames beschikbaar stellen, welke afspraken moeten we dan maken? Over deze onderwerpen gaan we graag in gesprek met collega's die voor gelijkaardige uitdagingen staan, in de hoop samen tot bruikbare inzichten te komen.

SESSIE 2H (lezingen)

An Verburgh (UCLL), Tanja Ceux (UCLL), Saskia De Bruyn (UCLL) Blended education voor het leren uitvoeren van complexe taken Dit praktijkproject is gericht om het vergroten van het inzicht in het leren uitvoeren van complexe taken in blended leeromgevingen binnen een professionele hogeronderwijscontext. Het onderzoek focust zich op condities die contactonderwijs essentieel of wenselijk maken en de vormgeving van de leeromgeving. Daartoe zetten we een beperkt longitudinaal ontwerponderzoek op waarin we voor twee complexe taken een leeromgeving ontwikkelen en in verschillende opleidingen uitproberen. Hier presenteren we de activiteiten sinds september 2021 en de plannen voor de komende twee jaar.
Ruth Boelens, Bram Pynoo, Mats Calcoen, Louise Maddens en Elien Sabbe (Vives) en Jan Verbeeck (LUCA) Werken met ontwerpteams bij het uitbouwen van vaardigheidsonderwijs op afstand In samenwerking met LUCA school of arts, onderzochten we op Vives hogeschool didactische en onderwijstechnologische mogelijkheden om off-campus praktijkonderwijs op een efficiënte en kwaliteitsvolle manier uit te bouwen. Hiertoe werkten we met (docent) ontwerp teams (cfr. teacher design teams -TDTs). We presenteren op LN02 de praktijkvoorbeelden van off-campus vaardigheidsonderwijs die in elk van de ontwerpteams gerealiseerd werden, de lessons learned rond ontwerpteams als professionaliseringsvorm en het ontwikkelde ondersteuningsmateriaal om docenten(teams) te begeleiden in het uitbouwen van off-campus vaardigheidsonderwijs.

 

SESSIE 3B (lezingen)

Elke Ruys en Davy Mortier (HoWest) ProfessionaliseringsOLOD "Digitaal educatief design in hoger onderwijs" Blended cursusdesign, het inzetten van IT-tools, het creëren van kennisclips… het zijn maar enkele van de topics waarrond docenten regelmatig vragen hebben. Ook de verwachtingen van de onderwijsinstelling hierrond worden steeds groter. Aan Howest richten we daarom het verdiepingsOLOD “Digitaal educatief design in hoger onderwijs” in, in samenwerking met de lerarenopleiding. In deze sessie staan we stil bij de aanpak, de aandachtspunten en de succesfactoren van het OLOD. We vullen dit graag aan met enkele ervaringen van deelnemende docenten. Informatie en presentatie.
Astrid Vermeersch en Annelies Vanderbeke (UGent) Basisprofessionalisering aan de UGent in een nieuw jasje Door verschillende (inter)nationale en UGent-specifieke ontwikkelingen werd er voor de UGent-basisvormingen toegewerkt naar een blended aanbod dat lesgevers de basis van onderwijs meegeeft, maar hen ook zelf laat ondervinden hoe je onderwijs op een duurzame, blended manier kan aanpakken. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de principes van Blend@UGent. We vertellen je graag hoe het online onderwijstraject voor assistenten, een volledig online professionaliseringstraject, er uit ziet en hoe het tot stand kwam. Daarnaast stellen we het onderwijstraject voor nieuw aangestelde professoren voor, wat bestaat uit een mix van online en on campus groepsbijeenkomsten en opdrachten.

SESSIE  3C (workshop)

Tim Boon en Nicole Totté (KU Leuven) 1+1=3 Een reflectietool voor blended onderwijs binnen de opleiding Ook ervaren dat studenten tijdens de pandemie werden overladen met een veelheid aan tools? Of dat ze een problematische studiebelasting hadden door teveel voorbereiding op hetzelfde moment? Dan is afstemming op opleidingsniveau cruciaal. Dit gaat verder dan het samenbrengen van wat er in verschillende vakken gebeurt. Het vraagt een gedeelde visie en overleg tussen alle stakeholders. In deze workshop ga je als onderwijsondersteuner aan de slag met een reflectie-instrument, leer je uit inspirerende voorbeelden en wissel je ervaringen uit.

SESSIE 3D (lezingen)

Danny Schepens en Anne Hardy (HOGENT) Praktijkonderzoek naar het effect van flexibele leertrajecten. Hoe een leeromgeving bouwen die diverse groepen kan bedienen en kwaliteitsverhogend werkt? Vanuit deze vraag startten we binnen het opleidingsonderdeel ‘beleid en regelgeving klimaat een milieu’ het laagdrempelige praktijkonderzoek. Hierbij wilden we nagaan wat het effect was van flexibele leertrajecten op de aanwezigheid, de leerresultaten en het welbevinden van diverse doelgroepen. In deze presentatie nemen we jullie mee doorheen de leeromgeving en het onderzoekopzet, en tonen we aan de hand van de onderzoeksresultaten wat binnen de context van het opleidingsonderdeel werkte. Op deze manier willen we lesgevers handvatten geven om hyperflexibele trajecten binnen de eigen praktijk laagdrempelig te implementeren.
Tobe Baeyens, Stefan Haagedoorn en Mara Zutterman (EhB) Lessons learned: proeftuinproject digitale didactiek Van 2017 tot 2021 liep er bij Erasmushogeschool Brussel een proeftuinproject blended learning dat docenten de kans gaf om vernieuwende digitale werkvormen uit te werken en ervaringen te delen. Het zorgde voor een enorme synergie tussen docenten en onderwijsondersteuners van de verschillende departementen. In deze presentatie blikken we terug op dit project, delen we succesverhalen en valkuilen, en kijken we vooruit. We beschrijven het vervolgproject, en hoe we dit op basis van onze ervaringen hebben vormgegeven. Meer informatie: https://ehb.instructure.com/courses/35/pages/lessons-learned-proeftuinproject-digitale-didactiek

SESSIE 3E (versterk mijn project)

Yasmine Wauthier en Gert Vanthournout (AP Hogeschool) Een stappenplan voor adaptieve virtuele training VR biedt potentieel voor trainingen en opleidingen. In veel lopende VR-projecten primeert echter het technische over het onderwijskundige, waardoor de mogelijke meerwaarde van VR gedeeltelijk verloren gaat. Met Instructional Model for Immersive Learning (IMIL) ontwikkelden we een onderwijskundig ontwerpmodel dat is afgestemd VR-trainingen en ontwerpers een blauwdruk biedt voor het opzetten van een krachtige VR-trainingsomgeving. Er is een eerste versie van het model klaar, maar voor de LNO2-studiedag zoeken we geïnteresseerden die het met ons kritisch onder de loep willen nemen. Meer informatie: https://www.ap.be/project/ai-gedreven-vr-training-in-een-adaptieve-gebruikerscontext
Tom De Winter (VUB) Inzicht in digitaal uitstelgedrag via learning analytics. Een verkennende case study. Aan de hand van een case study verkennen we de mogelijkheden van learning analytics in de praktijk, gebaseerd op een koppeling van beschikbare statistische data uit het leerplatform (Canvas), lesopnamesoftware (Panopto), en de slaagcijfers van studenten. Door deze koppeling kunnen we verder gaan dan de inzichten die de ‘default’ analytics van de verschillende digitale tools ons bieden. Onze focus ligt op het gebruik van lesopnames door studenten, en het uitstelgedrag dat mogelijk volgt uit de online beschikbaarheid van lesopnames.
Barbara Verbeek en Yasmine Coninckx (UCLL) Aanleren van communicatieve vaardigheden in een hybride leeromgeving Sinds de pandemie zijn we binnen het onderwijslandschap geschakeld naar maximaal digitaal, maar nu begint de vraag te komen wat we hieruit meenemen naar de toekomst. Het ontwerpen van het trainingsvak gezinsgerichte communicatie (fase 3 in SRW) in een hybride format vormt vanuit dit opzicht een interessante uitdaging. In de uiteenzetting van dit praktijkvoorbeeld proberen we jullie mee te nemen in de weg die we dit academiejaar bewandeld hebben en kijken we tevens uit naar jullie suggesties.

 

SESSIE 3H (lezingen)

Laura Imre (PXL) Blended learning @ PXL Hogeschool PXL ontwikkelde een beleidsmodel om blended learning in ieder van zijn opleidingen gefaseerd te integreren. Vanuit een doordachte visie werd een kader uitgebouwd en werden instrumenten ontwikkeld om opleidingen in te schalen en te ondersteunen in het bepalen en behalen van de doelstellingen i.h.k.v. blended learning. Tijdens deze lezing wordt het beleid toegelicht en wordt de implementatie hiervan stap voor stap overlopen.
Luc Nijs (UGent) Online/Offline. Technologie als transformatieve kracht in het kunstonderwijs. Covid19 heeft het kunstonderwijs voor een enorme uitdaging gesteld: de overstap naar het digitale domein. Maar digitalisering lijkt zich vooral te richten op afstandsonderwijs als noodoplossing. Maar ze kan zo veel meer zijn dan dat: ze kan ons inspireren om het onderwijs te vernieuwen, door gangbare onderwijspraktijken en hun onderliggend denkkader ter discussie te stellen. Vertrekkende van de maatschappelijke druk op ons kunstonderwijs, reflecteren Nijs en Verneert over het belang van kunst in het onderwijs en de rol die digitalisering hierin kan spelen. Technologie op zich zal ons in geen enkele richting voorwaarts duwen, wat telt is wat we er mee doen.

Naar boven